لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۶

تبديل اصلاحات به واقعيت در جمهوري اسلامي در صورت گسترش روابط از سوي اروپا، از ديد يک رونامه ايتاليايي


(rm) صدا |
کيوان حسيني (راديوفردا): روزنامه لارپوبليکا، چاپ رم، سرمقاله امروز خود را به بررسي اوضاع ايران اختصاص داده است. در اين مقاله، فعال تر شدن اتحاديه اروپا و اعمال فشار بر ايران براي انجام رفرم هاي سياسي، تنها راه ايجاد تغييرات اساسي در ايران عنوان شده است. احمد رافت (راديوفردا، رم): در ابتداي اين مقاله، سفر اخير وزراي امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا به جمهوري اسلامي ايران، بسيار مهم ارزيابي مي شود، هر چند که به گفته نويسنده، ليپو دروويليان، مفسر امور ديپلماتيک روزنامه مهم ايتاليايي، هنوز بسياري از سوالات و ابهام هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي، بي پاسخ مانده اند. دروويليان مي افزايد: اگرچه مسئولين تهران مي گويند نه تنها به کليه اين سوالات پاسخ گفته اند و يا در آينده اي بسيار نزديک پاسخ خواهند گفت و با بازرسان آژانس همکاري کامل خواهند داشت و پروتکل الحاقي را نيز به امضاء خواهند رساند، ولي دو مساله ما را مجبور مي سازد تا محتاطانه و با اندکي بدبيني به آينده نگاه کنيم. يکي از اين عوامل، عدم اطمينان واشنگتن به تهران است. آمريکا معتقد است نه تنها ايران حامي تروريسم و مخالف روند صلح در خاورميانه است، بلکه در صدد دستيابي به اسلحه هاي استراتژيک، چون موشک هايي با برد طولاني و اسلحه هاي کشتار جمعي مي باشد. از سوي ديگر، به گفته مفسر لارپوبليکا، مشخص نيست که کدام نيرو مي تواند در ايران، اجراي تعهدات اين کشور در قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي را ضمانت کند. ليپو دروويليان مي نويسد: با توجه به اينکه اهرم هاي قدرت در جمهوري اسلامي در اختيار آيت الله خامنه اي و نهادهاي امنيتي که تحت نظر او فعاليت دارند است، پاسخ به سوال فوق بسيار مشکل است. در جمهوري اسلامي ايران، به گفته مفسر ايتاليايي، مردم به کلي از اصلاحاتي که رئيس جمهوري خاتمي انجام آنها را تعهد کرده بود، وليکن هرگز آغاز نيز نشدند، دلسردند، هرچند که هنوز هيچگونه آلترناتيوي جهت انجام اين اصلاحات در افق به چشم نمي خورد. مفسر لارپوليکا در خاتمه مي افزايد: اروپا در اين مرحله مي تواند البته نقش بسيار مهمي را ايفاء کند. اروپا، به گفته او، بايد از سويي از منزوي شدن ايران در سطح جهاني جلوگيري کند، و از سوي ديگر، با فشار مداوم بر ايران، خواهان احترام به حقوق بشر و انجام اصلاحات در اين کشور شود. اروپا، به گفته مفسر ايتاليايي، با گسترش روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي اش با جمهوري اسلامي ايران، مي تواند اصلاحات را به واقعيتي در اين کشور تبديل کند. روزنامه لارپوبليکا، چاپ رم، سفر اخير وزراي امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا به جمهوري اسلامي را بسيار مهم ارزيابي کرد، اما نوشت که هنوز بسياري از سوالات و ابهام هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي، بي پاسخ مانده اند. در عين حال در جمهوري اسلامي، مردم به کلي از اصلاحاتي که رئيس جمهوري اسلامي، سيد محمد خاتمي انجام آنها را تعهد کرده بود، وليکن هرگز آغاز نيز نشدند، دلسردند. لارپوليکا نوشت که: اروپا در اين مرحله مي تواند نقش بسيار مهمي را ايفاء کند. اروپا، بايد از سويي از منزوي شدن جمهوري اسلامي در سطح جهاني جلوگيري کند، و از سوي ديگر، با فشار مداوم بر حکومت ايران، خواهان احترام به حقوق بشر و انجام اصلاحات در اين کشور شود. اروپا، با گسترش روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي اش با جمهوري اسلامي، مي تواند اصلاحات را به واقعيتي در اين کشور تبديل کند.
XS
SM
MD
LG