لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۶

گزارش ويژه راديوفردا: اهداي جايزه شهامت اخلاقي کراسکي به هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): بنياد کراسکی، جايزه شهامت اخلاقي خود را براي سال 2003 ميلادي، به دو زنداني عقيدتي ايران، هاشم آغاجري و عباس امير انتظام اهدا مي كند. قرار است روز 25 نوامبر، طي مراسمي با حضور ديپلماتهاي جهان در سفارت واشنگتن در لهستان، اين جوايز به نمايندگان هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام اهدا شود. خانم الهام امير انتظام از سوي پدرش و آقاي عبدالكريم سروش از سوي آقاي آغاجري اين جوايز را دريافت خواهند كرد. از سال 2000 ميلادي، هر سال، بنياد کراسکی شخصي را كه شهامت اخلاقي از خود نشان داده و با كار خود از ديگران و حقوقشان دفاع كرده، جايزه اي اعطا مي كند و شهامت آنان را پاس مي دارد. اين جايزه به نام يان کراسکی، ديپلمات كاتوليك و اخيرا درگذشته لهستاني نامگذاري شده كه در جريان جنگ جهاني دوم با به خطر انداختن جان خود در سالهاي آغازين كشتار يهوديان، شخصا با روزولت، رئيس جمهوري آمريكا و چرچيل، نخست وزير انگلستان ملاقات كرد و از آنان درخواست مداخله در امور لهستان را نمود. دكتر رامين احمدي، پزشك و فعال حقوق بشر مقيم نيوهيون New Haven در ايالت كنتيكت آمريكا، درباره زندگي و تاثير کراسکی بر زندگي ديگران مي گويد: دكتر رامين احمدي: يان کراسکی يكي از قهرمانان ملي لهستان محسوب مي شود، يعني كسي است كه زندان شوروي و زندان آلمان نازي را تجربه كرده و در جنبش مقاومت زيرزميني لهستان با اشغالگران كشورش جنگيده و بعد آمده از طرف هموطنانش به غرب براي اينكه به دنياي آزاد از اردوگاههاي مرگ هيتلري خبر بدهد و از غرب خواهد كه از مرگ ميليونها شهروند يهودي بيگناه جلوگيري كند. يعني زندگي و خانواده اش همه را به خطر مي اندازد براي اينكه حقيقت را بازگو كند و از فاجعه پرده بردارد. ع . س : جايزه بنياد کراسکی براي شهامت اخلاقي، در سال 2000 به خود کراسکی اهدا شد. در سال 2001 اين جايزه به جان لوئيز، نماينده مجلس نمايندگان به خاطر نقش وي در مبارزات حقوق مدني اعطا شد و سال گذشته جايزه به پدر ميكال جويچ تعلق گرفت كه در جريان فاجعه تروريستي حمله به مركز تجارت جهاني در نيويورك، در كمك به آتش نشانان درگذشت. جايزه شهامت اخلاقي سال 2003 از سوي بنياد کراسکی به دو زنداني عقيدتي ايراني اهدا مي شود، هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام. هاشم آغاجري به دليل تقاضاي قرائت مترقيانه اي از اسلام كه به حقوق مدني احترام بگذارد و جدايي دين از دولت را بپذيرد، توسط مقامهاي جمهوري اسلامي، زنداني و به مرگ محكوم شد و اعتراضهاي گسترده دانشجويان باعث شد حكم مرگ وي معلق شود، ولي وي همچنان در زندان به سر مي برد. عباس اميرانتظام نيز قديمي ترين زنداني عقيدتي جمهوري اسلامي است و متجاوز از بيست سال به خاطر اصرار بر حكومتي عرفي در زندان به سر برده است. اهداي جايزه کراسکی به هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام به اين معني است كه اين دونفر از خصوصياتي برخوردارند كه بنياد کراسکی، آنرا نشاني از شهامت اخلاقي مي داند. دكتر رامين احمدي درباره شهامت اخلاقي عباس امير انتظام در دوراني مي گويد كه همه مسخ ولايت فقيه بودند. دكتر رامين احمدي: عباس اميرانتظام در دوراني كه همه مسخ و مطيع روحانيت هستند، يعني در آن روزهاي بعد از انقلاب، در مقام سخنگوي دولت آقاي بازرگان، در برابر هجوم روحانيت به سكوهاي قدرت ايستادگي مي كند و سعي مي كند كه مجلس خبرگان را منحل كند. در روزگاري كه بسياري از روشنفكران ايران مغلوب و يا مي شود گفت مفتون ولايت فقيه شده بودند، سعي مي كند از قانوني شدن ولايت فقيه جلوگيري كند و براي اين كار بهاي سنگيني را مي پردازد، به جاسوسي متهم مي شود، خانواده و زندگيش را تباه مي كنند، به زندان و شكنجه مي كشندش و بيش از 23 سال در زندان نگهش مي دارند و باز در سالهايي كه كسي جرات اعتراض به لاجوردي را ندارد، از زندان اعتراض مي كند، از حقوق زندانيان دفاع مي كند و به دنيا از زندان نامه و عكس به تخت زنجير كشيده شده خودش را مي دهد، خبر شكنجه و اعدام دسته جمعي زندانيان را اعلام مي كند تا وجدان بشريت را در برابر اين جنايات بيدار كند. در روزگاري كه همه ساكتند از رفراندم صحبت مي كند و باز بهاي صحبت كردن از رفراندم را هم مي پردازد. ع . س : اما هاشم آغاجري، از لوني ديگر است. او از جواناني است كه همه زندگي خود را در تبق اخلاص براي پيشرفت جمهوري اسلامي گذاشته، ولي وقتي متوجه مي شود كه جان فشانيهاي او و نظاير او به جاي آزادي و استقلال، حق ويژه اي براي گروه اندك و خاصي ايجاد كرده كه بر اساس آن، پايه هاي حكومت استبدادي خويش را محكم كنند، با شهامتي يادكردني، حكومت استبدادي روحانيان را زير سئوال مي برد. دكتر رامين احمدي: هاشم آغاجري هم به سهم خودش، در حاليكه جوان بركشيده اين انقلاب اسلامي است و زندگي اش را در طبق اخلاص براي اين انقلاب گذاشته و پايش را در جنگ براي دفاع از انقلاب از دست داده، وقتي مي بيند يك جمعي ميراث خوار انقلاب بر قدرت نشستند و به چپاول مال ملت مشغولند و فساد و جنايت، به جاي اينكه با رعايت مصلحت شخصي سكوت كند، به اعتراض دست مي زند و به گفتن حقيقت مي پردازد. يعني اينكه بهايي كه اين دو براي اعتراضشان پرداختند، زندان و زندگي شخصي و سابقه مبارزاتيشان با هم فرق مي كند، اما در يك چيز وجه مشترك دارند از نظر بنياد و آن شهامت اخلاقيشان است در بازگو كردن حقيقت و تلاش قهرمانانه اي كه براي بيدار كردن وجدان جهانيان مي كنند و بهايي كه براي آن مي پردازند. ع . س : از دكتر احمدي پرسيدم تاثير اهداي اين جايزه به هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام بر روند گسترش و احترام به حقوق بشر در ايران چه خواهد بود؟ دكتر رامين احمدي : به نظر من اين جايزه سهم مهمي مي تواند داشته باشد در پيشبرد حقوق بشر در ايران، چون به طور مشخص از طرف اروپاييان اين جايزه داده مي شود و به دو تن از مشهورترين زندانيان سياسي ايران داده مي شود و كساني كه مساله شان مساله دفاع از حقوق مردم است، حقوق بشر است و دموكراسي، فكر مي كنم توجه دنيا به اين دو و در يك فاصله خيلي كوتاهي از دادن جايزه نوبل به خانم شيرين عبادي، نشان دهنده اهميتي است كه رهبران جنبش دموكراسي و حقوق بشر ايران در دنيا خرج كردند. چشم دنيا به ما دوخته شده، وجدانها بيدار شده و يكي فشار سياسي و اخلاقي است در واقع كه اين حركت به سوي دموكراسي را، به سوي يك رفراندم را كه آقاي امير انتظام براي اولين بار از آن صحبت كرده بود بيش از هفت سال پيش، اين را تسريع كند. و من فكر مي كنم كه اين نمي تواند بي تاثير باشد در پيشبرد حركت به سوي دموكراسي در ايران. ع . س : قرار است اين جايزه ها طي مراسمي در روز 25 نوامبر در سفارت لهستان در شهر واشنگتن به برندگان اهدا شود، اما هاشم آغاجري در زندان جمهوري اسلامي است و آقاي عباس اميرانتظام دوران نقاهت پس از يك عمل جراحي را مي پردازد و مجددا به زندان بازگردانده خواهد شد و هيچكدام قادر به حضور در مراسم اهداي جايزه نيستند، ولي قرار است خانم الهام اميرانتظام، فرزند آقاي عباس امير انتظام به نمايندگي از پدرش و آقاي عبدالكريم سروش به نمايندگي از هاشم آغاجري در مراسم حضور يابند و جوايز را دريافت كنند. الهام امير انتظام در باره اهداي اين جايزه به پدرش مي گويد: الهام اميرانتظام: از طرف پدرم از تمام كساني كه براي حقوق بشر فعاليت مي كنند، تشكر مي كنم. اين جايزه براي ايران است و اميدوارم كه براي دموكراسي در ايران كمك بزرگي باشد. بنياد کراسکي، جايزه شهامت اخلاقي خود را براي سال 2003 ميلادي، به دو زنداني عقيدتي ايران، هاشم آغاجري و عباس امير انتظام اهدا مي كند. قرار است روز 25 نوامبر، طي مراسمي با حضور ديپلمات هاي جهان در سفارت واشنگتن در لهستان، اين جوايز به نمايندگان هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام اهدا شود. خانم الهام امير انتظام از سوي پدرش و آقاي عبدالكريم سروش از سوي آقاي آغاجري، اين جوايز را دريافت خواهند كرد. از سال 2000 ميلادي، هر سال، بنياد کراسکي شخصي را كه شهامت اخلاقي از خود نشان داده و با كار خود از ديگران و حقوقشان دفاع كرده، جايزه اي اعطا مي كند و شهامت آنان را پاس مي دارد. اين جايزه به نام يان کراسکي، ديپلمات كاتوليك و اخيرا درگذشته لهستاني نامگذاري شده كه در جريان جنگ جهاني دوم با به خطر انداختن جان خود در سالهاي آغازين كشتار يهوديان، شخصا با روزولت، رئيس جمهوري آمريكا و چرچيل، نخست وزير انگلستان ملاقات كرد و از آنان درخواست مداخله در امور لهستان را نمود. در گزارش ويژه امشب راديوفردا، دكتر رامين احمدي، پزشك و فعال حقوق بشر مقيم نيوهيون New Haven در ايالت كنتيكت آمريكا، و الهام امير انتظامي، به اظهار نظر درباره اين جايزه مي پردازند.
XS
SM
MD
LG