لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۲

انتقاد شديد وغيرمنتظره وزير امور خارجه آمريكا از جناح محافظه كار حكومت ايران


(rm) صدا |
کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا روز دوشنبه در سخناني رهبري مذهبي محافظه کار جمهوري اسلامي در ايران را مورد حمله شديد و غيرمنتظره قرار داد. وي در سخنان خود مقامهاي مذهبي محافظه کار را به تندي و لکه دار کردن مذهب اسلام به خاطر اهداف سياسي متهم کرد. بكتاش خمسه پور (راديو فردا): کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا در سخناني در سيتي کالج نيويورک پيرامون تلاشهاي آمريکا براي گسترش دموکراسي گفت: مقامات مذهبي خود راي نخواهند توانست از خواست مردم ايران براي اصلاحات جلوگيري کنند. پاول گفت مردم ايران آزاديشان را دوباره مي خواهند و در اين زمينه هيچ ترديدي نمي تواند وجود داشته باشد. وي اظهار داشت آنها نمي خواهند اسلام رااز زندگي خود دور کنند. پاول افزود: آنها مي خواهند از كساني كه جامه مقدس اسلام را به داخل منجلابي سياسي كشانده اند، آزاد باشند. وزير خارجه آمريکا ادامه داد: آنها براي خواستن اين زنداني شدند، آنها براي خواستن اين فريب داده شدند. آنها براي خواستن اين ترسانده و تهديد شده اند. پاول آنگاه افزود: برخي تا کنون براي خواستن اين جان سپرده اند. وزير خارجه آمريکا اشاره کرد که به رغم سرکوبيها و سختگيريها بر دانشجويان و رسانه هاي هوادار اصلاحات، دهها هزار تن از ايرانيان، بسياري از آنها زن، هنگام بازگشت شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل به ايران به پيشواز او شتافتند. کولين پاول گفت مقامات مذهبي خود راي هم معناي آن را مي دانند. پاول سپس پرسيد: آيا آنها بايد نگران باشند؟ آيا بامداد در پي شب مي آيد؟ آنها بايد نگران باشند. وزير خارجه آمريکا در مورد اين اظهاراتش که تقريبا در اواسط سخنراني طولانيش بيان شد، توضيحي نداد. پاول در سخنرانيش در سيتي کالج نيويورک ااز سياستهاي جرج واکر بوش رئيس جمهوري آمريکا در عراق وافغانستان دفاع کرد و درخواست رئيس جمهوري آمريکا را براي اصلاحات دموکراتيک درخاورميانه مورد تاکيد قرار داد. روز دوشنبه کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا در سيتي کالج نيويورک در سخناني پيرامون تلاشهاي آمريکا براي گسترش دموکراسي، رهبري مذهبي محافظه کار جمهوري اسلامي را مورد حمله شديد و غيرمنتظره قرار داد. وي در سخنان خود مقامهاي مذهبي محافظه کار را به تندروي و لکه دار کردن مذهب اسلام به خاطر اهداف سياسي متهم کرد. وزير امور خارجه آمريکا با اشاره به اين که مردم ايران آزادي خود را بازمي خواهند، گفت ولي آنها نمي خواهند اسلام رااز زندگي خود دور کنند. کولين پاول با اشاره به استقبال دهها هزار نفري مردم، بخصوص زنان از شيرين عبادي، برنده جايزه صلح، اظهار داشت مقامات مذهبي خود راي هم معناي اين استقبال را مي دانند و بايد نگران باشند.
XS
SM
MD
LG