لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۴

گزارش اقتصادي: بررسي انتقاد معاون وزارت دارائي از تسلط نفت بر اقتصاد ايران


(rm) صدا |
معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي نفت را در اقتصاد ايران «خون فاسد و کثيف» توصيف ميکند و آنرا منشأ بسياري از امراض و مشکلات کنوني کشور ميداند. دكتر فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): سعيد شير کوند، معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي، تسلط نفت را بر اقتصاد ايران سرچشمه بسياري از امراض و مشکلات کنوني آن ميداند و ماده اي را که «طلاي سياه» لقب گرفته، به «خون فاسد و کثيف» در شريان هاي اقتصادي کشور تشبيه ميکند. در سخنراني اش در شهر قم، شير کوند اوجگيري بهاي جهاني نفت را در سال 1353 خورشيدي اتفاقي ناگوار براي اقتصاد ايران توصيف ميکند، با اين استدلال که برنامه هاي سوم و چهارم دوران پادشاهي، که در دهه 1340 به اجرا گذاشته شدند، برنامه هائي بودند قابل قبول و در راستاي توسعه، اما با افزايش شديد بهاي نفت اقتصاد توسعه، به گفته او، جاي خود را به اقتصاد مبتني بر رانت نفتي سپرد، اقتصادي که در آن نه ماليات شهروندان اهميت دارد و نه توليد. همين اقتصاد نيز، از ديدگاه او، بعد از انقلاب و جنگ تداوم يافت و بخش تجاري و دلالي، که از نزديکي به کانون هاي قدرت تغذيه ميکند، تقويت شد. سخنان معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي متکي است بر مبحثي در ادبيات توسعه درباره پديده معروف به «بيماري هلندي» که اشاره اي است به تأثير منفي در آمد حاصل از گاز درياي شمال بر اقتصاد هلند. ايا بر اين اساس مي توان نفت را «خون فاسد و کثيف» توصيف کرد؟ منصفانه تر خواهد بود اگر اين انتقاد تند به جاي نفت، کساني را هدف قرار دهد که با چگونگي استفاده از کالاي گرانبها آشنائي ندارند. نفت براي ايران يک فرصت تاريخي بوده و هست، اما فرصتي که به دلايل گوناگون بر باد رفته و ميرود. به جاي تکرار شعار «اقتصاد بدون نفت»، که با واقعيت هاي ايران نمي خواند، پيشروي به سوي «اقتصاد بعد از نفت» يا «اقتصاد فرا نفتي» بايد به هدف شماره يک بدل شود. چاه هاي نفت در تگزاس مانع از آن نشدند که اين ايالت آمريکائي به يکي از کانون هاي ميکرو الکترونيک جهان بدل شود. نروژ، يکي از بزرگ ترين صادر کنندگان نفت جهان، نه کشاورزي خود را از دست داد و نه صنعتش را. مکزيک، يکي ديگر از کانون هاي جهاني «طلاي سياه»، امروز به صادراتي متنوع دست يافته که در آن کالا هاي صنعتي حرف اول را ميزنند. سعيد شيرکوند، معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي، تسلط نفت را بر اقتصاد ايران سرچشمه بسياري از امراض و مشکلات کنوني آن ميداند و ماده اي را که «طلاي سياه» لقب گرفته، به «خون فاسد و کثيف» در شريان هاي اقتصادي کشور تشبيه ميکند. در سخنراني اش در شهر قم، شير کوند اوجگيري بهاي جهاني نفت را در سال 1353 خورشيدي اتفاقي ناگوار براي اقتصاد ايران توصيف ميکند. سخنان معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي جمهوري اسلامي متکي است بر مبحثي در ادبيات توسعه درباره پديده معروف به «بيماري هلندي» که اشاره اي است به تأثير منفي در آمد حاصل از گاز درياي شمال بر اقتصاد هلند. ايا بر اين اساس مي توان نفت را «خون فاسد و کثيف» توصيف کرد؟ منصفانه تر خواهد بود اگر اين انتقاد تند به جاي نفت، کساني را هدف قرار دهد که با چگونگي استفاده از کالاي گرانبها آشنائي ندارند. نفت براي ايران يک فرصت تاريخي بوده و هست، اما فرصتي که به دلايل گوناگون بر باد رفته و ميرود.
XS
SM
MD
LG