لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۲

بررسي محتواي پيام‌هاي جريانهاي سياسي به شيرين عبادي توسط يک پژوهشگر علوم ارتباطات


(rm) صدا |
کيوان حسيني (راديوفردا): هر چند که به گفته برخي صاحبنظران علوم ارتباطات، سياستمداران ايراني همواره با روش هاي علمي و نويني اين علوم ميانه نداشته اند، اما اين موضوع پژوهشگران را از صرف انرژي در اين راه منصرف نکرده است. در پژوهشي که اميد حبيبي نيا، پژوهشگر علوم ارتباطات و دانشجوي مديريت ارتباطات در دانشگاه علوم پايه ارتباطات سوئيس، درباره موضعگيري جريان هاي سياسي در قبال اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي منتشر کرده، نتايج دور از انتظاري به دست آمده است. از جمله نتايج اين پژوهش، اين است که بسياري از جريان هاي سياسي، با اميد به ايجاد رهبري نوين پيرامون شيرين عبادي، خواهان تغيير موازنه قدرت سياسي در ايران و پيدايش اصلاحات جدي سياسي بوده اند. همچنين عليرغم اينکه بسياري از گروه هاي مورد بحث در اين تحليل، در دسته مخالفان جمهوري اسلامي فعاليت مي کنند، اما تحليل محتواي پيام ها، نشانگر علاقه اين جريانات به انجام اصلاحات در جمهوري اسلامي بوده است. آقاي حبيبي نيا در گفتگو با راديوفردا، در پاسخ به اين سوال که مبناي علمي اين پژوهش چيست و او از چه روشي در علوم ارتباطات براي اين تحليل استفاده کرده، مي گويد: اميد حبيبي نيا (پژوهشگر علوم ارتباطات): اين روش تحليل گفتمان يکي از روش هايي هست که در زبانشناسي، و زبانشناسي کاربردي به کار مي رود و اينکه به طور خلاصه، ببينيم که مفاهيم اصلي که در سخنراني يا نوشته يا متني، به هر حال به مخاطب زده مي شود، مفهوم اصلي اش در وراي جمله پردازي ها چي هست. ک.ح.: شما در تحقيق خودتان، چه متني را در پيوند با خانم شيرين عبادي، مبناي اين تحقيق قرار داديد؟ اميد حبيبي نيا: به دليل اينکه مواضع گروه هاي سياسي در مورد شيرين عبادي بسيار متناقض بود، در واقع متفاوت بود، من تصميم گرفتم در وهله اول، مواضع گروه هاي را که از شيرين عبادي حمايت کردند، و به دلايلي، مواضع شان را بعدا پس گرفتند يا اينکه در آن تغييري ايجاد کردند، آنها را مورد بررسي قرار بدهم. نخست، سراغ همين پيام هاي تبريک رفتم. اين در واقع مي شود گفت که يک تحقيق دنباله دار خواهد بود. پيام هاي تبريک را من مورد بررسي قرار دادم. سعي کردم که نمونه آماري من، نمونه اي باشد که شامل طيف هاي مختلف گروه هاي راست، ميانه رو و چپ باشد. ک.ح.: نتايجي که به دست آورديم، اولا به طور کلي اين است که مواضع احتمالي اين 13 جرياني که مورد بررسي قرار گرفته، در حد زياد، يعني درجه همگرايي اش هفت است از 10. مقدار زيادي در همان روزهاي اوليه اي که خانم شيرين عبادي برنده جايزه نوبل شدند، به هديگر نزديک بوده است. حالا بعد از يک دوره اي که اميدوارم در تحقيقات بعدي بتوانم اين کار را بکنم، اين مواضع از همديگر خيلي دور شده است. يعني اگر بخواهيم اين درجه همگرايي را اندازه بگيريم، احتمال ديگر هفت نخواهد بود. بعد در واقع گروه ها و جريان ها، هر کدام بر اساس انتظارات خودشان از شيرين عبادي، تصوير سازي کردند، بعضي ها به نظرشان رسيده که شيرين عبادي مي تواند به عنوان آلترناتيو جديد در درون حکومت مطرح باشد. بعضي ها فکر کردند که شيرين عبادي، يک فرصتي را در اختيار مي دهد که جنبش هاي دمکراتيک بتوانند حول آن مبارزات خودشان را بيشتر عمق ببخشند. انتظارات مختلفي که از شيرين عبادي وجود داشته، در اين تحقيق نشان داده شده و درجه همگرايي. در پژوهشي که اميد حبيبي نيا، پژوهشگر علوم ارتباطات و دانشجوي مديريت ارتباطات در دانشگاه علوم پايه ارتباطات سوئيس، درباره موضعگيري جريان هاي سياسي در قبال اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي منتشر کرده است، نتايج دور از انتظاري به دست آمد، از جمله اين که بسياري از جريان هاي سياسي، با اميد به ايجاد رهبري نوين پيرامون شيرين عبادي، خواهان تغيير موازنه قدرت سياسي در ايران و پيدايش اصلاحات جدي سياسي بودند. همچنين عليرغم اينکه بسياري از گروه هاي مورد بحث در اين تحليل، در دسته مخالفان جمهوري اسلامي فعاليت مي کنند، اما تحليل محتواي پيام ها، نشانگر علاقه اين جريانات به انجام اصلاحات در جمهوري اسلامي است. آقاي حبيبي نيا در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که روش تحليل گفتمان يکي از روش هايي هست که در زبانشناسي، و زبانشناسي کاربردي به کار مي رود و اينکه به طور خلاصه، ببينيم که مفاهيم اصلي که در سخنراني يا نوشته يا متني که به مخاطب زده مي شود، مفهوم اصلي اش در وراي جمله پردازي ها چيست.
XS
SM
MD
LG