لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۲۵

اعلام انحلال گروه چريکي حزب کارگران کردستان ترکيه


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): يک گروه چريکي کرد که 15 سال است براي کسب خودمختاري براي کردهاي ترکيه با ارتش اين کشور مي جنگد، روزسه شنبه انحلال خود را اعلام کرد و خاطرنشان ساخت قصد دارد با تشکيل گروه جديدي، ازطريق گفتگو درمورد حقوق کردها فشارآورد. بهروز نيکذات (راديوفردا): حزب کارگران کردستان ترکيه سال گذشته نام خود را به «کنگره آزادي ودمکراسي درکردستان» تغيير داد واعلام کرد استراتژي ديگري را درپيش گرفته است وقصد دارد به گونه اي مسالمت آميز براي حقوق کردها مبارزه کند. اين کنگره روزدوشنبه با صدوربيانيه اي انحلال خود را اعلام داشت تا فرصتي براي تشکيل يک گروه دمکراتيک تر با مشارکتي گسترده تر فراهم آيد، اما اشاره اي به جزئيات بيشتر نکرد. آدم اوزون، نماينده کنگره آزادي ودمکراسي براي کردستان يا «کا د ک» در رم، انحلال اين کنگره را مورد تاييد قرارداد وگفت ما چندي است درباره تاسيس يک تشکل جديد درحال گفتگوهستيم. روند جديد هنگامي مطرح مي شود که چريک هاي کرد ترکيه با فشارفزاينده ترکيه وآمريکا روبروهستند. هردوکشور چريک ها را تروريست مي دانند. يک نيروي تقريبا پنج هزار نفري، نيروي رزمنده کردهاي ترکيه را تشکيل مي دهند که درکوه هاي شمال عراق استقراردارند وانتظارمي رود درحالي که واشنگتن تلاش دربرقراري ثبات درعراق دارد، با فشار جدي آمريکا ونيروهاي ترکيه مواجه شوند. ترکيه وآمريکا با طرح مشترکي درمورد برخورد با اين گروه موافقت کرده اند وعبد الله گل وزيرامورخارجه ترکيه روز دوشنبه اعلام کرد رزمندگان کنگره آزادي ودمکراسي براي کردستان روزيکشنبه با نيروهاي کرد عراقي ونيروهاي آمريکا زد وخورد کرده اند. مقامات مسئول مي گويند يک مامورگارد مرزي عراق دراين مناقشات کشته شده است. بين النهرين، خبرگزاري کردها که مقر آن درآلمان قراردارد، به نقل از جميل بائيک فرمانده ارشد چريک هاي کرد اعلام کرد: ترکيه مي خواهد ازطريق برگرداندن موضع آمريکا عليه ما درعراق، ما را نابود کند. روشن است که ما بايد يک مبارزه سياسي فعال را دربرابراين سياست هاي خطرناک که ممکن است به جنگ منجرشود، سازمان دهيم. ما بايد دراين راه موفق شويم. به گزارش خبرگزاري کردها، تصميم به انحلال کنگره آزادي ودمکراسي براي کردستان، درنشست اين کنگره در روز26 اکتبرگذشته به اتفاق آرا اتخاذ شد. اين خبرگزاري اشاره اي به محل برگزاري نشست نکرد. حزب کارگران کردستان ترکيه، گروه چريکي کرد که 15 سال است براي کسب خودمختاري براي کردهاي ترکيه با ارتش اين کشور مي جنگد، روزسه شنبه انحلال خود را اعلام کرد و خاطرنشان ساخت قصد دارد با تشکيل گروه جديدي، ازطريق گفتگو درمورد حقوق کردها فشارآورد. حزب کارگران کردستان ترکيه سال گذشته نام خود را به «کنگره آزادي ودمکراسي درکردستان» تغيير داد. اين کنگره روزدوشنبه با صدوربيانيه اي انحلال خود را اعلام داشت تا فرصتي براي تشکيل يک گروه دمکراتيک تر با مشارکتي گسترده تر فراهم آيد، اما اشاره اي به جزئيات بيشتر نکرد. آدم اوزون، نماينده کنگره آزادي ودمکراسي براي کردستان يا «کا د ک» در رم، انحلال اين کنگره را مورد تاييد قرارداد وگفت ما چندي است درباره تاسيس يک تشکل جديد درحال گفتگوهستيم. روند جديد هنگامي مطرح مي شود که چريک هاي کرد ترکيه با فشارفزاينده ترکيه وآمريکا روبروهستند.
XS
SM
MD
LG