لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۳

وزارت دادگستري سوئيس اعلام کرد حسابي به نام رئيس جمهوري پيشين آرژانتين در بانكهاي سوئيس وجود ندارد


(rm) صدا |
وزارت دادگستري سوئيس روزسه شنبه اعلام کرد موفق به پيدا کردن هيچگونه حساب بانکي در رابطه با پرونده کارلوس منم رئيس جمهوري پيشين اين کشورکه ادعا مي شود درکانون فساد قرارداشته، نشده است. مريم احمدي (راديوفردا): وزارت دادگستري سوئيس با صدوربيانيه‌اي اعلام کرد تحقيقات جاري دريک بانک ژنو نشان مي دهد هيچ گونه حساب بانکي متعلق به کارلوس منم رئيس جمهوري پيشين آرژانتين يا سايرافرادي که آرژانتين در درخواست قضائي خود ازآن ها نام برده است، دراين بانک وجود ندارد. وزارت دادگستري سوئيس اين بيانيه را به دنبال ديدار گوستاوو بليز وزيردادگستري آرژانتين با همتاي سويسي خود روت متزلر- آرنولد منتشرکرد. آقاي بليز دراين ديدار خواستار آن شد که مقامات سويسي درجهت انجام درخواست قضائي آرژانتين اقدام سريع تري به عمل آورند. آرژانتين سال گذشته ازسويس خواست نسبت به ادعاي رسانه هاي آمريکا درمورد اين که کارلوس منم 10 ميليون دلار رشوه گرفته است تا بر ماجراي بمب گذاري در مرکز يهوديان دربوئنوس آيرس درسال 1994 سرپوش بگذارد، تحقيقاتي به عمل آورد. درآن انفجار که به ايران نسبت داده شده است، 85 نفرکشته شدند. منم اين ادعاها را تکذيب کرده است. دادگاه هاي آرژانتين همچنين خواستارکسب اطلاعاتي درباره يک حساب بانکي ازسويس شده اند که کارلوس منم گفته است داراي اين حساب بوده، اما دولت آرژانتين مي گويد وجود اين حساب به مقامات مالياتي اعلام نشده است. نستور کرچنر، رئيس جمهوري آرژانتين که درماه مه گذشته جانشين منم شد، وعده داده است فساد فراگير دراين کشور را که داراي سومين اقتصاد بزرگ آمريکاي لاتين است، ريشه کن سازد. وزارت دادگستري سوئيس، با صدور بيانيه اي اعلام کرد که تحقيقات جاري در يک بانک ژنو، نشان مي دهد که هيچگونه حساب بانکي متعلق به کارلوس منم، رئيس جمهوري پيشين آرژانتين يا ساير افرادي که آرژانتين در درخواست قضايي خود از آنها نام برده است، در اين بانک وجود ندارد. آرژانتين سال گذشته از سوئيس خواست تا درباره ادعاي رسانه هاي آمريکا مبني بر اينکه کارلوس منم، 10 ميليون دلار رشوه گرفت تا بر حادثه بمب گذاري در مرکز يهوديان در بوئنوس آيرس در سال 1994 سرپوش بگذارد، تحقيقاتي به عمل آورد. در آن انفجار که به جمهوري اسلامي نسبت داده شد، 85 نفر کشته شدند. دادگاه هاي آرژانتين همچنين خواستار کسب اطلاعاتي درباره يک حساب بانکي در سوئيس شدند که کارلوس منم گفت دارنده آن حساب است، اما دولت آرژانتين گفت که وجود اين حساب به مقامات مالياتي اعلام نشده است.
XS
SM
MD
LG