لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۵۵

علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده مجلس، رفراندوم يا تعطيل جمهوريت را دو راه تداوم جمهوري اسلامي دانست


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در سخناني در دانشکده مخابرات گفت: اگر قبل از انتخابات، تغييرات اساسي در قانون اساسي انجام نشود، ممکن است شرکت يا شرکت نکردن مردم در انتخابات مجلس هفتم، خود به يک همه پرسي تبديل شود. وي مي گويد: براي ممکن بودن انجام اصلاحات، بايد بسترهاي ديگري را مطرح کنيم و قفل هايي را که به مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور زنده شده است، بايد هر چه زودتر باز کرد. اين امر بايد قبل از انتخابات مجلس هفتم صورت گيرد. علي سجادي (راديوفردا): علي اکبر موسوي خوئيني درباره انتخابات مجلس آينده که قرار است اول اسفند برگزار شود، گفت: در انتخابات مجلس ششم، نگاه ها به ظرفيت قانون اساسي معطوف بود و بيان مي شد که بايد اين ظرفيت ها شناخته شود و اصلاحات در آن روند شناخته شود، ولي اکنون به مرحله اي رسيده ايم که بيان مي کنيم قانون اساسي داراي نواقصي است و بدون رفع نواقص موجود در آن، امکان اصلاح به صورت ساختاري و همه جانبه وجود ندارد. اکنون اصلاحات در حوزه اجتماعي ادامه دارد و متوقف نمي شود، اما در مسائل سياسي و اقتصادي که بر زندگي مردم بسيار تاثير گذار است، بايد تغييرات اساسي ايجاد شود. اکنون اگر پيشنهادي براي اصلاح از سوي نمايندگان مجلس مطرح مي شود، چون اين اصلاح مربوط به جايگاه افرادي است که کارکرد و ضرورت خود را از دست مي دهند، مقاومت هاي زيادي صورت مي گيرد. موسوي خوئيني دو راه بيشتر براي آينده ايران و تداوم جمهوري اسلامي نمي بيند. يکي از راه ها اين است که اصل جمهوريت تعطيل شود و يک نفر مملکت را بگرداند. به کلام او، يکي از راهکارهاي پيش رو، آن است که محافظه کاران، تمام نهادها و مجلس و دولت را تحويل بگيرند و نظراتشان را بر آنها اعمال کنند. يک مجلس مشورتي تشکيل دهند و دولت نيز يک معاون و بازوي اجرايي باشد. موسوي خوئيني مي گويد که فکر نمي کند اين روش با مخالفت مردم و اعتراض داخل روبرو شود، زيرا عده اي مي خواهند تا در عرصه بين المللي از مواهب ظاهري جمهوريت بهره بگيرند و در داخل نيز به رويه شان ادامه دهند. موسوي خوئيني، راه دوم را انجام رفراندوم براي تغيير ساختاري قانون اساسي دانست و گفت: راه دومي که در پيش روي داريم، رفراندوم بر سر مسائل اساسي کشور است و اين راهکار را مردم نيز قبول دارند. وي تاکيد کرد که اين تغييرات بايد قبل از انتخابات مجلس هفتم صورت گيرد. در غير اين صورت ممکن است که شرکت يا عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به يک رفراندوم تبديل شود. علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در سخناني در دانشکده مخابرات گفت به مرحله اي رسيده ايم که بيان مي کنيم قانون اساسي داراي نواقصي است و بدون رفع نواقص موجود در آن، امکان اصلاح به صورت ساختاري و همه جانبه وجود ندارد. وي گفت که اصلاحات در حوزه اجتماعي ادامه دارد و متوقف نمي شود، اما در مسائل سياسي و اقتصادي که بر زندگي مردم بسيار تاثير گذار است، بايد تغييرات اساسي ايجاد شود. آقاي خوئيني دو راه براي آينده ايران و تداوم جمهوري اسلامي نمي بيند: تعطيل شدن اصل جمهوريت، و يا انجام رفراندوم براي تغيير ساختاري قانون اساسي. وي گفت که راه دومي که در پيش روي داريم، رفراندوم بر سر مسائل اساسي کشور است و اين راهکار را مردم نيز قبول دارند. وي تاکيد کرد که اين تغييرات بايد قبل از انتخابات مجلس هفتم صورت گيرد. در غير اين صورت ممکن است که شرکت يا عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به يک رفراندوم تبديل شود.
XS
SM
MD
LG