لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۶

دادستان کل جمهوري اسلامي کميساريايي عالي حقوق بشر سازمان ملل را زير نفوذ عوامل صهيونيست دانست


(rm) صدا |
در فاصله اي كمتر از دو روز از خروج آمبئي ليگابو، نماينده ويژه سازمان ملل متحد درباره امور مربوط به آزادي عقيده و بيان از ايران، عبدالنبي نمازي، از روحانيون محافظه كار قوه قضاييه، كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل را سازماني تحت نفوذ عوامل صهيونيست ناميد. وي كه در سمت دادستان كل كشور، يكي از پرنفوذترين محافظه كاران قوه قضاييه است، زماني كه در حاشيه افتتاح يك مجتمع قضايي در مقابل پرسش خبرنگاران درباره نتايج سفر آقاي ليگابو قرار گرفت، گفت: ليگابو تصريح داشت كه به او گزارش دروغ داده شده، اما اين مهم است كه اين گزارش با توجه به خطوطي كه به آنها داده مي شود، منتشر خواهد شد. نظر من اين است كه سازمانهاي بين المللي، تحت نفوذ و تاثير عوامل صهيونيستي هستند و جاي پايي را مي سازند تا جمهوري اسلامي را زير سئوال ببرند. آقاي نمازي كه معمولا از اظهار نظرهاي جنجالي پرهيز مي كند، در اين اظهار نظر خود، حضور آمبئي ليگابو را در تهران زير سئوال برد و بي دليل خواند و افزود: اين كساني كه مدعي حقوق بشر هستند، حيا هم نمي كنند و تنها فضاي تبليغاتي ايجاد مي كنند و مي گويند: تنها ما حافظ حقوق بشر هستيم و هم اكنون از ما طلبكارند. در صورتيكه ظلم و جنايات آناني كه در تاريخ نيز بي سابقه است، بر همه آشكار است و حال براي ما كه يك كشور انقلابي هستيم، نماينده مي فرستند كه گزارش تهيه كند و زندانهاي ما را ببيند. وي همچنين نسبت به عملكرد قوه قضاييه نيز با گفتن اين جمله كه ما به كار خود اطمينان داريم، اظهار رضايت كرد. با اين حال پيش از اعلام هر موضعي از سوي سازمان ملل متحد، گزارش احتمالي اين سازمان عليه نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را بي ارزش خواند. در فاصله اي كمتر از دو روز از خروج آمبئي ليگابو، گزارشگر ويژه آزادي بيان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، عبدالنبي نمازي، دادستان كل جمهوري اسلامي، كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل را سازماني تحت نفوذ عوامل صهيونيست ناميد. وي كه در سمت دادستان كل كشور، يكي از پرنفوذترين محافظه كاران قوه قضاييه است، گفت که ليگابو تصريح داشت كه به او گزارش دروغ داده شده، اما اين مهم است كه اين گزارش با توجه به خطوطي كه به آنها داده مي شود، منتشر خواهد شد. وي گفت: نظر من اين است كه سازمانهاي بين المللي، تحت نفوذ و تاثير عوامل صهيونيستي هستند و جاي پايي را مي سازند تا جمهوري اسلامي را زير سئوال ببرند.
XS
SM
MD
LG