لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۲

بررسي روزنامه هاي صبح امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): روزنامه اعتماد مي نويسد: «عدم‌ اقبال‌ نشان‌ داده‌ شده‌ از سوي‌ مجلس‌ نسبت‌ به‌ دو حقوقدان‌ معرفي‌ شده‌ از سوي‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ غيرقابل‌ انتظار نبود و به‌ نظر مي‌رسد با ادامـه‌ ايـن‌ روال‌ از سـوي‌ قـوه‌ قضـاييه‌ مجلس‌ تا پايان‌ اين‌ دوره‌ از عمر خود به‌ هيچ‌يك‌ از حقوقدانان‌ معرفي‌ شده‌ از سوي‌ اين‌ قوه‌ راي‌ نخواهد داد و انتخاب‌ ايـن‌ عضـو حقوقدان‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ مجلس‌ هفتم‌ واگذار خواهد شد. بـه‌ نظر مي‌رسد علت‌ اين‌ امر نوع‌ برخورد قوه‌ قضاييه‌ در معرفي‌ حقوقدانان‌ و به‌ چالش‌ كشيدن‌ مجلس‌ در اين‌ زمينه‌ اسـت‌. اعتماد مي افزايد: قـوه‌ قضـاييه‌ سال‌ گذشته‌ و در مـعـرفـي‌ 6 حقـوقدان‌ به‌ مجلس‌ براي‌ انتخاب‌ سه‌ نفر از ميان‌ آنان‌ به‌ نظرات‌ مـجلـس‌ وقعـي‌ ننهـاد و بـا وجـود آنكه‌ هيچ‌يك‌ از حقوقدانان‌ معرفي‌ شده‌ موفق‌ به‌ كسب‌ آراي‌ مطلق‌، (نصف‌ به‌ اضافه‌ يك‌) نشدند آن‌ را به‌ سطح‌ مقامات‌ عاليه‌ نظام‌ كشانيد و سرانجام‌ حل‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ معضل‌ نظام‌ از طريق‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ پيگيري‌ كرد. اعتماد سپس به گروگانگيري شوراي نگهبان از مراسم تحليف محمد خاتمي مي پردازد و شرح مي دهد که چگونه با فشار وارد کردن، مجلس را به حکم رهبري وادار کردند با اکثريت نسبي نامزد عضويت در شوراي نگهبان را تصويب کنند و آن گاه از قول کروبي نوشته است که ‌اين‌ بار معضلي‌ در كار نبوده‌ و مجلس‌ راي‌ مطلق‌، نصف‌ به‌ علاوه‌ يك‌ را خواهد پذيرفت‌. روزنامه خراسان با طرح آماري که يک کارشناس مسائل اجتماعي در همايش آسيبهاي اجتماعي در تهران ارائه کرده که بر اساس آن 600 هزار نفر فاحشه در خيابانهاي ايران مشغول بکارند – البته پس از نقل تکذيب نامه شوراي اجتماعي وزارت کشور – به انتشار آمارهاي ضد و نقيض در کشور پرداخته و مي نويسد: انتشار آمارهاي ضد و نقيض در كشور ما بحث تازه اي نيست و اين تناقض گويي نه تنها از سوي افراد غيرمسئول بلكه در سخنان مسئولان نيز به وفور به چشم مي خورد كه در نهايت كنار هم گذاشتن اين آمار و ارقام متفاوت نتيجه اي جز آشكار شدن يك ضعف بزرگ كه آنهم متكي نبودن اين اطلاعات به پشتوانه تحقيق و پژوهش است، مي باشد و از همين روست كه هيچ گاه امكان استفاده از اين داده ها براي دستيابي به راهكارها و تصميم سازي هاي موثر و كارآمد فراهم نمي شود و علي رغم وجود سازمان آمار در ايران هيچ گاه آمارها به صورت كاناليزه در دسترس عموم و به ويژه كارشناسان و برنامه ريزاني كه مي توانند براي حل معضلات ارائه طريق نمايند قرار نمي گيرند به همين دليل اغلب كساني كه در مصدر امور هستند بدون در اختيار داشتن اطلاعات دقيق و درست اقدام به برنامه ريزي و سياستگذاري مي كنند كه نتيجه آنهم مصداق همان مثل خشت اول چون نهد معمار كج... مي شود. خراسان نتيجه مي گيرد که به نظر مي رسد عدم وجود مرجع و متولي خاص يا تشكيلاتي كه از آن طريق آمار دقيق و مبتني بر علم و تحقيق در تمامي زمينه ها جمع آوري و ثبت شود و در صورت نياز در اختيار افراد يا ارگانهاي مختلف قرار گيرد ضعفي است كه جامعه ما مدتهاست از آن رنج مي برد و لزوم ايجاد چنين تشكيلاتي براي ساماندهي وضعيت آماري جامعه بيش از پيش احساس مي شود. روزنامه اعتماد مي نويسد: «عدم‌ اقبال‌ نشان‌ داده‌ شده‌ از سوي‌ مجلس‌ نسبت‌ به‌ دو حقوقدان‌ معرفي‌ شده‌ از سوي‌ رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ غيرقابل‌ انتظار نبود و به‌ نظر مي‌رسد با ادامـه‌ ايـن‌ روال‌ از سـوي‌ قـوه‌ قضـاييه‌ مجلس‌ تا پايان‌ اين‌ دوره‌ از عمر خود به‌ هيچ‌يك‌ از حقوقدانان‌ معرفي‌ شده‌ از سوي‌ اين‌ قوه‌ راي‌ نخواهد داد و انتخاب‌ ايـن‌ عضـو حقوقدان‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ مجلس‌ هفتم‌ واگذار خواهد شد. روزنامه خراسان با طرح آماري که يک کارشناس مسائل اجتماعي در همايش آسيبهاي اجتماعي در تهران ارائه کرده که بر اساس آن 600 هزار نفر فاحشه در خيابانهاي ايران مشغول بکارند – البته پس از نقل تکذيب نامه شوراي اجتماعي وزارت کشور – به انتشار آمارهاي ضد و نقيض در کشور پرداخته و مي نويسد: انتشار آمارهاي ضد و نقيض در كشور ما بحث تازه اي نيست و اين تناقض گويي نه تنها از سوي افراد غيرمسئول بلكه در سخنان مسئولان نيز به وفور به چشم مي خورد.
XS
SM
MD
LG