لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۰۶

عدم استرداد سفير پيشين جمهوري اسلامي به آرژانتين توسط بريتانيا از ديد يك تحليلگر: «يك اقدام سياسي»


(rm) صدا |
درپي درخواست دولت آرژانتين از بريتانيا براي استرداد هادي سليمانپور، سفير پيشين جمهوري اسلامي در آرژانتين در زمان بمبگذاري مركز يهوديان بوئنوس آيرس، روابط بريتانيا و ايران كه طي سالهاي اخير بشدت نزديك شده بود، به تيرگي كشانده شد. بطوريكه به سفارت بريتانيا در تهران تيراندازي شد و سفراي دو كشور براي توضيح احضار شدند. سرانجام ديويد بلنكت، وزير كشور بريتانيا اعلام كرد هيچ دليلي براي استرداد هادي سليمانپور نمي بيند و او فرد آزادي است. شهران طبري (راديو فردا، لندن): ديشب ديويد بلنكت وزير كشور بريتانيا اعلام كرد پس از مطالعه پرونده شش هزار صفحه اي درمورد استرداد هادي سليمانپور، به اين نتيجه رسيده است كه دليل و مدرك كافي براي نگه داشتن او به قيد ضمانت ندارد و او فرد آزادي است. از هژير تيموريان، در لندن ميپرسم فكر ميكنيد اين تصميم بلنكت در مورد آزادي آقاي سليمانپور يك تصميم سياسي تلقي شود؟ هژير تيموريان (روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسي در لندن): البته من هيچ خبر مخصوصي ندارم از اين 2600 صفحه سندي كه دولت آرژانتين تحويل مقامات قضايي بريتانيا داده. ولي مطمئنم كه در بريتانيا اين تصميم دولت سياسي تعبير خواهد شد. به اين معنا كه دولت بريتانيا ميخواهد روابط خود را با جمهوري اسلامي بيشتر از اين تيره نكند و به همين دليل تصميم گرفته مامور دولت ايران را تحويل مقامات آرژانتين ندهد. ولي مثلا همين هفته گذشته ابوالقاسم مصباحي مامور سابق ايران و شاهد دادگاه ميكونوس در رابطه با ترور شرفكندي اعتراف كرد كشتار يهوديان آرژانتين كاملا با سازماندهي و طراحي جمهوري اسلامي بوده است. مصباحي گفت هيچ آرژانتيني در جرم دست نداشت: ش. ط: به اين ترتيب آقاي تيموريان پرونده سليمانپور بسته ميشود؟ چون گفته شده كه ايشان فرد آزادي هستند. آيا پرونده بسته ميشود يا اينكه بازممكن است در شرايطي باز شود اين پرونده؟ هژير تيموريان: دولت بريتانيا اعلام كرده است كه اگر دولت آرژانتين سند هاي تازه اي تحويل بريتانيا بدهد اين پرونده دوباره باز خواهد شد. ولي من معتقدم سليمانپور در بريتانيا نخواهد ماند و ديگر بعد از اين دست مقامات قضايي بريتانيا و آرژانتين به او نخواهد رسيد چون در ايران خواهد بود. ش.ط: آقاي تيموريان فكر ميكنيد كه اين تصميم دولت بريتانيا چه تاثيري روي افكار عمومي در ايران و اپوزيسيون ايران داشته باشد؟ هژير تيموريان: مطمئنم كه واكنش بدي خواهد داشت چون بسياري هنوز فكر مي كنند كه انگليس ها بودند كه رژيم جمهوري اسلامي را سركار آوردند. ولي حتي من هم كه به اين تئوري هاي توطئه اعتقاد ندارم احساس ميكنم كه در اين مورد دولت بريتانيا مصلحت هاي سياسي را به كار برد، يعني اينكه بخودش گفت ما در عراق الان سرمان مشغول هست به اندازه كافي و نمي خواهيم آمريكا يك ماجراي تازه اي حتي يك ماجراي دست دومي از لحاظ امنيت با ايران ايجاد كند، و البته اخيرا حتي ديديم كه درمورد اتهامات اتمي هم كه بر ايران وارد ميشود بريتانيا بانزديكترين هم پيمانش، آمريكا درافتاد. درپي درخواست دولت آرژانتين براي استرداد هادي سليمانپور، سفير پيشين جمهوري اسلامي در آرژانتين در زمان بمبگذاري مركز يهوديان بوئنوس آيرس، روابط بريتانيا و ايران كه طي سالهاي اخير بشدت نزديك شده بود، به تيرگي كشانده شد. سرانجام ديويد بلنكت، وزير كشور بريتانيا اعلام كرد هيچ دليلي براي استرداد هادي سليمانپور نمي بيند و او فرد آزادي است. هژير تيموريان، روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسي در لندن، در مصاحبه با راديو فردا ميگويد: اين تصميم دولت بريتانيا سياسي تلقي خواهد شد. به اين معنا كه دولت بريتانيا مي خواهد روابط خود را با جمهوري اسلامي بيشتر از اين تيره نكند. هژير تيموريان معتقد است سليمانپور در بريتانيا نخواهد ماند. وي مي گويد اين تصميم بريتانيا واكنش بدي خواهد داشت چون بسياري معتقدند اين انگليس ها بودند كه رژيم جمهوري اسلامي را سركار آوردند. همين اخيرا هم بريتانيا برسر مسايل هسته اي ايران بانزديكترين هم پيمانش، آمريكا درافتاد.
XS
SM
MD
LG