لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۰

چشم انداز طرح رسمي گزارش فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي در نشست حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي


(rm) صدا |
تا عرضه گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي حكام اين آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي يك هفته باقي مانده است. درز كردن گوشه هايي از اين گزارش به بيرون پيشاپيش بگو مگو هاي گسترده اي را بدنبال داشت: جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمريکا، گزارش را باورنكرني خوانده است اما سخنگوي آژانس گفت پاي گزارشمان مي ايستيم. اردوان نيكنام (راديو فردا): بگومگوها برسر گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي از اين رو زودرس است كه هنوز هيچ كس به درستي و به طور كامل نمي داند كه در اين گزارش چه گفته شده است. بگومگوها صرفا تاكنون بر نكته هايي متكي بود كه شماري از رسانه هاي گروهي مي گويند به اين نكته ها دست يافته اند. اما صحت يا سقم اين نكته ها را نيز تا زمان انتشار رسمي گزارش يادشده، به هيچ روي نمي توان سنجيد يا مشخص كرد. گزارش آژانس درباره جمهوري اسلامي دقيقا يك هفته ديگر روز 29 آبانماه به شوراي حكام آژانس رسما عرضه خواهد شد. اين شورا كه نمايندگان 35 دولت در آن عضويت دارند، پس از بررسي گزارش دكتر برادعي، درباره جمهوري اسلامي تصميم خواهد گرفت. اگر نكته هايي كه رسانه هاي گروهي مدعي درز كردن آنها به خارج هستند، درست باشد، مي توان پيش بيني كرد كه با گزارشي همزمان تلخ و شيرين روبرو خواهيم شد. تلخ براي جمهوري اسلامي از اين ديدگاه كه آژانس بين المللي، تهران را به نزديك به بيست سال پرده پوشي و پنهان كاري متهم خواهد كرد. و شيرين باز در كام جمهوري اسلامي از اين ديدگاه كه در گزارش يادشده از شوراي حكام درخواست نخواهد شد كه پرونده تهران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع كند. همزمان هنوز به درستي نمي توان گفت كه اعضاي شوراي حكام تا چه اندازه مذاق خود را از گزارش ويژه درباره فعاليتهاي هسته اي تهران تلخ يا شيرين خواهند يافت و كداميك از اين دو مزه دركامشان اثر خواهد كرد. جمهوري اسلامي هفته گذشته آمادگي خود را براي امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي اعلام كرد. نامه اعلام آمادگي جمهوري اسلامي براي امضاي اين پروتكل را دكتر برادعي به اجلاس شوراي حكام روز 29 آبان تقديم خواهد كرد. اگر اين نامه در شورا تصويب شود، روند قانوني آغاز خواهد شد تا جمهوري اسلامي پروتكل الحاقي را امضا كند. پس از امضا دولت بايد لايحه لازم در اين زمينه را تقديم مجلس كند تا در آنجا نيز تصويب شود و از سد شوراي نگهبان نيز بگذرد. اين روند ممكن است حتي بيش از يك سال به درازا بكشد، اما جمهوري اسلامي بنابر قرارداد تهران متعهد شده است كه پيش از قانوني شدن اين لايحه نيز به بازرسان بين المللي اجازه دهد از تاسيسات هسته اي ايران سرزده بازديد كنند. قرارداد تهران همزمان با ديدار وزيران خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه از تهران به نتيجه رسيد تا از گسترش بحران هسته اي جمهوري اسلامي پيشگيري كند. درز كردن گوشه هايي از گزارش فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي به بيرون پيشاپيش بگو مگو هاي گسترده اي را بدنبال داشت: جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمريکا، گزارش را باورنكرني خوانده است. اما بگومگوها برسر گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي از اين رو زودرس است كه هنوز هيچ كس به درستي و به طور كامل نمي داند كه در اين گزارش چه گفته شده است. بگومگوها صرفا تاكنون بر نكته هايي متكي بود كه شماري از رسانه هاي گروهي مي گويند به اين نكته ها دست يافته اند. اما صحت يا سقم اين نكته ها را نيز تا زمان انتشار رسمي گزارش يادشده، به هيچ روي نمي توان سنجيد يا مشخص كرد. هنوز يك هفته تا عرضه گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي حكام اين آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي باقي مانده است.
XS
SM
MD
LG