لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۸

بيانيه سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت روز جهاني نويسندگان در بند از ديد سازمان دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): همزمان با انتشار اطلاعيه اي از سوي سازمان خبرنگاران بدون مرز بدون مناسبت روز جهاني نويسندگان دربند، جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان هم با انتشار بيانيه ديگري از وضع و موقعيت روزنامه نگاران دربند در ايران سخن گفته است. در پيوند با اين اطلاعيه، راديوفردا با دكتر بهرام بيگدلي، سخنگوي جمعيت يادشده به گفتگو پرداخته است. شهرام ميريان (راديو فردا): در اطلاعيه امروز سازمان خبرنگاران بدون مرز، از 135 نويسنده و روزنامه نگاري سخن به ميان آمده است كه همينك در 26 كشور جهان از جمله ايران در زندان به سر مي برند. زندانياني كه به قول اين سازمان مدافع حقوق بشر، تنها به خاطر ابراز انديشه شان به بند كشيده شدند. همزمان با انتشار اين بيانيه از سوي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران شاخه آلمان هم اطلاعيه ديگري انتشار يافته است كه عنوان آن از اين قرار است. از نيروگاههاي اتمي ايران مي توان بازديد كرد، اما از زندانيان سياسي ايران، نه. دكتر بهرام بيگدلي، سخنگوي جمعيت يادشده در گفتگويي با راديو فردا از بيانيه امروز سخن مي گويد. بهرام بيگدلي (سخنگوي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان): پيشامد امروز،‌ مناسبتي است چه براي ما، چه براي همه نيروهاي آزاديخواه در ايران و سراسر جهان كه در حقيقت دوباره افكار عمومي جهان را به وضع وخيم خبرنگاران در ايران توجه دهيم. در جهان امروز، در جهان ارتباطات، خبرنگاران فعاليتشان تضمين كننده انتقال درست گردش اخبار است، ولي شما صحنه هاي زيادي از تلويزيونها مي بينيد به طور مثال كه خبرنگاران دست گذاشته مي شود روي دوربينشان كه عكس نگيرند. اين در حقيقت آرامترين شكل برخورد با خبرنگاران است. در كشور ما شكل به ترتيب ديگري است و مسئله به شكل ديگري انجام مي شود. از وضع خانم زهرا كاظمي تا وضع تعداد بسياري از خبرنگاران دربند در حال احضار و غيره و ذلك و هر خبرنگاري كه مطلبي در روزنامه اش مي نويسد، بايد اين حساب را بكند كه احتمال احضار، احتمال دستگيري و حداقل احتمال بيكار شدن برايش وجود دارد. در اين كار به طور مشخص دستگاه قضايي جمهوري اسلامي و آقاي سعيد مرتضوي به طور مداوم مشغول كار هستند. يعني شما هفته اي نمي شنويد خبرنگاري جلب نشود، خبرنگاري در حقيقت دادگاه برايش برگزار نشود و حكمي صادر نشود و در اين ميان خبرنگاري كه فقط به بيكار شدن و تعطيل شدن روزنامه اش منجر شود، بايد جزء خبرنگاران خوشبخت ايران از آن نام برد كه در عين حال بايد ذكر كرد كه ما در دوراني به سر مي بريم كه خوشبختانه در گذشته توجه افكار عمومي نسبت به امر حقوق بشر در ايران بيشتر از گذشته جلب شده و ما در آينده روز جهاني حقوق بشر را داريم، اهداي جايزه نوبل به خانم شيرين عبادي اهدا خواهد شد و در مجموعه اين حوادث، حقوق بشر به نسبت سالهاي گذشته بسيار به شكل جديتري در فضاي عمومي ايران و براي جهانيان در رابطه با ايران مطرح است. اين خودش جاي خوشوقتي است، ولي اين به هيچ وجه كافي نيست، به خاطر اين كه ما مي بينيم كه وضع حقوق بشر در ايران به طور مشخص امروز مسئله خبرنگاران كماكان وخيم است و تغييري نكرده. هفته گذشته خانم حقيقت جو، نماينده مجلس شوراي اسلامي در صحبت خودشان عنوان كردند در مجلس كه اين سر پنهاني نيست كه هر نداني سياسي، هر خبرنگاري در ابتداي دستگيري چندين هفته و ماه را بايد در زندانهاي سپاه زندان و شكنجه بشود تا بعد به زندانهاي عادي مثل اوين منتقل شود. دقيقا نكته بسيار مهمي كه در اينجا قابل ذكر است، اين است كه ديروز آقاي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي در نماز جمعه درست در آستانه جهاني روز نويسندگان، نويسندگان در بند، دوباره حمله شديدي را به مطبوعات، به خبرنگاران شروع كرد و با مزدور خواندن آنها در حقيقت چراغ سبزي را داد براي تشديد سركوب باقيمانده خبرنگاران كه در بيرون از زندان فعال هستند. ما هميشه در گذشته هم شاهد اين بوديم كه ابتدا از طرف ايشان و محافل اطراف ايشان اين شروع شده و در نهايت به دستگيري و سركوب شديدتر رسيده است. همزمان با انتشار اطلاعيه اي از سوي سازمان خبرنگاران بدون مرز بدون مناسبت روز جهاني نويسندگان دربند، جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان هم با انتشار بيانيه ديگري از وضع و موقعيت روزنامه نگاران دربند در ايران سخن گفت. دكتر بهرام بيگدلي، سخنگوي جمعيت، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد برخورد با خبرنگاران در كشور ما هر خبرنگاري كه مطلبي در روزنامه اش مي نويسد، بايد اين حساب را بكند كه احتمال احضار، احتمال دستگيري و حداقل احتمال بيكار شدن برايش وجود دارد. وي مي افزايد: حقوق بشر به نسبت سالهاي گذشته بسيار به شكل جديتري در فضاي عمومي ايران و براي جهانيان در رابطه با ايران مطرح است. اين خودش جاي خوشوقتي است، ولي اين به هيچ وجه كافي نيست، به خاطر اين كه ما مي بينيم كه وضع حقوق بشر در ايران به طور مشخص امروز مسئله خبرنگاران كماكان وخيم است و تغييري نكرده است.
XS
SM
MD
LG