لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۷

کاهش 90 درصدي ماهيان خاوياري در درياي خزر در اثر صيد بي‌رويه و آلودگي ناشي از استخراج نفت


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): تعداد ماهيهاي خاوياري در درياي خزر در طول 30 سال گذشته، 90 درصد كاهش يافته است و به نظر مي رسد كشورهاي حوزه درياي خزر به جز ايران، بيشتر به استخراج نفت علاقه دارند تا صيد ماهي خاويار. فريبا مودت (راديو فردا): صيادان ماهي خاويار به خوبي مي دانند كه صيد اين ماهي نيم تني در آبهاي عميق درياي خزر مي تواند به قميت جان و غرق شدن قايق شان تمام شود. بسياري دوستان خود را در اين راه از دست داده اند، اما نسل بعد از نسل ماهي گيران براي صيد اين ماهي عظيم الجثه كه ثروتمندان جهان براي خاويار آن كيلويي دو هزار دلار مي پردازند، جان بر كف به مبارزه امواج مي روند. اما ماهيگيران بندر انزلي نه از امواج سهمگين، بلكه از آن بيم دارند كه صيد غير قانوني و بي رويه و آلودگيهاي نفتي در درياي خزر، نسل رو به انقراض ماهي خاويار را به كلي از ميان ببرد. كارشناسان برآورد كرده اند كه از اواخر دهه 70، تعداد ماهيهاي خاويار در درياي خزر، 90 درصد افت كرده است و به نظر مي رسد ايران تنها كشوري است كه در اين مورد اقدام كرده است. فريدون آذري، رئيس اداره كنترل كيفيت خاويار بندر انزلي، مي گويد: جمهوري اسلامي با صيد غير قانوني ماهي خاويار با سختگيري بيشتري برخورد مي كند و متخلفين نه تنها سه برابر بهاي صيدشان جريمه مي شوند، بلكه قايق شان ضبط و خودشان محكوم به حبس مي شوند. اما صيد غير قانوني كه به گفته سازمانهاي حفاظت از محيط زيست با بي اعتنايي مقامات امنيتي جمهوريهاي تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان افزايش چشمگيري داشته، تنها يك جنبه انقراض ماهيهاي خاويار است. فريدون آذري مي گويد: آلودگي ناشي از عمليات استخراج نفت، بويژه در آذربايجان، نه تنها آبزيان درياي خزر را هزار هزار به كشتار مي دهد، بلكه به زودي حتي شنا در آبهاي خزر را براي بشر غير ممكن مي كند. اما به نظر مي رسد در اين ميان تنها ايران است كه به فكر حل مساله افتاده و با اقداماتي از جمله ايجاد شبكه هاي عظيم توليد بچه ماهي خاويار و رها كردنشان در دريا، با انقراضشان مبارزه مي كند. محمد پوركاظمي، رئيس انستيتوي بين المللي تحقيقات ماهي خاويار مي گويد: ساليانه بيش از 20 ميليون بچه ماهي از طريق زنجيره حوضچه هاي مراكز تحقيقاتيش وارد آبهاي درياي خزر مي شوند و اينكه كنوانسيون سازمان ملل در امور تجارت جانوران در حال انقراض، سهميه صيد ايران را در آبهاي ساحلي اين كشور افزايش داده، نمايانگر موفقيت اقدامات ايران در اين زمينه است. اما اين نهاد در عين حال ايران را براي صيد ماهي بلوگا كه از انواع مهاجر ماهي خاويار است، مذمت و ماهيگيري ايران در آبهاي آزاد را تقبيح كرده است. با وجود اين آينده ماهي خاويار تا حد بسياري منوط است به عمليات آتي كشورهاي حوزه خزر در استخراج منابع نفتي بستر اين دريا. اگر دولتهاي ساحلي درياي خزر به اين نتيجه برسند كه عايدات ناشي از استخراج نفت اين حوزه به حفظ محيط زيست و درآمد حاصل از فروش خاويار بر تر است، بايد از هم اكنون در سوگ اين ماهي كه 250 ميليون سال از عمر آن مي گذرد، نشست. كارشناسان برآورد كرده اند كه از اواخر دهه 70، تعداد ماهيهاي خاويار در درياي خزر، 90 درصد افت كرده است و به نظر مي رسد ايران تنها كشوري است كه در اين مورد اقدام كرده است. فريدون آذري، رئيس اداره كنترل كيفيت خاويار بندر انزلي، گفت که جمهوري اسلامي با صيد غير قانوني ماهي خاويار با سختگيري بيشتري برخورد مي كند و متخلفين نه تنها سه برابر بهاي صيدشان جريمه مي شوند، بلكه قايق شان ضبط و خودشان محكوم به حبس مي شوند. اما صيد غير قانوني كه به گفته سازمانهاي حفاظت از محيط زيست با بي اعتنايي مقامات امنيتي جمهوريهاي تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان افزايش چشمگيري داشته، تنها يك جنبه انقراض ماهيهاي خاويار است. فريدون آذري گفت که آلودگي ناشي از عمليات استخراج نفت، بويژه در آذربايجان، نه تنها آبزيان درياي خزر را هزار هزار به كشتار مي دهد، بلكه به زودي حتي شنا در آبهاي خزر را براي بشر غير ممكن مي كند.
XS
SM
MD
LG