لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۱۱

هشدار اتحاديه اروپا به اسرائيل در مورد اقدامات نظامي ومحدوديت ها درکرانه باختري رود اردن ونوارغزه


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): اتحاديه اروپا، روز سه شنبه به اسرائيل هشدارداد اقدامات نظامي اين کشور ومحدوديت هائي که درکرانه باختري رود اردن ونوارغزه به وجود آورده، زندگي را به طورفزاينده اي براي فلسطينيان غيرقابل تحمل کرده است. امير آرمين (راديوفردا): وزيران امورخارجه 25 کشورعضواتحاديه اروپا وکشورهائي که به زودي به عضويت اين اتحاديه درمي آيند، با صدور اعلاميه شديد اللحني ضمن انتقاد ازاسرائيل، حق اين کشور درحفاظت از شهروندانش را نيز مورد تاکيد قراردادند. وزيران امورخارجه کشورهاي اتحاديه اروپا دراعلاميه خود ازاسرائيل خواستند حد اکثرکوشش را براي احتراز ازکشته شدن غيرنظاميان به عمل آورد. دراعلاميه همچنين ازاسرائيل خواسته شده است ازترور رهبران فلسطيني و تخريب خانه هاي فلسطينيان به عنوان مجازات خودداري کند و دست ازکوشش براي برکناري ياسرعرفات به عنوان رهبرفلسطينيان بردارد. وزيران اتحاديه اروپا هشداردادند از ديد انساني وضعيت انساني فلسطينيان سريعا روبه وخامت مي گذارد وزندگي براي مردم عادي فلسطيني به طورفزاينده اي غيرقابل تحمل مي شود واين همه افراط گرائي وحمايت از گروه هاي بنياد گرا را به زيان حمايت مردمي ازدولت فلسطيني گسترش مي دهد. سخنگوي وزارت امورخارجه اسرائيل حاضربه اظهارنظر درباره اين اعلاميه نشد وگفت هنوزاعلاميه را نخوانده است. اتحاديه اروپا همچنين خواستارآن است که اسرائيل احداث ديوارامنيتي درکرانه باختري رود اردن و شرق بيت المقدس را متوقف کند ومي گويد احداث چنين ديواري برخلاف حقوق بين الملل به شمارمي رود ومشکلات انساني واقتصادي بيشتري به وجود مي آورد. اتحاديه اروپا مي گويد ادامه احداث اين ديوار در سرزمين هاي فلسطيني، همچنين اجراي راه حل دوکشور درکناريکديگر را ازلحاظ فيزيکي غيرممکن مي سازد. وزيرامورخارجه اسرائيل گفته است احداث اين ديوار براي حفاظت ازشهروندان اين کشور دربرابرحملات تروريستي ضرورت دارد. اتحاديه اروپا درعين حال حملات تروريستي به اسرائيل را محکوم کرده است. وزيران اتحاديه اروپا ازتشکيلات خود گردان فلسطيني به رهبري به ياسرعرفات خواستند تصميم خود را به مبارزه با خشونت به گونه اي ملموس ثابت کند وگام هائي فوري وقاطعانه در راه يکپارچه کردن کليه نيروهاي امنيتي فلسطيني تحت نظارت احمد قريع نخست وزيرجديد فلسطيني بردارد. اسرائيل وآمريکا ازابقاي نيروهاي امنيتي درکنترل ياسرعرفات ابرازنگراني کرده اند. مقامات اتحاديه اروپا به تماس هاي خود با ياسرعرفات ادامه مي دهند. اسرائيل نيزآن عده ازفرستادگان اتحاديه اروپا را که با ياسرعرفات ديدارمي کنند، مورد تحريم قرارمي دهد. به نظرمي رسد ديدار دوروزه سيلوان شالوم وزيرامورخارجه اسرائيل ازبروکسل، اثرچنداني دربهبود مناسبات سرد اسرائيل با اتحاديه اروپا نداشته است. با اين حال آقاي شالوم روز دوشنبه گفت اسرائيل گفتگوهاي خود را با مارک اوته، فرستاده خاورميانه اي اتحاديه اروپا، ازسر خواهد گرفت. وزيران امور خارجه 25 کشور عضو کنوني و آتي اتحاديه اروپا روز سه شنبه به اسرائيل هشدار دادند که اقدامات نظامي اين کشور و محدوديت هايي که در کرانه باختري رود اردن و نوار غزه به وجود آورده است، زندگي را به طور فزاينده اي براي فلسطيني ها غيرقابل تحمل کرده است. اين وزيران از اسرائيل خواستند تا با خودداري از ترور رهبران فلسطيني و تخريب خانه هاي آنان به عنوان مجازات، سعي کند تا کمترين آسيب را به غير نظاميان برساند. آن ها خواستند که اسرائيل دست از تلاش براي برکناري ياسر عرفات بردارد.
XS
SM
MD
LG