لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۷

واکنش صاحبنظران نسبت به سخنان امروز رئيس جمهوري آمريکا در لندن


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): بي درنگ پس از آنكه جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا در لندن سخناني در زمينه سياست خارجي آمريكا ايراد كرد، صاحبنظران درباره آن به بحث و گفتگو پرداختند. علي سجادي چكيده اي از برگردان گفتگوها را به آگاهي مي رساند. علي سجادي (راديو فردا): ژرژ گولته، از موسسه فرانسوي روابط بين المللي راهبردي، مي گويد: در سخنان آقاي بوش هيچ نشانه اي از تغيير سياست آمريكا به چشم نمي خورد و اين جاي نگراني است. او هنوز بر جنگ با تروريسم تمركز كرده و در همان حال و هوايي است كه موجب اين همه اشتباه او شده است. او هنوز ميان حمله هاي تروريستي 11 سپتامبر و حمله هاي نقاط ديگر مثلا مراكش ارتباط برقرار مي كند، درحالي كه اينها به دلايل مختلف انجام شده است. درباره عراق هم به رغم آن همه سخنان زيبا حرفي درباره آينده اين كشور زده نشد. حلا مصطفي، تحليلگر مصري مي گويد: نظر آقاي بوش در مورد دو كشور فلسطيني و اسرائيل و تاكيد وي بر اصلاحات دموكراتيك در منطقه، نكات مثبت سخنان او بود. سياست آمريكا در منطقه از ديرباز دل مشغول نفت، بازرگاني و حفظ اسرائيل بوده است، اما حالا به نظر مي رسد آمريكا نگران آينده منطقه است. اين نشانه خوبي است. سيلوان شالوم، وزير امور خارجه اسرائيل با اشاره به سخنان جرج بوش كه مذاكرات صلح را با ديواركشيها خراب نكنيم، مي گويد ما به تصميمي روشن و بي برگشت درباره احداث ديوار رسيده ايم تا جلوي تندروها را از حمله بگيريم. ما هركاري كه بتوانيم براي احداث اين ديوار مي كنيم تا جلوي نفوذ را بگيريم. ريچارد كابولد، از موسسه خدمات سلطنتي بريتانيا، مي گويد: رئيس جمهوري آمريكا در مورد استقرار دموكراسي در خاورميانه با قاطعيت سخن گفت و به كساني كه از زاويه محافظه كاري يا مخالفت مستقيم جلوي اين خواست بايستند، هشدار بالقوه داد. گوستاو لينستروم از انستيتوي مطالعات امنيتي و روابط دو سوي اقيانوس اطلس مي گويد: سخنان خيلي خوبي بود، به مطالب بسياري پرداخت و در رساندن پيام بسيار دوستانه اش موفق بود، چيزي كه مورد توجه بود، اهميتي بود كه او دوباره به يازدهم سپتامبر داد. او سخنراني خود را با آن آغاز كرد و مفاد سخنانش پيرامون اين واقعه بنا شده بود. مارك شتلمن از دانشكده سياست عمومي دانشگاه ايرفورت در آلمان مي گويد: بوش فقط در قسمتي از سخنانش درباره استفاده از زور حق دارد. قوانين سازمان ملل استفاده از زور را در دفاع از خود، يا در كمك به ديگران در موارد اضطراري و در جايي كه مورد تاييد شوراي امنيت باشد، تجويز مي كند، ولي نه عراق و نه كوزوو شامل اين تجويز نميشد. بسياري از مردم نسبت به محرك بوش در عراق مشكوكند. آنها عوامل ديگري چون نفت و منافع اقتصادي را دخيل مي بينند. بي درنگ پس از آنكه جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا در لندن، سخناني در زمينه سياست خارجي آمريكا ايراد كرد، صاحبنظران درباره آن به بحث و گفتگو پرداختند. ژرژ گولته، از موسسه فرانسوي روابط بين المللي راهبردي، گفت که در سخنان آقاي بوش هيچ نشانه اي از تغيير سياست آمريكا به چشم نمي خورد و اين جاي نگراني است. او هنوز بر جنگ با تروريسم تمركز كرده و در همان حال و هوايي است كه موجب اين همه اشتباه او شده است. او هنوز ميان حمله هاي تروريستي 11 سپتامبر و حمله هاي نقاط ديگر مثلا مراكش ارتباط برقرار مي كند، درحالي كه اينها به دلايل مختلف انجام شده است. درباره عراق هم به رغم آن همه سخنان زيبا حرفي درباره آينده اين كشور زده نشد. حلا مصطفي، تحليلگر مصري نيز گفت که نظر آقاي بوش در مورد دو كشور فلسطيني و اسرائيل و تاكيد وي بر اصلاحات دموكراتيك در منطقه، نكات مثبت سخنان او بود.
XS
SM
MD
LG