لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۱۹

گسترش اعتراض هاي كارگري در تبريز و احتمال ادامه اعتصاب هاي بخشي از كارگران مجتمع تراكتور سازي


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): همزمان با عرضه سهام كارگران قسمت موتورسازان مجتمع تراكتورسازي تبريز در بازار بورس تهران، اعتصاب نزديك به 1000 تن كارگر اين قسمت از دوشنبه گذشته آغاز شد. از شمار اعتراضات كارگران يكي اين است كه با توجه به اينكه سهام تراكتور سازي 107 تومان بوده، چرا با تاخير چندباره در فروش آن و بازي با بازار بورس، اين سهام به چندين برابر افزايش قسمت رسيده است. از رايزنيهاي تا امروز، كارگران نتوانستند نتيجه قطعي بگيرند و به همين دليل احتمال دارد كه با سپري شدن امروز، جمعه روز تعطيل، از فردا اعتصاب آنان باز ادامه پيدا كند. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز ما را در جريان بيشتر اعتصاب كارگران موتورسازان مجتمع تراكتورسازي تبريز قرار مي دهد. انصافعلي هدايت: در آخرين گفتگوهايي كه من با يكي از نمايندگان كارگران موتورسازان داشتم، اعلام كردند كه تا امروز كه ادامه داشته و احتمال وجود دارد كه فردا ادامه داشته باشد. ب.ب: چه تعداد از كارگران در اين اعتصابات شركت داشتند آقاي هدايت؟ انصافعلي هدايت: حدود نهصد و پنجاه كارگر موتورسازان و همچنين تعدادي از مهندسين اين كارخانه مستقيما در اعتصاب شركت داشتند و همچنين بخش مونتاژ تراكتور يعني تراكتورسازان هم تعطيل هستند كه بايد موتورسازان روزانه نود موتور را آماده كند و به تراكتورسازي تحويل بدهد تا آنها بتوانند تراكتور را تكميل كنند. اين چون وجود ندارد، قسمت مونتاژ هم خودبه خود تعطيل است. ب.ب: در اين چهار روز چه تماسهايي با مسئولان كارخانه و يا حكومت گرفتند كارگران تا آنجايي كه شما اطلاع داريد، چه بوده؟ انصافعلي هدايت (راديو فردا): در اين چهار پنج روز كارگران با نمايندگان مجلس، با مسئولان استان، همچنين با سازمان خصوصي سازي و همچنين بورس ايران تماس گرفتند، با آنها صحبت كردند، كارگران اصل اعتراضشان بر اين است كه سهام تراكتور سازي 107 تومان بوده و به كارگران داده شده. چرا بايد اين سهام براي آنها 650 تومان داده بشود، در حالي كه در سال گذشته موتورسازان 4ميليارد تومان سود داده، در حالي كه كارخانه تراكتورسازي چيزي را سود نداشته. ب.ب: يكي از موضوعات مورد اعتراض كارگران اين بوده است كه گويا پارتي بازيهايي در اين زمينه انجام شده و بعد از اينكه اعلام كردند كه اين سهام ترجيحي با قيمتي ميانگين به فروش مي رسد، اما در روزها موعد اين كار انجام نشده و ممكن است كه زد و بندهايي در پشت سر انجام گرفته شده باشد. آيا چنين است؟ انصافعلي هدايت: دقيقا چنين است و كارگران به يك چنين موضوعي اعتراض دارند، آنها اعلام مي كنند كه چي شده؟ وقتي در اولين مرحله قرار بوده در دههم همين برج به بورس بيايد. به بورس نيامده، مانده به چهاردهم، چهاردهم به هفدهم، هفدهم به هجدهم و از آن به بعد هم از 450 تومان شروع شده و رسيده به 830 تومان. كارگران به اين موضوع اعتراض دارند كه چطور شده كه در اين مرحله اينقدر تفاوت قيمت رخ داده و اينقدر سهم جابجا شده. ب.ب: با توجه به اين موضوع مورد اعتراض كارگران و درخواستهايشان درواقع همه كارگران تراكتورسازي را در بر مي گيرد، چرا اساسا فقط موتورسازان كارخانه اعتراض كردند؟ انصافعلي هدايت: چون موتورسازان سهمش الان به بورس آمده، سهامش الان در بورس عرضه شده، به اين خاطر اعتراض مي كنند، چرا كه بقيه شركتها يا به بورس نيامدند يا اينكه چند سال پيش به بورس تهران راه پيدا كرده بودند. براي همين است كه شما مي بينيد كه اعتراض كارگران الان و همزمان با عرضه سهام موتورسازان در بورس سهام است. همزمان با عرضه سهام كارگران قسمت موتورسازان مجتمع تراكتورسازي تبريز در بازار بورس تهران، اعتصاب نزديك به 1000 تن كارگر اين قسمت از دوشنبه گذشته آغاز شد. از شمار اعتراضات كارگران يكي اين است كه با توجه به اينكه سهام تراكتور سازي 107 تومان بوده، چرا با تاخير چندباره در فروش آن و بازي با بازار بورس، اين سهام به چندين برابر افزايش قسمت رسيده است. تا امروز، كارگران نتوانستند نتيجه قطعي بگيرند و به همين دليل احتمال دارد كه از فردا اعتصاب آنان باز ادامه پيدا كند. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز در مصاحبه با راديو فردا ميگويد: در اين چهار پنج روز كارگران با نمايندگان مجلس، با مسئولان استان، همچنين با سازمان خصوصي سازي و همچنين بورس ايران تماس گرفتند، با آنها صحبت كردند، كارگران اصل اعتراضشان بر اين است كه سهام تراكتور سازي 107 تومان بوده و به كارگران داده شده. چرا بايد اين سهام براي آنها 650 تومان داده بشود، در حالي كه در سال گذشته موتورسازان 4ميليارد تومان سود داده، در حالي كه كارخانه تراكتورسازي چيزي را سود نداشته.
XS
SM
MD
LG