لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۴

احضار مجدد احمد زيدآبادي به دادگاه انقلاب اسلامي، از ديد همسر روزنامه نگار تحت تعقيب


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): دستگاه قضائي ايران بارديگر احمد زيدآبادي، روزنامه نگار سرشناس را به دادگاه احضار كرد. وي فردا بايد در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران حاضر شود و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي پاسخ دهد. بهمن باستاني (راديو فردا): احضار متهماني كه دستگاه قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي، حساسيت ويژه اي روي آنان نشان مي دهد، بصورت مكرر درآمده و روش شناخته شده دستگاه قضايي جمهوري اسلامي چنين شده كه اين متهمان را بعد از خاتمه محكوميتشان باز با طرح پرونده اي ديگر به دادگاه فرابخواند و در جريان محاكمه اي ديگر احيانا باز حكم ديگري عليه شان صادر كند. برخي از اين متهمان پيش از آزادي از زندان به چنين سرنوشتي دچار مي شوند كه اكبر گنجي، روزنامه نگار پيگير قتلهاي زنجيره اي از آن شمار است و برخي ديگر بعد از آزادي. احمد زيدآبادي، روزنامه نگاري كه به اتهامهايي از جمله نشر اكاذيب به زندان افتاد و محكوم به 13 ماه حبس شده بود، ماه گذشته در چهاردهم مهرماه آزاد شد، اما اين آزادي به دوماه نرسيده، بايد به اتهامهايش در پرونده اي ديگر پاسخ دهد. درباره اين پرونده، مهديه محمدي، همسر احمد زيدآبادي به راديو فردا چنين مي گويد: مهديه محمدي (همسر احمد زيدآبادي، تهران): اين پرونده جديد مربوط مي شود به سال 79، يعني دو روز بعد از آزادي آقاي زيدآبادي كه در رابطه با همان پرونده دادگاه مطبوعات بازداشت شدند و 7 ماه پس از آزاديشان، خانه آقاي بسته نگار دوستان دور هم جمع بودند و ايشان هم رفته بودند كه آن شب ظاهرا به آنجا ريختند و همه دوستان را بردند زندان 59 كه بعد همه آن دوستان بازداشت بودند، دو شب بعد هفت هشت نفريشان را آزاد كردند و بقيه ماندند. بعدا به پرونده 15 نفرشان رسيدگي شد و به اصطلاح محاكمه شدند در دادگاه بدوي و حكم گرفتند، حكمي كه بعد به تجديد نظر رفت. اين هشت نفر باقيمانده را الان دارند محاكمه مي كنند كه پدر من آقاي محمد برقاني، در آبان محاكمه شدند و آقاي زيدآبادي هم تاريخ محاكمه شان فردا است، دوم آذر. البته غير از اين 23 نفر كه آن سال آنجا بودند، بقيه دوستان آقاي زيدآبادي را هم خواستند. يعني آنهايي را كه آنجا هم نبودند را الان يكي يكي دارند مي برند و محاكمه مي كنند. دستگاه قضائي ايران بارديگر احمد زيدآبادي، روزنامه نگار سرشناس را به دادگاه احضار كرد. وي فردا بايد در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران حاضر شود و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي پاسخ دهد. احضار و محاكمه مجددا نويسندگان و روزنامه نگاراني كه دستگاه قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي، حساسيت ويژه اي روي آنان نشان مي دهد، به روش جاري تبديل شده است. احمد زيدآبادي، كه به اتهامهايي از جمله نشر اكاذيب به زندان افتاد و محكوم به 13 ماه حبس شده بود، روز 14 مهرماه آزاد شد، اما اين آزادي به دوماه نرسيده، بايد به اتهامهاي خود در پرونده اي ديگر پاسخ دهد. مهديه محمدي، همسر احمد زيدآبادي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين بار زيدآبادي در ارتباط با حضور خود در سال 1379 در منزل آقاي بسته نگار محاكمه مي شود. پانزده تن از حاضران در آن منزل در شب حمله پليس، كه از اعضاي ائتلاف ملي مذهبي بودند، بعد از يكسال بازداشت، تحت محاكمه قرار گرفتند. زيدآبادي يكي از هشت تن ديگر از حاضران در آن مجلس است كه هنوز محاكمه نشده اند.
XS
SM
MD
LG