لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۳۵

تقابل کلامي نماينده آمريکا و رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سر قطعنامه محکوميت توسعه هسته‌اي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
روزنامه هاي امروز غربي، تحليل هايي درباره عدم تصميم گيري آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين، در مورد قطعنامه مربوط به ايران دارند. از آنجا که اين آژانس نتوانست بر سر جمله بندي و زبان قطعنامه مربوط به محکوم کردن توسعه هسته اي ايران، به نتيجه قطعي برسد، مورد انتقاد شديد مقامات عاليرتبه ايالات متحده آمريکا قرار گرفت. کنث بريل Kenneth Brill، نماينده آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي، معتقد است که اين سازمان با مسامحه در کار خود، به شهرت و اعتبار خود لطمه زده و مدتها طول خواهد کشيد تا اعتبار از دست رفته اش را باز گرداند. پس از اين انتقاد شديد آقاي بريل، دکتر البرادعي، مديرکل آژانس، با حرکتي بي سابقه، شخصا براي اعضاي آژانس صحبت کرد و به انتقادهاي آقاي بريل پاسخ داده، آن را کم لطفي خواهند. دکتر البرادعي که پيشتر پروفسور حقوق در دانشگاه نيويورک بود، در مورد کلمه اي که در گزارش خود به کار برده، توضيحي حقوقي داد و گفت: در آنجا که مي گوييم هيچ نشانه اي مبني بر توليد سلاح هاي هسته اي از سوي ايران پيدا نشده، کلمه نشانه را از اين رو به کار برديم که با کلمه گواه يا مدرک مترادف است، و در زبان حقوقي، مي توان از آنها جا به جا استفاده کرد. او به 35 عضو آژانس بين المللي گفت: ما اعتبار خود را با حفظ بي طرفي مان و مستند بودن تحقيقات مان تضمين مي کنيم. ديپلمات ها اين تقابل و تبادل کلامي را در دو دهه تاريخ آژانس بين المللي انرژي اتمي، بي سابقه خواندند و آن را نشانه تشنج بين نمايندگان 35 کشور عضو آژانس دانستند. مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي، نيز از دکتر البرادعي حمايت کرده، گفت: روش آژانس، بر عکس آنچه آمريکا تصور مي کند، به اعتبار آن افزوده، و نقش آن را به عنوان يک سازمان مستقل تثبيت مي کند. ايران در نامه اي به آژانس مي گويد: حاضر است پيش از متن قطعنامه، درهاي تاسيسات خود را به روي بازرسان بين المللي باز کند. برخي ديپلمات ها مي گويند: اگر قطعنامه ايران را به شوراي امنيت ارجاع مي داد، و يا زباني غير قابل قبول براي اين کشور داشت، ايران حق مي داشت از وعده خود براي باز کردن درهاي تاسيساتش به روي بازرسان سر باز زند. از آنجا که آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي نتوانست بر سر جمله بندي و زبان قطعنامه مربوط به محکوم کردن توسعه هسته اي ايران، به نتيجه قطعي برسد، مورد انتقاد شديد آمريکا قرار گرفت. کنث بريل Kenneth Brill، نماينده آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي، معتقد است که اين سازمان با مسامحه در کار خود، به شهرت و اعتبار خود لطمه زده است. پس از اين انتقاد شديد ، دکتر محمد البرادعي، مديرکل آژانس، با حرکتي بي سابقه، شخصا براي اعضاي آژانس صحبت کرد و به انتقادهاي آقاي بريل پاسخ داده، آن را کم لطفي خواهند. ديپلمات ها اين تقابل و تبادل کلامي را در دو دهه تاريخ آژانس بين المللي انرژي اتمي، بي سابقه خواندند و آن را نشانه تشنج بين نمايندگان 35 کشور عضو آژانس دانستند.
XS
SM
MD
LG