لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۱

واکنش‌ تند محافظه کاران به قطعنامه کميته حقوق بشر سازمان ملل در محکوميت جمهوري اسلامي به نقض حقوق بشر


(rm) صدا |
مسعود ملک (راديوفردا): کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، در قطعنامه روز جمعه با اکثريت آراء، ايران را به زير پا نهادن حقوق اقليت ها، نقش حقوق بشر و تبعيض عليه زنان متهم کرد. اين اقدام با واکنش محافل مختلف داخلي روبرو شد و در حالي که اصلاح طلبان نظام، گناه تصويب چنان قطعنامه اي را به گردن دستگاه قضايي در کنترل کامل محافظه کاران مي اندازند، سخنگوي قوه قضاييه، دولت کانادا و دستگاه قضايي آن را به خاطر محکوم کردن ايران، نژادپرست قلمداد کرده است. امير آرمين (راديوفردا): وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، روز يکشنبه خشمگينانه قطعنامه پيشنهادي کانادا به کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد را رد کرد، آن را بي ارزش خواند و صدور آن را با انگيزه هاي سياسي قلمداد کرد. در قطعنامه، ايران به خاطر شکنجه زندانيان، و تبعيض عليه اقليت ها و زنان، مورد نکوهش قرار گرفته است. کشورهاي اسلامي به قطعنامه راي مخالف دادند. حميدرضا آصفي گفت: اقدام کانادا در ارائه قطعنامه به کميته، با انگيزه هاي سياسي همراه بوده و ربطي به حقوق بشر نداشته است. کانادا به خاطر برخورد نادرست دستگاه قضايي ايران با پرونده قتل زهرا کاظمي، خبرنگار کانادايي – ايراني، در بازداشت جمهوري اسلامي ايران، اين کشور را به زير پا نهادن موازين حقوق بشر متهم مي کند. غلامحسين الهام، از چهره هاي محافظه کار نظام جمهوري اسلامي و سخنگوي قوه قضاييه نيز در واکنش به قطعنامه، آن را قتل عامل تمدني ناميد و گفت: کشورهاي اسلامي به جهت پيام ضد تمدني و جنگ صليبي آن، به قطعنامه راي منفي دادند. آقاي الهام گفت: غرب با اين قطعنامه، نظام اسلامي و فرهنگ و تمدن اسلامي را مورد تهاجم قرار داده است. وي جمهوري اسلامي را نظامي ناميده است که بر تمدن اسلامي و مقوله حقوق بشر اتکاء دارد. آقاي الهام محتواي قطعنامه کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل را فضاحت بار خواند و گفت: منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بشري، در قطعنامه مورد انکار قرار گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه گفت: ما هيچ مشکلي با اقليت هاي مذهبي نداريم، و سني مذهبان ايران که در قطعنامه از آنان به عنوان اقليت نام برده شده، اقليت نيستند. آقاي الهام در اشاره به نقش دولت کانادا، با توجه به پرونده زهرا کاظمي گفت: کانادا بدترين، عقب مانده ترين و نژادپرستانه ترين نظام قضايي را دارد. خانم کاظمي شهروند ايراني بوده و کانادا حق مداخله در پرونده را ندارد، وانگهي، پرونده زهرا کاظمي به شکلي دقيق و با رعايت مسائل حقوقي و دقت و وسواس، در نظام قضايي در حال پيگيري است. آقاي الهام با اشاره به اصلاح طلبان نظام گفت: برخي از گروه هاي سياسي مخالف در داخل، با ارتباط هايي که با مجامع بين المللي پيدا مي کنند، شايد احساس خرسندي کنند، اما اين اشتباه است. اما داوود سليماني، نماينده تهران، از جناح اصلاح طلب، به خبرگزاري کار ايران گفت: رعايت نکردن حقوق انساني در برخي زندان ها، زمينه معرفي ايران به عنوان ناقض حقوق بشر شد. آقاي سليماني گفت: تن در ندادن عده اي به قانون و عدم رعايت حداقل حقوق انساني در برخي از زندان ها، موجب شد که کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ايران را به زير پا نهادن حقوق بشر متهم نمايد. نماينده تهران راي کميته حقوق بشر را حادثه اي تلخ براي ايران ناميد و گفت: قبل از آنکه مباحث به کميته حقوق بشر برسد، اصلاح طلبان در اين کشور، فرياد زدند واين حرکت هاي غيرقانوني را ضد انساني شمردند. داوود سليماني با اشاره به پرونده قتل هاي زنجيره اي، گفت: به رغم وارد عمل شدن رئيس جمهوري، کميته تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه به نتيجه نرسيد و هر شخصي که در اين زمينه وارد عمل شد، به نحوي يا تهديد شد و يا به زندان افتاد. داوود سليماني به مباحث مطرح شده در پرونده، از جمله قتل زهرا کاظمي، قتل هاي زنجيره اي، زندانيان ملي مذهبي، و وجود سلول هاي انفرادي در ايران اشاره کرد و گفت: در کشور حداقل هاي قانوني و ارزش هايي را که ما خودمان پذيرفته ايم، نقض شده است. کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، در قطعنامه روز جمعه با اکثريت آراء، جمهوري اسلامي را به زير پا نهادن حقوق اقليت ها، نقش حقوق بشر و تبعيض عليه زنان متهم کرد. اصلاح طلبان نظام، گناه تصويب چنان قطعنامه اي را به گردن دستگاه قضايي در کنترل کامل محافظه کاران مي اندازند. اما غلامحسين الهام، از چهره هاي محافظه کار نظام جمهوري اسلامي و سخنگوي قوه قضاييه، در واکنش به قطعنامه، آن را قتل عامل تمدني ناميد گفت که کشورهاي اسلامي به جهت پيام ضد تمدني و جنگ صليبي آن، به قطعنامه راي منفي دادند. آقاي الهام گفت که غرب با اين قطعنامه، نظام اسلامي و فرهنگ و تمدن اسلامي را مورد تهاجم قرار داد. اما داوود سليماني، نماينده تهران، از جناح اصلاح طلب، گفت که رعايت نکردن حقوق انساني در برخي زندان ها، زمينه معرفي ايران به عنوان ناقض حقوق بشر شد.
XS
SM
MD
LG