لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۶

جستجوي راه‌هاي تقويت مبادلات بازرگاني در زمينه تکنولوژي هسته‌اي توسط هند و آمريکا


(rm) صدا |
هند وآمريکا درجستجوي راه هائي براي تقويت مبادلات بازرگاني در زمينه تکنولوژي پيشرفته هستند. آمريکا درعين حال خواستارآن است که هند انعطافي درموضع خود در دور بعدي گفتگوهاي چند جانبه تجاري به وجود آورد. بهروز نيكذات (راديوفردا): درحالي که آمريکا دسترسي بيشتري به تکنولوژي کاربرد دوگانه را براي هند فراهم مي آورد، دوکشورانتظار دارند آنچه را که مبادله پايگاه دانش واطلاعات ناميده اند، گسترش يابد. اين تکنولوژي ها مي تواند قابليت کاربرد نظامي داشته باشد. هنگامي که هند درسال 1998 دست به آزمايش بمب اتمي زد، صدوربسياري ازتجهيزات نظامي به اين کشور ممنوع اعلام شد. کنت جوسترمعاون وزارت بازرگاني آمريکا اخيرا به بازرگانان هندي گفت بيشترمحدوديت هاي صادراتي درمورد چنين تکنولوژي هائي کاهش يافته است. وي افزود کاهش درمحدوديت هاي صادراتي به بازرگانان هندي وآمريکائي امکان مي دهد در زمينه هائي نظيرتوسعه فعاليت هاي فضائي براي مقاصد غيرنظامي، علوم زيستي و ناتو تکنولوژي با يکديگرهمکاري کنند. هند که استعداد هنگفتي در زمينه تکنولوژي دارد، احساس مي کند مي تواند به صورت يک مرکزپژوهشي عمده ازصنايع داروسازي گرفته تا مهندسي اتومبيل درمنطقه درآيد. با اين حال معاون وزارت بازرگاني آمريکا خواستارآن است که هند کاهشي درمقررات سختگيرانه مبادلات بازرگاني که موانعي درتجارت به وجود آورده است، قائل شود. مقامهاي آمريکا همچنين خواستارآنند که هند انعطاف بيشتري دردوربعدي گفتگوهاي چند جانبه بازرگاني نشان دهد. دور قبلي گفتگوهاي چند جانبه تجاري که درشهرکانکون درمکزيک برگزارشد، به علت آن که کشورهاي درحال توسعه حاضرنشدند با امضاي قراردادي موجبات دسترسي آزادانه تر محصولات کشاورزي کشورهاي پيشرفته را به بازارهاي خود فراهم آورند، با شکست مواجه شد. کشورهاي درحال توسعه که رهبري آن ها را کشورهائي نظيرهند برعهده دارند، تاکيد مي کنند اين قرارداد درصورتي امضا خواهد شد که کشورهاي ثروتمند تراعطاي يارانه هاي کشاورزي را به کشاورزان خود که به کشاورزان مناطق فقيرآسيب مي زند، قطع کنند. معاون وزارت بازرگاني آمريکا گفت واشنگتن ازموضعي که اتخاذ کرده است ناراضي است. هند و آمريکا در جستجوي راه هايي براي تقويت مبادلات بازرگاني در زمينه تکنولوژي پيشرفته هستند. آمريکا در عين حال خواستار آن است که هند انعطافي در موضع خود در دور بعدي گفتگوهاي چند جانبه تجاري به وجود آورد. در حالي که آمريکا دسترسي بيشتري به تکنولوژي کاربرد دو گانه را براي هند فراهم مي آورد، دو کشور انتظار دارند تا آنچه را که مبادله پايگاه دانش و اطلاعات ناميدند، گسترش يابند. اين تکنولوژي ها مي تواند قابليت کاربرد نظامي نيز داشته باشند.
XS
SM
MD
LG