لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۲۱

بيانيه سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت پنجمين سالگرد قتل‌هاي زنجيره‌اي، از ديد سخنگوي بخش ايران سازمان


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): سازمان گزارشگران بدون مرز كه مركز آن در پاريس است، در بيانيه اي به مناسبت پنجمين سالگرد قتلهاي سياسي پاييز 77موسوم به قتلهاي زنجيره اي، ضمن ارائه گزارشي از قتلها و پيامد آن در دستگاه اجرايي، قضايي و امنيتي و اطلاعاتي جمهوري اسلامي نوشته است: آمران و عاملان اين جنايات با خيالي آسوده از عدم مجازات بهره مي برند. گزارشگران بدون مرز افزوده است: خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي، خواهان مجازات آمران اصلي اين جنايات هستند و در سال گذشته اعلام كردند كه براي دادخواهي به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين المللي شكايت كرده اند. گزارشگران بدون مرز از دادخواهي خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي حمايت و خواهان آن است كه نهادهاي بين المللي براي اجراي عدالت هرچه در توان دارند، به كارگيرند. اما پرسش بارها تكرار شده اين است كه بيانيه هايي مانند اين بيانيه گزارشگران بدون مرز، چقدر مي تواند تاثير عملي بر جلوگيري از ادامه روندي بگذارد كه موضوع اين بيانيه ها است. محمد رضا معيني، سخنگوي بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز پاسخ مي دهد. محمد رضا معيني : پخش اين اطلاعيه ها در يك شكل عمومي آن، اطلاعرساني است، ولي به طور خاص اين اطلاعيه ها به تمام مجامع بين المللي فرستاده مي شود و در آنجا طبعا مجامع بين المللي و نهادهاي بين المللي و حقوقي اينها را مد نظر قرار مي دهند. از جمله در رابطه با همين اطلاعيه اي كه شما صحبت مي كنيد، يعني اطلاعيه قتلهاي زنجيره اي، در اين رابطه گزارشگران بدون مرز به عنوان شاكي خصوصي اقدام مي كند، يعني ما از سال پيش همراه با خانواده ها، از طريق بازوي قضايي گزارشگران در اين رابطه اقدام كرديم. ب . ب : اين شكايت را شما به كجا داديد و چگونه پيگيري شده، مخصوصا در رابطه با حكومت ايران؟ محمدرضا معيني: اين شكايت به طور مشخص به كميته حقوق بشر سازمان ملل شده و از طريق ديگر ما داريم پيگيري مي كنيم كه در نهادهاي ديگر قضايي بين المللي اقدام شود، تا آنجايي كه جمهوري اسلامي برخي از اين نهاد ها را به رسميت شناخته و مي پذيرد حرفشان را، در اين رابطه ما اقدام كرديم، ولي همزمان با اقدام خانواده ها از سال پيش، ما حمايت خود را از آنها اعلام كرديم در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و همين چندي پيش هم كه آقاي ليگابو به ايران رفته بودند، در اين رابطه مفصل با ايشان صحبت كرديم. ب . ب : و آيا در قطعنامه ها و احيانا برخوردهايي كه نهادهايي مثل كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مي كنند با اين موضوع يا موضوعات مشابه و در بالاترين سطح اجرايي كه شوراي امنيت سازمان ملل است، آيا نهادهايي مثل گزارشگران بدون مرز، تاثير مستقيمي مي توانند در بحثها و بررسيهاي موضوعها و احيانا برخورد اين نهادها با آن موضوعات داشته باشند؟ محمدرضا معيني: كاملا، يعني ما به عنوان گزارشگران بدون مرز، به عنوان جمله سازمانهاي ناظر در كميسيون حقوق بشر هستيم و اينجا اقدام مي كند، يعني سازمان مشورتي است كه در آنجا برخورد مي شود. مجموعه گزارشهايي كه اين سازمانها تهيه مي كنند، در درجه اول اتكاشان به سازمانهاي بين المللي است، به عنوان بازوهاي اجرايي. چون خود كميسيون حقوق بشر يك كميسيون دولتي است، يعني از طرف دولتها تشكيل مي شود، ولي عملا اين نظر سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي معتبر بين المللي است، به عنوان مثال سازمان گزارشگران بدون مرز، عفو بين الملل، ليگ حقوق بشر و اين مجموعه است كه به عنوان بازوهاي اجرايي عمل مي كنند و اطلاعرساني آنها بسيار موثر است. من اين بار كه به ايران رفته بودم، ما همكاريهاي بسيار تنگاتنگي با اينها داشتيم. ب . ب : شما اشاره كرديد كه يك سال است كه گزارشگران بدون مرز به عنوان شاكي خصوصي وارد موضوع شکايت از آمران و عاملان قتلهاي سياسي پاييز 77 شده است، سرنوشت پيگيري اين شكايت چه شده، به لحاظ عملي و نه از نظر صدور بيانيه ها يا اطلاع رساني صرف. محمد رضا معيني: كميته حقوق بشر مجموعه اسنادي را كه به دستش رسيده بود، براي جمهوري اسلامي و پاسخگويي فرستاده. از نظر عملي طبعا يك مقداري در گير و دارهاي اداري پيش مي رود، ولي به شكل عملي اين مساله، همين طرحش در كميسيون حقوق بشر من بايد بگويم كه از سال پيش تا امروز خيلي سريع به جمهوري اسلامي رساندند و جمهوري اسلامي بايد پاسخ بدهد. از اين زاويه من فكر مي كنم كه در پي پاسخ جمهوري اسلامي، بلافاصله بعد از اين يك كميته كاري در اين رابطه در كميسيون حقوق بشر تشكيل مي شود و من اميدوارم كه در ماه مارس آينده، يعني در جلسه رسمي كميسيون حقوق بشر، آنجا اين مساله به طور مشخص طرح شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز كه مركز آن در پاريس است، در بيانيه اي به مناسبت پنجمين سالگرد قتلهاي سياسي پاييز 77موسوم به قتلهاي زنجيره اي، ضمن ارائه گزارشي از قتلها و پيامد آن در دستگاه اجرايي، قضايي و امنيتي و اطلاعاتي جمهوري اسلامي، نوشته است که آمران و عاملان اين جنايات با خيالي آسوده از عدم مجازات بهره مي برند. محمد رضا معيني، سخنگوي بخش ايران در سازمان خبرنگاران بدون مرز، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که پخش اين اطلاعيه ها در يك شكل عمومي آن، اطلاعرساني است، ولي به طور خاص اين اطلاعيه ها به تمام مجامع بين المللي فرستاده مي شود و در آنجا طبعا مجامع بين المللي و نهادهاي بين المللي و حقوقي اينها را مد نظر قرار مي دهند. وي مي گويد که در زمينه اطلاعيه قتلهاي زنجيره اي، خبرنگاران بدون مرز به عنوان شاكي خصوصي و از سال پيش همراه با خانواده ها، از طريق بازوي قضايي خبرنگاران در اين رابطه اقدام مي کند.
XS
SM
MD
LG