لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۴۰

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): روزنامه «شرق» با اشاره به نطق پيش از دستور احمد شيرزاد نماينده اصفهان که باعث تشنج در مجلس شد مي نويسد: متشنج شدن فضاي جلسات علني مجلس که از بدو شروع کار به جهت ساختار شکل گيريش درمقايسه با مجالس پنج دوره قبل، کمي عادي به نظر مي رسد، کم و بيش در مجالس قبلي هم در فواصل طولاني به وقوع مي پيوست. منتها در اين دوره به دليل حاد شدن اختلافات ميان دو جناح سياسي کشور، يعني اصلاح طلبان و محافظه کاران، مجلس ششم که ترکيب سياسي آن را نمايندگاني از اين دو جناح در قالب اکثريت و اقليت تشکيل مي دهند، بيش از گذشته متاثر از اين اختلافات است و لذا هر از چند گاهي وقوع تشنجاتي در جلسات علني را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. البته در اين ميان نکته اي که جلب توجه مي کند، تلاش فراکسيون اقليت مجلس براي اختلاف اندازي ميان فراکسيونهاي زيرمجموعه فراکسيون بزرگ دوم خرداد است که بعضا موفق هم مي شوند. اين نکته در جنجال روز گذشته مجلس هم نمود داشت. چنانچه وقتي احمد شيرزاد، عضو فراکسيون مشارکت سخناني را در نطق پيش از دستور ايراد کرد که به نحوي نقد روند عملکرد مسئولان نظام بود، دو تن از اعضاي فراکسيون کم تعداد مجمع روحانيون مبارز، به همراه مهدي کروبي در مخالفت با او تا مرز بايکوت کردنش با فراکسيون اقليت همراه شدند. «آفتاب يزد» در مقاله اي با عنوان «ما چهارصد سال وقت نداريم.» به عدم اجراي قوانيني پرداخته که توسط مجلس تصويب شده اما از اجراي آن در دولت خودداري شده است. اين مقاله به انتقاد از دولت اصلاح طلب پرداخته و نوشته است: ما راه را درست نمي رويم. هر جا که نشسته ايم را مرکز عالم را مي دانيم وهر چه فکر مي کنيم را اوج تدبير و عقل بشري مي دانيم. يک مشت اطرافي مديحه سرا نيز همه جا هستند که با توصيف کمالات ما هيزم آتش بي تدبيري ما را فراهم مي کنند. نبود بازتاب هم اکسيژن اين آتش است. آيا فکر مي کنيد که کمبود نظارت و بازتاب فقط در وزرت اطلاعات منجر به فاجعه مي شود. فقط پاسخگو نبودن صدا و سيما به نهاد نظارتي عيب است و فقط شوراي نگهبان بايد براي تصميمات خود مورد سئوال قرار گيرد؟ آيا واقعا تخصيص به موقع بودجه و اجراي قوانين مصوب مجلس توسط دولت نياز به نظارت و بازخواست ندارد. روزنامه آفتاب يزد مي افزايد: نمايندگان اصلاح طلب مجلس که بابت جلوگيري از رد مصوبات خود توسط شوراي نگهبان اين همه تلاش مي کنند، آيا بابت کم محلي علني به مصوبات و بي توجهي توهين آميز مديران اجرايي به مجلس تکليفي ندارند؟ روزنامه شرق با اشاره به نطق احمد شيرزاد نماينده اصفهان در جلسه علني مجلس در نقد روند عملکرد مسئولان نظام، که باعث تشنج در مجلس شد مي نويسد متشنج شدن جلسات مجلس امري عادي است ولي آنچه جلب توجه مي کند، تلاش فراکسيون اقليت مجلس براي اختلاف اندازي ميان زيرمجموعه فراکسيون دوم خرداد است. چنانچه ديروز پس از سخنان شيرزاد، دو تن از اعضاي مجمع روحانيون مبارز، به همراه مهدي کروبي در مخالفت با او تا مرز بايکوت کردنش با فراکسيون اقليت همراه شدند. روزنامه «آفتاب يزد» نيزدر مقاله اي با عنوان «ما چهارصد سال وقت نداريم.» با انتقاد از دولت اصلاح طلب، مي نويسد: آيا فکر مي کنيد که کمبود نظارت و بازتاب فقط در وزارت اطلاعات منجر به فاجعه مي شود.
XS
SM
MD
LG