لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۵۶

اهداي نخستين جايزه حقوق بشر فرانسه به كانون مدافعان حقوق بشر ايران، از ديد رئيس كميسيون حقوق بشر فرانسه


(rm) صدا |
امين آرمين (راديوفردا): كانون مدافعان حقوق بشر ايران برنده جايزه امسال كميسيون حقوق بشر فرانسه شد. شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل امسال از اعضاي پايه گذار كانون مدافعان حقوق بشر در ايران است. سفيران فرانسه در كشورهاي مختلف جهان هر ساله در باره فعالان غيردولتي درقلمرو حقوق بشر گزارش هائي به پاريس مي فرستند و جايزه حقوق بشر فرانسه بر پايه اين گزارش ها تعيين و هر سال اعلام مي شود. قرار است عبدالفتاح سلطاني حقوقدان فعال ايراني در زمينه حقوق بشر براي دريافت جايزه به پاريس برود. راديوفردا در اين زمينه با ژرار فلوس، دبيركل كميسيون حقوق بشر فرانسه مصاحبه كرده است. ميرعلي حسيني (راديوفردا، پاريس): امروز ژرار فلوس، دبيركل كميسيون حقوق بشر فرانسه در مصاحبه با راديوفردا گفت گزينش كانون ايراني مدافعان حقوق بشر به عنوان نخستين برنده جايزه حقوق بشر فرانسه به دو دليل عمده بوده است: بهبود شرايط زندانيان سياسي و حفاظت زنان در برابر خشونت و تبعيض در جوامع گوناگون. ژرار فلوس (رئيس كميسيون حقوق بشر فرانسه): كانون ايراني مدافعان حقوق بشر به رياست خانم شيرين عبادي طرحي را ارائه داده بود كه مبني بر كمك به خانواده هاي زندانيان سياسي با تملايلات گوناگون، به خصوص هنگامي كه شخص زنداني رئيس و نان بيار خانواده است. با زنداني شدنش، شرايط زندگي مختل مي شود و كمك به خانواده خيلي مهم است. اين كانون ايراني ضمن پيشنهاد كمك به خانواده هائي كه شرايط شان از همه بدتر است، انجام وظيفه وكالت افتخاري شخص زنداني را عهده دار است. بر مبناي اين پيشنهاد بود كه هيات داوران جايزه نخست حقوق بشر فرانسه را كه بهاي آن 15 هزار يورو است به اين كانون ايراني اختصاص داد. م.ع.ح.: در مورد اينكه اعضاي كميسيون حقوق بشر فرانسه چه كساني هستند، دبيركل كميسيون حقوق بشر فرانسه گفت: ژرار فلوس: هيات داوران متشكل از 30 عضو از 120 عضو كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر بود كه با آراي غير علني انتخابات خود را اظهار كردند. اعضاي كميسيون را نمايندگان كانون هاي مختلف حقوق بشر، نمايندگاني از سنديكاها، شخصت هاي مذهبي، دانشگاهي و قضائي تشكيل مي دهند. قرار است نماينده كانون مدافعان حقوق بشر روز 11 دسامبر جايزه خود را در پاريس از دست ژان پي ير رفرن، نخست وزير فرانسه دريافت كند. كانون مدافعان حقوق بشر ايران برنده جايزه امسال كميسيون حقوق بشر فرانسه شد. شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل امسال از اعضاي پايه گذار كانون مدافعان حقوق بشر در ايران است. سفيران فرانسه در كشورهاي مختلف جهان هر ساله در باره فعالان غيردولتي درقلمرو حقوق بشر گزارش هائي به پاريس مي فرستند و جايزه حقوق بشر فرانسه بر پايه اين گزارش ها تعيين و هر سال اعلام مي شود. قرار است عبدالفتاح سلطاني حقوقدان فعال ايراني در زمينه حقوق بشر براي دريافت جايزه به پاريس برود. ژرار فلوس، دبيركل كميسيون حقوق بشر فرانسه در مصاحبه با راديوفردا مي گويد كانون ايراني مدافعان حقوق بشر به رياست خانم شيرين عبادي طرحي را براي حمايت از خانواده هاي زندانيان سياسي ارائه داده بود كه برمبناي آن هيات داوران جايزه نخست حقوق بشر فرانسه را كه بهاي آن 15 هزار يورو است به اين كانون ايراني اختصاص داد. نماينده كانون مدافعان حقوق بشر روز 11 دسامبر جايزه خود را در پاريس از دست ژان پي ير رفرن، نخست وزير فرانسه دريافت كند.
XS
SM
MD
LG