لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۴

پيشرفت‌هاي پزشکان دانشگاه نمازي شيراز در پيوند کبد


(rm) صدا |
نارسايي کبد که مي تواند از بيماري هاي مختلف کبدي حاصل شود، تقريبا هميشه به مرگ منجر مي شود. راه نجات اين بيماران در پيوند کبد است که عملي است مشکل و نيازمند تجربه بسيار پزشک. اخيرا گزارشي از دکتر محمود حقيقت، دکتر علي ملک حسيني و چند تن ديگر از استادان دانشکده پزشکي دانشگاه شيراز در مجله علمي ترانس پلانتيشن به چاپ رسيده، که در آن وضعيت پيوند کبد در اين مرکز پزشکي تشريح شده است. بنا بر اين گزارش، پيوند کبد در ايران اولين بار در سال 1372 انجام شد. در هفت سال اول شروع پيوند کبد در بيمارستان نمازي دانشگاه شيراز، تنها هشت بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفتند در حاليکه سه سال پس از آن، يعني از سال 1379 تاکنون، 28 مورد پيوند کبد در بيمارستان نمازي انجام شده است. علت کم بودن تعداد پيوند ها در اوايل کار، به طور عمده، به علت مشکل نبود داوطلب براي اهدا کبد بوده است. کبد پيوندي بطور معمول، از بدن مرده در فاصله کمي پس از مرگ، و يا کساني که دچار مرگ مغزي شده اند در صورت توافق خانواده بيمار، بدست مي آيد. البته پيوند بخشي از کبد از بدن افراد زنده هم امکان پذير است. قانون مربوط به استفاده از ارگانهاي بدن افراد دچار مرگ مغزي، در سال 1377 در ايران به تصويب رسيد و کار يافتن کبد براي پيوند را آسان تر کرد. دکتر ملک حسيني و دکتر حقيقت در گزارش خود تاکيد مي کنند که هنوز درصد عفونت پس از عمل در ايران، بالاتر از کشورهاي پيشرفته است. در بيمارستان نمازي، 22 بيماران پس از عمل دچار عفونت مي شوند، در حاليکه در کشورهاي پيشرفته، اين رقم در حدود 16 درصد است. به گفته اين پزشکان، اين اختلاف کم مي تواند با صرافت بيشتر در رعايت اصول بهداشتي و آموزش کارکنان جبران شود. در گزارش دکتر ملک حسيني و دکتر حقيقت آمده است که در هفت سال اول کار پيوند کبد در بيمارستان نمازي، 63 در صد بيماران پس از عمل جان سپردند. اين در حالي است که در صد مرگ و مير در سه سال گذشته، در ميان دريافت کنندگان کبد در اين مرکز به 17 درصد کاهش پيدا کرده است. قابل توجه است که در آمريکا که تکنولوژي پزشکي بسيار پيشرفته است، در مراکز مختلف، بين 20 تا 40 درصد بيماران پيوند کبد، جان خود را از دست مي دهند. نارسايي کبد که مي تواند از بيماري هاي مختلف کبدي حاصل شود، تقريبا هميشه به مرگ منجر مي شود. راه نجات اين بيماران در پيوند کبد است که عملي است مشکل و نيازمند تجربه بسيار پزشک. بنا به گزارش دکتر محمود حقيقت، دکتر علي ملک حسيني و چند تن ديگر از استادان دانشکده پزشکي دانشگاه شيراز در مجله علمي ترانس پلانتيشن، پيوند کبد در ايران اولين بار در سال 1372 انجام شد. در هفت سال اول شروع پيوند کبد در بيمارستان نمازي دانشگاه شيراز، تنها هشت بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفتند در حاليکه سه سال پس از آن، يعني از سال 1379 تاکنون، 28 مورد پيوند کبد در بيمارستان نمازي انجام شده است. در هفت سال اول کار پيوند کبد در بيمارستان نمازي، 63 در صد بيماران پس از عمل جان سپردند. اين در حالي است که در صد مرگ و مير در سه سال گذشته، در ميان دريافت کنندگان کبد در اين مرکز به 17 درصد کاهش پيدا کرده است. قابل توجه است که در آمريکا که تکنولوژي پزشکي بسيار پيشرفته است، در مراکز مختلف، بين 20 تا 40 درصد بيماران پيوند کبد، جان خود را از دست مي دهند.
XS
SM
MD
LG