لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۰۸

هشدار شوراي نگهبان به وزارت کشور درصورت به موقع تهيه نكردن نرم افزار ماشين هاي شمارش آرا


(rm) صدا |
دبير شوراي نگهبان در نامه اي به وزير کشور، فرصت آن وزارتخانه را براي تهيه متن نرم افزاري شمارش ماشيني آراي انتخابات مجلس، تمديد کرده است. در اين نامه به وزارت کشور تا پايان آذرماه فرصت داده شده است تا در اين زمينه اقدام کند. دبير شوراي نگهبان در اين نامه هشدار داده است که در غير اينصورت، هيات مرکزي نظارت مجبور خواهد بود، راسا نسبت به شمارش جداگانه، به روش ماشيني که از پيش تهيه نموده است، اقدام کند. بکتاش خمسه پور (راديو فردا): در نامه آيت الله احمد جنتي به حجت الاسلام عبدالواحد موسوي لاري، وي با اشاره به اينکه بنا بوده است، کليه نسخ نرم افزاري رايانه اي شدن انتخابات بمنظور بازخواني متن کامل برنامه ها و بررسي آنها، حداقل 3 ماه قبل از روز اخذ راي يعني در تاريخ اول آذر به شوراي نگهبان ارسال شود، نوشته است که وزارت کشور به دليل عدم امکان برگزاري انتخابات به روش کاملا رايانه اي، طرح داده آمايي را براي شمارش ماشيني آراء پيشنهاد داده است که تاکنون طرح آن به شوراي نگبهان ارسال نگرديده است. دبير شوراي نگهبان با اشاره به سپري شدن زمان مقرر جهت ارائه متن نرم افزار يادشده جهت اجرايي شدن پيشنهاد وزارت کشور، به آن وزارتخانه مجددا فرصت داده است تاپايان آذر ماه نسبت به ارائه نرم - افزار مورد نظر به آن شورا اقدام کند. در نامه شوراي نگهبان تاکيد شده است در صورت عدم رعايت موارد ذکر شده، هيات مرکزي نظارت بعنوان ناظر بر حسن جريان انتخابات نمي تواند مسئوليت دقت و سلامت انتخابات با نرم افزار و سخت افزاري را که بررسي نکرده است، تضمين کند. آيت الله جنتي با بيان اينکه شمارش انتخابات تهران با روش دستي همانند دوره ششم قابل اطمينان نيست تاکيد کرده است که هيات مرکزي نظارت مجبور خواهد بود که خود راسا نسبت به شمارش جداگانه به روش ماشيني که از قبل پيش بيني نموده اقدام کند . در اين نامه همچنين با اشاره به اين که در طرح اوليه داده آمايي ارسالي وزارت کشور صرفا به کليات عناوين يک نرم افزار پرداخته شده است و هيچ گونه نمونه اي از آن ارائه نشده تصريح شده است که ضمن انضمام گزارش ارزيابي کارشناسان فني به اين طرح، موارد نحوه نظارت شوراي نگهبان، هيات مرکزي نظارت، هياتهاي نظارت، ناظرين، بازرسين و کارشناسان مربوط به مراکز تجميع و کنترل اطلاعات و روند جمع بندي آراء ساختارشبکه ياتعداد دستگاهها در صندوق هاي داراي راي زياد، نحوه کنترل عوامل نظارتي در هنگام ورود به اطلاعات آراء و نحوه رفتار نرم افزار، نوع بانک اطلاعات و کنترل ويژه و امنيتي بطور صريح و دقيق روشن گردد. آيت الله جنتي در خاتمه نامه خود ضمن تاکيد مجدد بر امکان همکاري هيات مرکزي نظارت بر انتخابات با وزارت کشور اظهار اميدواري کرده است که آن وزارتخانه هرچه سريعتر نسبت به تشکيل جلسات و تهيه نرم افزار اقدامات لازم را صورت دهد. آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در نامه اي به حجت الاسلام عبدالواحد موسوي، وزير کشور، فرصت آن وزارتخانه را براي تهيه متن نرم افزاري شمارش ماشيني آراي انتخابات مجلس، تمديد کرد. در اين نامه با اشاره به اينکه بنا بوده است، کليه نسخ نرم افزاري رايانه اي شدن انتخابات بمنظور بازخواني متن کامل برنامه ها و بررسي آنها، حداقل 3 ماه قبل از روز اخذ راي يعني در تاريخ اول آذر به شوراي نگهبان ارسال شود، نوشته شده است که وزارت کشور به دليل عدم امکان برگزاري انتخابات به روش کاملا رايانه اي، طرح داده آمايي را براي شمارش ماشيني آراء پيشنهاد داده است که تاکنون طرح آن به شوراي نگبهان ارسال نگرديده است. دبير شوراي نگهبان با اشاره به سپري شدن زمان مقرر جهت ارائه متن نرم افزار يادشده جهت اجرايي شدن پيشنهاد وزارت کشور، به آن وزارتخانه مجددا فرصت داده است تاپايان آذر ماه نسبت به ارائه نرم افزار مورد نظر به آن شورا اقدام کند. در اين نامه هشدار داده شده است که در غير اينصورت، هيات مرکزي نظارت مجبور خواهد بود، راسا نسبت به شمارش جداگانه، به روش ماشيني که از پيش تهيه نموده است، اقدام کند.
XS
SM
MD
LG