لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۰

افزايش رشد اقتصادي آمريکا و احتمال پايان دوران رکود


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): آخرين آمارها در آمريکا نشان مي دهد که با افزايش مصرف در ماه هاي گذشته، رشد اقتصادي آمريکا افزايش يافته و اقتصاد کشور دوران رکود خود را پشت سر مي گذارد. امير آرمين (راديوفردا): وزارت بازرگاني آمريکا روزچهارشنبه اعلام کرد سفارش هاي جديد براي کالاهاي با دوام که گرانتراست و دست کم سه سال دوام دارد، ماه گذشته 3/3 درصد افزايش يافت. افزايش براي اين نوع کالا درماه سپتامبر، فقط 1/2 درصد بود. درمورد سايراخباراقتصادي، وزارت بازرگاني دريک گزارش دوم خود اعلام کرد با وجود آن که درآمد مردم درماه اکتبر 0.4 درصد افزايش يافت، ميزان مصرف دراين ماه ثابت ماند وتغييرنکرد. اين ارقام با آنچه اقتصاد دانان پيش بيني کرده بودند، تطبيق مي کند. افزايش درآمد، عامل تشويق کننده اي است زيرا پايه واساسي براي مصارف آينده به وجود مي آورد. درهمين حال بنا به اعلام وزارت کار، درخواست هاي جديد براي دريافت مزاياي دوران بيکاري درهفته گذشته با 11هزارکاهش، به 351 هزاردرخواست رسيد. اين پائين ترين ميزان درخواست دريافت مزاياي دوران بيکاري ازماه ژانويه گذشته تاکنون است وحکايت ازآن دارد که وضعيت بازار مشاغل روبه بهبود است. فعاليت کارخانه ها درماه اکتبر به گونه قابل توجهي گسترده ترازآنچه بود که اقتصاد دانان پيش بيني کرده بودند. پيش بيني اقتصاد دانان اين بود که سفارش براي کالاهاي با دوام درماهي که گذشت، فقط 0.7 درصد خواهد بود، اما افزايش 3.3 درصدي اين نوع کالاها بيانگر بهترين وضعيت از ماه ژوئيه است که سفارش ها 8.1 درصد بالا رفته بود. استحکام اقتصاد درماه اکتبر، درافزايش تقاضا براي لوازم ارتباطاتي، ماشين آلات وبه ويژه صنايع فلزي که آهن وپولاد را نيزشامل مي شود، مشهود بود. با اين حال تقاضا براي دستگاه هاي کامپيوتر واتومبيل دراکتبرکاهش يافت. پيشرفت اقتصاد به ميزان قابل توجه 8.2 درصد درسه ماهه ژوئيه تا سپتامبرسال جاري، سريع ترين آهنگ پيشرفت اقتصاد درتقريبا دو دهه گذشته بوده است. افزايش اعتماد مصرف کنندگان درماه نوامبرنشان مي دهد اقتصاد به رشد خود ادامه خواهد داد. برخي ازتحليلگران معتقدند اقتصاد با آهنگي کندتر رشد مي کند ، با اين حال رشد تقريبا 4 درصدي اقتصاد درسه ماه اکتبرتا دسامبرسال جاري، همچنان قابل توجه است به ويژه آن که عواملي که به بهبود اقتصاد درسه ماهه سوم کمک کرد، يعني سومين کاهش مالياتي پرزيدنت بوش وتجديد رهن خانه ها، روبه پايان است. مصرف کنندگان درماه گذشته مصرف کالاهائي نظيراتومبيل را 3/2 درصد کاهش دادند، با اين حال به کاهش 5 درصدي ماه سپتامبرنرسيد. مصرف کالاهاي بي دوام مانند مواد غذائي، به دنبال 0.2 درصد افزايش درماه سپتامبر، 0.1 درصد درماه اکتبرکاهش يافت. اما مصرف خدمات درماهي که گذشت، 0.5 درصد افزايش يافت. با افزايش درآمد درماه اکتبرکه مصرف را بالا برد، ميزان پس اندازمردم نيزدراين ماه 3.3 درصد افزايش يافت. اين ميزان درماه سپتامبر 3 درصد بود. اقتصاد دانان پيش بيني کرده اند افزايش مصرف درسه ماهه سوم سال جاري که به پيشرفت اقتصاد کمک کرد، ممکن است درسه ماهه آخرادامه نيابد وآهنگ مصرف کاهش يابد، با اين حال اقتصاد دانان همچنان پيش بيني مي کنند مردم درماه هائي که درپيش است بازهم کيف پول خود را بازکنند وخرج کنند واقتصاد را به جلوبرند. اقتصاد دانان اميدوارند پيشرفت اقتصاد در زمينه هاي ديگري نظير سرمايه گذاري موسسات بازرگاني، کاهش مصرف را جبران کند. مصرف مردم، تقريبا دوسوم کليه فعاليت هاي اقتصادي آمريکا را تشکيل مي دهد وکمک مي کند اقتصاد بيشتر از رکود سال 2001 خارج شود. آخرين آمارها در آمريکا نشان مي دهد که با افزايش مصرف در ماه هاي گذشته، رشد اقتصادي آمريکا افزايش يافته و اقتصاد کشور دوران رکود خود را پشت سر مي گذارد. وزارت بازرگاني آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد که سفارش هاي جديد براي کالاهاي بادوام که گران تر است و دست کم سه سال دوام دارد، ماه گذشته 3.3 درصد افزايش يافت. اين وزارتخانه در گزارش ديگري اعلام کرد که با وجود آنکه درآمد مردم در اکتبر، 0.4 درصد افزايش يافت، ميزان مصرف در اين ماه ثابت ماند و تغيير نکرد. بنا به اعلام وزارت کار آمريکا، درخواست هاي جديد براي دريافت مزاياي دوران بيکاري در هفته گذشته، با 11 هزار مورد کاهش، به 351 هزار درخواست رسيد و حکايت از آن دارد که بازار مشاغل نيز رو به بهبود است. فعاليت کارخانه ها در ماه اکتبر به گونه قابل توجهي گسترده تر از آنچه بود که اقتصاد دانان پيش بيني مي کردند.
XS
SM
MD
LG