لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۳۴

بازتاب تصويب قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي در رسانه هاي غرب


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديو فردا): روز گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي با صدور قطعنامه اي فعاليتهاي اتمي گذشته جمهوري اسلامي را تلويحا محكوم كرد. اين قطعنامه در عين حال دربردارنده اين هشدار است كه چنانكه در آينده جمهوري اسلامي به فعاليتهاي شك برانگيز در توليد سلاح اتمي بپردازد، پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. اين درحالي است كه حسن روحاني، دبير شوراي آلي امنيت ملي جمهوري اسلامي، قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را يك پيروزي براي تهران در مقابل آمريكا دانسته است. شهران طبري نگاهي دارد بر آنچه كه مطبوعات امروز انگليس و آمريكا در اين زمينه نوشته اند. شهران طبري (راديو فردا): روزنامه فايننشيال تايمز چاپ لندن، صدور اين قطعنامه را يكي از بزرگترين چالشهاي اتحاديه اروپا تا كنون مي خواند و مي نويسد به اين ترتيب اروپا چند امتياز بدست آورد، مهمتر از اينكه اكنون مي تواند به دليل قرارداد تجاري بين اروپا و ايران، همواره اهرمي براي فشار به ايران در دست داشته باشد، در حالي كه اگر ايران به شوراي امنيت ارجاع داده ميشد و در پي آن مورد تحريم اقتصادي قرار مي گرفت، ديگر امكان بهره بردن از سياست هويج و چماق در برابر ايران باقي نمي ماند. به خصوص كه آمريكا هم به دليل عدم ارتباط ديپلماتيك در روابط تجاري با ايران، نمي تواند از چنين سياستي بهره بگيرد. اين همان بحثي است كه در ميان سياستمداران آمريكا نيز جاري است و به استناد آن برخي سياست تحريم را نادرست و ناموثر مي خوانند، در حالي كه دسته اي ديگر معتقدند ايران فقط تحت فشار و تهديد به فشار حاضر مي شود به تعهدات خود گردن نهد. فايننشيال تايمز در دفاع از سياستهاي اروپا مي نويسد اروپا نيز در اين زمينه از موضع ضعف حركت نمي كند. برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حاضرند در مرحله نهايي به زور متوسل شوند، اما معتقدند بايد اول تمام راههاي ديپلماتيك را پيمود و اگر آنها به نتيجه نرسيد، آنوقت به زور متوسل شد. روزنامه گاردين تاكيد خود را بر اين مي گذارد كه اگرچه ايران به شوراي امنيت ارجاع داده نشده، اما قطعنامه به شدت 18 سال پنهانكاري ايران را تقبيح كرده است و هر 35 كشور عضو آژانس، از جمله چين، روسيه، پاكستان و مالزي بر اين قطعنامه صحه گذاشتند. با اين حال گاردين بلافاصله به اظهارات علي اكبر صالحي، نماينده ايران در آژانس اشاره مي كند كه اگرچه مي گويد ايران به زودي پروتكل الحاقي را امضا خواهد كرد، اما بازهم درصدد تبرئه 18 سال پنهانكاري ايران است و علت آنرا تحريمهاي اقتصادي آمريكا در برابر ايران مي خواند. او مي افزايد به خاطر اين تحريمها بود كه ايران نمي توانست وسايل مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كند. در سوي ديگر اقيانوس اطلس اما روزنامه هاي آمريكا بيشتر از منظر مسائل امنيتي به اين موضوع پرداخته اند. روزنامه كريستين ساينس مانيتور مي نويسد در آمريكا برداشت كلي اين است كه ايران خطري بزرگ، حتي بزرگتر از عراق براي امنيت منطقه است و خيلي سريعتر از آنچه كارشناسان آمريكا حدس مي زدند، در حال بدست آوردن تسليحات هسته اي است. كريستين ساينس مانيتور به طرح اين موضوع مي پردازد كه از آنجا كه ايران بزرگترين فعاليت اسرائيل است، اسرائيل هم فعلايتهاي هسته اي ايران را زير نظر دارد و چنانچه ايران آنطور كه قبول كرده، فعاليتهاي خود را متوقف نكند و به تعهدات خود عمل نكند، اسرائيل دست به اقدام جلوگيري كننده خواهد زد. برخي تحليلگران معتقدند منظور از اقدام جلوگيري كننده، اقدامي مانند حمله سال 1981 اسرائيل به تاسيسات عراق است. ديگر روزنامه هاي آمريكا از جمله نيويورك تايمز و هرالد تريبيون نيز مساله را از همين زاويه مطرح كرده، مي گويند درست است كه بريتانيا، فرانسه و آلمان در بحث بر سر قطعنامه موفق بوده اند، اما نبايد فراموش كرد كه اگر از اين پس بازرسان بين المللي نشانه اي از تخطي مشاهده كنند، عواقب نامعلومي متوجه ايران خواهد بود. هردو روزنامه در مقاله خود به گفته دكتر البرادعي تاكيد دارند كه مي گويد: وقتي آژانس به ايران مي گويد هيچگونه تخطي از تعهدات اين كشور را تحمل نخواهد كرد، در واقع دارد پيامي بسيار محكم و جدي به ايران مي فرستد. اما او بلافاصله مي نويسد اكنون بعضي از اعضاي آژانس مي خواهند صبر پيشه كنند و آرام باشند. هرالد تريبيون و نيويورك تايمز هردو مي نويسند آمريكا اين قسمت از دعوت دكتر البرادعي را نمي پذيرند. ديپلماتها معتقدند آمريكا حاصل بازرسي آژانس را با دقت و موشكافي دنبال خواهد كرد. روزنامه ها از قول كينس بيل، نماينده آمريكا در آژانس مي نويسند: پس از 18 سال انكار، دروغ و فريب از سوي ايران، اكنون ما فعالانه هرگونه اطلاعاتي را كه در اين زمينه باشد، بازرسي و پيگيري مي كنيم. روز گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي با صدور قطعنامه اي فعاليت هاي اتمي گذشته جمهوري اسلامي را تلويحا محكوم كرد. روزنامه فايننشيال تايمز چاپ لندن صدور اين قطعنامه را يكي از چالش هاي بزرگ اتحاديه اروپا تاكنون ميخواند و مي نويسد به اين تريتب اروپا اكنون مي تواند بدليل قرارداد تجاري بين اروپا و ايران همواره اهرمي براي فشار به ايران در دست داشته باشد، درحالي كه اگر ايران به شوراي امنيت ارجاع ميشد و مورد تحريم اقتصادي قرار ميگرفت ديگر امكان بهره بردن از آن نبود. روزنامه كريستين ساينس مونتيور نوشت در آمريكا برداشت كلي اينست كه ايران خطري بزرگ حتي بزرگتر از عراق براي امنيت منطقه است. نيويورك تايمز و هرالد تريبيون نيز مساله را از همين زاويه مطرح كرده اند.
XS
SM
MD
LG