لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۸

نگاهي به پيشينه حجت الاسلام خلخالي، نخستين حاكم شرع جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
درباره پيشينه قضائي حجت الاسلام خلخالي همكارم مريم احمدي گفتگويي كرده است با دكتر رامين احمدي، فعال سياسي در آمريكا. مريم احمدي (راديو فردا): آقاي دكتر احمدي با توجه به مطالبي كه آقاي خلخالي در كتاب خاطرات خودشان نوشته اند و گفته اند كه در اجراي اوامر اعدام در واقع به عنوان عامل عمل مي كردند، نه به عنوان آمر، اين استدلال تا چه حد قابل توجيه است؟ دكتر رامين احمدي: خاطرات آقاي خلخالي امروز به ما ميگه كه ايشون از يك طرف آگاهي داشته از كارهايي كه انجام ميداده و در واقع افتخار مي كنه به اعدام ها و قتل هايي كه مرتكب شده، و از طرف ديگه نشون ميده، كه خودش هم بر اين امر البته تاييد مي كند، كه اعصابش خراب بوده و ناراحتي هاي رواني داشته. بنا براين مطلبي كه رسيدگي به اين پرونده را دشوار ميكنه، علاوه بر اينكه درگذشت ايشون باعث ميشه كه نشود در دادگاهي مستقيم خود ايشون را محاكمه كرد، طبعا بايد دنبال زنجيره فرماندهي گشت و آمراني كه اين قتل ها و اعدام ها داشتند به غير از آقاي خلخالي، و آنها را پاسخگو دانست در مورد اين. اگر نگاه كنيم به نامه هايي كه آقاي خلخالي و خميني رد و بدل كردند از سالها قبل از انقلاب درواقع اينها فكر ميكنم اولين اسناد تاريخي باشه براي مراجعه. چون آقاي خلخالي آقاي خميني را در يك نامه اي متهم ميكنه از خلخالي به عنوان نردبان ترقي استفاده كرده و درواقع آقاي خميني را تشبيه ميكنه به آغامحمدخان قاجار و ميگه كه ما چوب بست ساختمان كاخ سلطنت شما بوديم. و آقاي خميني سالها قبل از اينكه اين كشتار ها صورت بگيرد در جواب نامه به خلخالي مي نويسد كه من ميدونم كه شما ناراحتي اعصاب داريد و اختيارتون دست خودتون نيست. با علم به اينكه آقاي خلخالي ناراحتي اعصاب داره و اختيار اعمالش هميشه دست خودش نيست، ايشون را مامور ميكنه. كه باز اون حكم هم در خود كتاب آقاي خلخالي از نظر تاريخي موجوده. م. ا: اين نامه كه مي فرماييد مال چه تاريخي است؟ رامين احمدي: تاريخ نامه را آقاي خلخالي خودش 1389 هجري قمري ثبت كرده. درواقع به سالها قبل از انقلاب بر ميگرده. بنابراين آقاي خميني ميدونسته كه ايشون از ناراحتي اعصاب رنج ميبره، خودش ميگه ناراحتي اعصاب داري و كنترل رفتار خودت را نداري. بعد ايشون را منصوب ميكنه به حكم اينكه قاضي باشه و در مسند قضاوت بنشينه و افراد را يكي بعد از ديگري اعدام كنه. در آن دوره بخصوص توجيهش ميتونه يكيش شايد نفرتي باشه كه آقاي خميني داشته از كساني كه ميخواسته نابود بشن، اعدام بشن. يا توجيه ديگرش اين هست كه عدم اطميناني كه دارد نسبت به اينكه پايه هاي حكومت تازه ميتونه محكم بشه يا نه و ميخواد كه بسرعت يكسري از كساني كه امكان داره به عنوان رقيب در مقابل ايشون قرار بگيرن بسرعت نابود بشن. ولي در هرحال آنچيزي كه روشنه اين هست كه با علم به اينكه آقاي خلخالي ناراحتي اعصاب داره او را به اون مقام منصوب ميكنه. بعد از مرگ آقاي خميني، يعني با مرگ آقاي خميني و با مرگ خلخالي ما بايد حالا اين زنجيره فرماندهي را بكشانيم به سران فعلي رژيم. كساني كه بعد از اونها مسئوليت اجرايي قبول مي كنند. درپي مرگ حجت الاسلام خلخالي، نخستين قاضي شرع جمهوري اسلامي كه در سالهاي آغاز جمهوري اسلامي به وسيله آيت الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي به اين مقام منصوب شد، دكتر رامين احمدي فعال سياسي در آمريكا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: خاطرات آقاي خلخالي امروز به ما نشان ميدهد كه او از يك طرف آگاهي داشته از كارهايي كه انجام ميداده و در واقع به اعدام ها و قتل هايي كه مرتكب شده، افتخار مي كند و از طرف ديگر خودش هم تاييد مي كند، كه اعصابش خراب بوده و ناراحتي هاي رواني داشته. اگر نگاه كنيم به نامه هايي كه آقاي خلخالي و خميني رد و بدل كردند از سالها قبل از انقلاب، آقاي خلخالي آقاي خميني را در يك نامه اي متهم ميكند از خلخالي به عنوان نردبان ترقي استفاده كرده و آقاي خميني در جواب نامه به خلخالي مي نويسد كه من ميدانم كه شما ناراحتي اعصاب داريد و اختيارتان دست خودتان نيست.
XS
SM
MD
LG