لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۲۵

بررسي علل خشونت خانگي عليه زنان، از ديد يك جامعه شناس


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): نتايج يك تحقيق نشان مي دهد كه نيمي از زنان در همان هفته اول ازدواج با خشونت همسران مواجه مي شوندو بررسي ها حاكي از آن است كه بيش از عوامل فردي، ساختار اجتماعي در ظهور خشونت موثر است. راديو فردا از دكتر آزاده كيان، جامعه شناس و پژوهشگر مركز ملي تحقيقات فرانسه CNRS دلايل اين خشونت را جويا شده است. آزاده كيان (جامعه شناس، پاريس): يكي از دلايل خشونتي كه برخي مردان بر زنان روا مي دارند دلايل اقتصادي است. الان ايران د شرايط بحران اقتصادي شديد به سر مي برد ولي به لحاظ فرهنگي هنوز مراسم ازدواج و هزينه هاي گزافي كه برخي از اين مراسم به عهده مردان مي گذارد در جامعه ما وجود دارد و مردان هزينه هاي بسيار ديگري راهم مي بايستي قبول كنندو بپردازند براي اينكه ازدواج كنند. بعضي از اينها، پس از ازدواج به نوعي از طريق خشونت فيزيكي يا رواني كه بر همسرانشان اعمال مي كنند، نوعي قصد انتقامجوئي به يك نوعي از همان فرهنگي را دارند كه اينها را بر ايشان تحميل كرده است. ليلي آرمان: خانم دكتر، آيا هيچ مركز حقوقي وجود دارد كه اين زنان به آن مراجعه كنندو دادخواهي كنند؟ و آيا هيچ اقدامي عليه اين خشونت ها انجام مي شود؟ آزاده كيان: ببينيد مراكز خاصي براي دادخواهي اين زنان وجود ندارد اما اين يك مسئله بسيار طولاني است به اين ترتيب كه اين زنان مي بايستي به پزشكي قانوني مراجعه كنند و از همسايگان و اقوام خود استشهاد جمع كنند و بعد اين استشهاد را به دادگاه ببرند و قاضي دادگاه تصميم بگيرد كه آيا اين زن حق طلاق دارد يا نه و جراهاتي كه بر او وارد شده است آيا زندگي او را به خطر مي اندازد يانه. ل.آ.: بيشتر مردم كه اين نوع خشونت خانوادگي را از خودشان نشان مي دهند از چه قشري هستند و اصولا آيا هيچ دسته بندي روي اين مردان انجام گرفته يانه؟ آزاده كيان: براساس آنچه من خودم شخصا در ايران شاهدش بودم و برخلاف آنچه فكر مي كنيم، خشونت را فقط مردان طبقات تهيدست جامعه كه در شرايط اقتصادي بدي قرار دارند بر زنان خود اعمال نمي كنند بلكه شما خشونت را حتي در طبقات تحصيلكرده و حتي در طبقات مرفه هم مي بينيد. بنابراين مسئله اينجا فقط مسئله فشار اقتصادي نيست. البته به نوعي فشارهائي هست كه بر مردان هم مي آيد و يا به نوعي فشارهائي كه برخودشان در سطح جامعه و سيستم مي آيد مي خواهند بر سرزنان خودشان خالي كنند. ولي آنچه كه به مردان اين اجازه را مي دهدكه خشونت را بر زنان ابراز كنند، باز وجود قوانيني است كه مرد را برتر از زن مي داند و از زماني كه زن از خواسته هاي شوهر سرپيچي كند، مرد به خود اين اجازه را مي دهد كه از طريق فيزيكي يا از طريق رواني برتري خود را بر زن نشان دهد و بهترين نوع آن به نظر مردان خشونت است چون مرد جثه اش بزرگتر است و قوي تر است از زن و به اين ترتيب فكر ميكنم به جاي مسائل فرهنگي، قانوني، اقتصادي و اجتماعي در ايران خشونت مرد به زن دخيل است و اين متاسفانه بسياري از اقشار اجتماعي جامعه ما را در بر مي گيرد و به قشر خاصي محدود نمي شود. ل. آ.: برخورد زنان با اين مسئله چطور است؟ آيا به راحتي اين مسئله را ابراز مي كنند؟ آزاده كيان: معمولا زنان متعلق به اقشار تحصيلكرده يا مرفه جامعه كمتر ابراز مي كنند كه مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند در حاليكه زنان طبقات پائين تر يا محروم تر جامعه اتفاقا راحت تر ابراز مي كنند اين مسئله را كه از طرف شوهران خود كتك مي خورند يا به آنها توهين هاي لفظي مي شود. ولي زنان اقشار بالاي جامعه و تحصيلكرده هم متاسفانه افراد ديگر جامعه هم تحت اين نوع خشونت ها قرار دارند ولي شرم دارند از اينكه اينها را بيان كنند. ل.آ.: و آخرين سئوال اينكه راجع به تحولات اخير جامعه ايران، به نظر شما چطور مي شود كه قدم به قدم اين گره را باز كرد؟ آزاده كيان: ببينيد، آنچه كه مي تواند فعلا اين رفتارها را كمتر كند يكي برخورد خود زنان هست كه به طور جدي تر به مسئله خشونتي كه بر آنها روا مي شود، حداقل از طريق همسران خود، برخورد داشته باشند. اما الان سازمان هاي مختلف دفاع از حقوق زنان كه در ايران داريم، سازمان هاي غيردولتي، اينها مي توانند به اين سازمان ها مراجعه كنند و ديگر از طريق تغيير قوانين. شما مي توانيد ببينيد مردي كه زنش را كتك مي زند، بايستي كه قانون با او برخورد كند، و ما فعلا همچنين قانوني را در ايران نداريم. و همين دليلي است كه خشونت مي تواند ادامه پيدا كند. بايستي براي زنان كتك خورده ما خانه هاي امني ايجاد شود كه اينها بتوانند به اين خانه ها پناه ببرند و گاهي هم اتفاق مي افتد متاسفانه كه چون زنان جائي ندارند بروند، از طرف شوهرانشان مي بينيم كه كشته هم شده اند. نتايج يك تحقيق نشان مي دهد كه نيمي از زنان در همان هفته اول ازدواج با خشونت همسران مواجه مي شوندو بررسي ها حاكي از آن است كه بيش از عوامل فردي، ساختار اجتماعي در ظهور خشونت موثر است. دكتر آزاده كيان، جامعه شناس و پژوهشگر مركز ملي تحقيقات فرانسه CNRS در مصاحبه با راديوفردا مي گويد يكي از دلايل خشونتي كه برخي مردان بر زنان روا مي دارند دلايل اقتصادي است. بعضي مردان پس از ازدواج به نوعي از طريق خشونت فيزيكي يا رواني كه بر همسرانشان اعمال مي كنند، نوعي قصد انتقامجوئي از همان فرهنگي را دارند كه هزينه سنگين ازدواج را بر ايشان تحميل كرده است. وي مي افزايد تعقيب قانوني شوهران زن آزار مراحل پيچيده اي دارد و قانوني براي مجازات آنها نيست. وي مي افزايد خشونت عليه زنان حتي در طبقات تحصيلكرده و حتي در طبقات مرفه هم ديده مي شود و خانه هاي امني براي نگهداري از زنان آزار ديده وجودندارد.
XS
SM
MD
LG