لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۱۸

احتمال حمايت از اصلاح طلبان ديگر وعدم شركت در انتخابات هفتم توسط حزب مشاركت


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): سخنگوي فراكسيون مشاركت ايران اسلامي در مجلس، بزرگترين تشكيلات اصلاح طلبان حكومت، از احتمال عدم شركت حزب در انتخابات مجلس هفتم خبر داد. در مراسم پنجمين سالگرد تاسيس اين جبهه كه ماه گذشته برگزار شد دبيركل اين جبهه هم از اين احتمال سخن گفت. اما اين جبهه همواره راه احتمالات ديگر را هم باز گذاشته است. علت اصلي نارضايي جبهه مشاركت از انتخابات بطور عمده حضور شوراي نگهبان بعنوان فيلتر تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي است. علي مزروعي سخنگوي فراكسيون مشاركت در مجلس ميگويد تصميم قطعي اين حزب به شركت يا عدم شركت در انتخابات كه اول اسفندماه برگزار ميشود، در گنگره اضطراري حزب در بهمن ماه گرفته خواهد شد. انتخابات مجلس هفتم به گفته اصلاح طلبان حكومت براي آنان حياتي است و چشم انداز چگونگي برخورد آنان با جناح ديگر و بطوركلي همه تهديدهايشان از جمله خروج از حاكميت را ترسيم ميكند. علي سجادي (راديو فردا): علي مزروعي مي گويد اگرچه حزب مشاركت بدليل فضاي غير شفاف انتخاباتي هنوز به تصميم قطعي درخصوص شركت يا عدم شركت در انتخابات دست نيافته، اما بعنوان يك حزب سياسي از مردم براي حضور در انتخابات دعوت ميكند. وي مي افزايد ممكن است حزب مشاركت به اين نتيجه برسد كه ليست ارائه ندهد اما از ليست ساير اصلاح طلبان حمايت كند، چون معتقديم با هر تحليلي كه ما داشته باشيم اصلاحات بايد از صندوق هاي راي عبور كند. سخنگوي فراكسيون مشاركت در پاسخ به اين پرسش كه آيا عدم شركت حزب مشاركت در انتخابات و دعوت از مردم براي حضور در پاي صندوق هاي راي نوعي تناقض نيست، به خبرگزاري كار ايران، ايرنا، مي گويد راه هاي مختلفي براي تشويق حضور مردم در انتخابات وجود دارد. ممكن است ما ليست ندهيم اما از آنجاكه ورود هر اصلاح طلب به مجلس را به نفع اصلاحات ميدانيم، لذا ساير اصلاح طلبان و مردم را تشويق به حضور در انتخابات مي كنيم، كه در اين هيچ تناقضي نيست. علي مزروعي درباره طرح خروج از حاكميت گفت حزب مشاركت در جمعبندي به اين نتيجه رسيد كه عقل جمعي مجموعه اصلاح طلبان با اجرايي شدن طرح خروج از حاكميت مخالف است. وي قهر مردم با صندوق هاي انتخابات را بدليل عدم تاثير راي آنان در اصلاح ساختار سياسي كشور دانست و گفت درحال حاضر مردم به اين نتيجه رسيده اند كه راي آنان در ادراه كشور نفوذي ندارد و با اين نگاه در انتخابات شوراي شهر نيز شركت نكردند. وي افزود مردم به هيچ وجه اطمينان ندارند كه آراي آنها بتواند زيرساخت هاي سياسي را اصلاح كند و به نوعي انسداد رسيده اند كه فكر ميكنم نه تنها حزب مشاركت بلكه احزاب ديگر نيز نمي توانند در اين زمينه تضميني به مردم بدهند چون اين مساله به كل حاكميت برميگردد. سخنگوي فراكسيون مشاركت ايران اسلامي در مجلس، بزرگترين تشكيلات اصلاح طلبان حكومت، از احتمال عدم شركت حزب در انتخابات مجلس هفتم خبر داد. در مراسم پنجمين سالگرد تاسيس اين جبهه كه ماه گذشته برگزار شد دبيركل اين جبهه هم از اين احتمال سخن گفت. علي مزروعي سخنگوي فراكسيون مشاركت در مجلس ميگويد تصميم قطعي اين حزب در بهمن ماه گرفته خواهد شد. وي مي افزايد ممكن است حزب مشاركت به اين نتيجه برسد كه ليست ارائه ندهد اما از ليست ساير اصلاح طلبان حمايت كند. علي مزروعي درباره طرح خروج از حاكميت گفت حزب مشاركت در جمعبندي به اين نتيجه رسيد كه با طرح خروج از حاكميت مخالف است. وي قهر مردم با صندوق هاي انتخابات را بدليل عدم تاثير راي آنان در اصلاح ساختار سياسي كشور دانست و گفت درحال حاضر مردم به اين نتيجه رسيده اند كه راي آنان در ادراه كشور نفوذي ندارد و با اين نگاه در انتخابات شوراي شهر نيز شركت نكردند.
XS
SM
MD
LG