لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۲۴

اعتصاب كارگران کارخانه نختاب فيروزان تبريز به علت عدم دريافت حقوق از سال گذشته، از ديد يک روزنامه نگار و يک کارگر


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): كارگران كارخانه نختاب فيروزان تبريز يك سال است كه حقوق دريافت نكرده اند. تعدادي از آنها مجبور شدند به محل كارخانه نقل مكان كنند و در آنجا زندگي كنند. اين كارخانه كه به بخش خصوصي واگذار شده، به خاطر مديريت اشتباه از كار باز ايستاده است. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار مستقل مقيم تبريز درباره اعتصاب كارگران اين كارخانه به راديو فردا مي گويد: انصافعلي هدايت: 170 كارگر اين كارخانه كه الان در اختيار اين كارخانه هستند، از ديروز با روشن كردن لاستيكهاي اتومبيل در كنار جاده تهران ميانه اعتراض خودشان را به نمايش گذاشتند. اين كارگران حدود يك ماه قبل هم با روشن كردن لاستيكها در همانجا و فشار آوردن به مقامهاي سياسي استان به توافق رسيده بودند و 10 ميليون تومان از حقوق خودشان را دريافت كرده بودند تا دولت در 10 روز آينده به اينها جواب بدهد. ولي متاسفانه حدود 25 روزي كه از آن قرار مقامهاي سياسي با اين كارگران مي گذرد، به آنها جوابي داده نشده و در نتيجه از ديروز اين كارگران دوباره به خيابان آمدند و دست به اعتراض زدند و آتش روشن كردند، حتي وقتي كه من آنجا حضور داشتم، افسران پليس هم آمدند با آنها صحبت كردند، تنها توافقي كه انجام گرفت، اين بود كه اينها آتش را خاموش كردند، اما پليس به آنها قول داده كه تا يك ماه آينده معضل اين كارخانه را حل بكند. اين كارگران در حدود 40 ماه گذشته، چهاردهمين بار است كه دست به اعتصاب و اعتراض مي زنند و در 12 ماه گذشته هيچ پولي را دريافت نكردند. اعلام مي كنند كه در بهمن سال گذشته حدود 450 ميليون تومان به اين كارخانه داده شده تا مشكل كارخانه را حل كند، اما مديران اين كارخانه به جاي اينكه اين مبلغ را صرف حل مشكلات كارگران و راه اندازي كارگران كنند، اينها را به دبي منتقل كردند و تنها در دو مرحله 50 ميليون تومان به اين كارگران پرداخت كردند. يعني با همين 10 ميليوني كه اخيرا به اينها پرداخت كردند، 50 ميليون شده. در حالي كه كارگران به مراحل بسيار سختي رسيده اند به گونه اي كه برخي از كارگران از جمله اعضاي شوراي اين كارخانه با مشكل پرداخت اجاره خانه شان مواجه شدند و ناچار شدند اسباب و اثاثيه شان را به كارخانه منتقل كنند و با خانواده شان در يكي از اتاقهاي كارخانه مسكن بگيرند تا بتوانند زندگيشان را بگذرانند. ژ . خ : آقاي هدايت اصولا چرا اين اعتصابها شروع شد و در مورد انتقال پول به دبي آيا كارگران سند و مدرك معتبري در اختيار دارند؟ انصافعلي هدايت: كارگران معتقدند كه وقتي اين كارخانه در اختيار بانك صنعت و معدن بود، وضع اين كارخانه بسيار خوب بود و عايدي كارخانه هم بسيار خوب بود، بطوري كه اعلام مي كنند در سال 80 عايدي كارخانه چهار ميليارد تومان بوده و هيچ نوع ضرري را نداده، اما كارگران ادعا مي كنند كه با توجه به اسنادي كه خودشان در اختيار دارند، مديران كارخانه در يك كارخانه پارچه بافي در دبي سرمايه گذاري كردند، در آنجا ورشكست شدند و دارند اموال اين كارخانه را به آنجا منتقل مي كنند. كارگران ادعا مي كنند دولت چطور آمده كارخانه را به كساني واگذار كرده كه پول براي سرمايه گذاري نداشتند و طرح و پروژه اي هم براي ادامه كار كارخانه نداشتند و كارخانه را مفت در اختيار اينها قرار داده. براي همين هم در نه تابلويي كه كارگران در كنار خيابان چيدند و با خط بسيار درشت بر روي آنها نوشته شده، شعارهايي بر روي آنها نوشته شده كه يكي از آن شعارها نشانگر همين موضوع است. من چند تا از شعارهايي كه اينها در كنار خيابان چيدند و در تابلوهاي بزرگ نوشتند را برايتان مي خوانم: مسئولين يك ماه گذشت، منتظر سرنوشت خود هستيم. كدام مسئول به فرياد ما مي رسد؟ گرسنه ايم، مرگ بر سرمايه دار بي پول، صدا و سيما گزارشي را كه گرفتي پخش كن. خانه كارگر متاسفيم، شعار بس است، عمل، عمل. ژ . خ : همزمان يكي از كارگران اعتصابي همين شركت به راديو فردا مي گويد: به دنبال اعتراضات كارگري و كشيده شدن دامنه آن به بيرون كارخانه، فرماندار تبريز 450 ميليون تومان براي پايان دادن به اعتصابات اختصاص داد، ولي فقط 50 ميليون تومان از اين مبلغ به كارگران رسيد. از اين كارگر اعتصابي مي پرسم بقيه 450 تومان چه شد؟ يكي از كارگران اعتصابي: بقيه اش را كسي نديد. باز كارگران اعتصاب كردند، 50 ميليون را دادند، سه چهار ماه كارگران كار كردند، بعد دوباره مشكل شروع شد و ديگه پولي ندادند. ژ خ : اين كارخانه گفته مي شود كه قبلا سود مي داده و كارخانه موفقي بوده. چه شد كه اين كارخانه به ضرر افتاده و به اين روز افتاده؟ يكي از كارگران اعتصابي: وقتي كه خصوصي سازي شد و كارخانه را به سهامداران از جمله آقاي محسن نيكزاد و طباطبايي، اينها متاسفانه معلوم نيست در اين كارخانه چه كردند و تمام قطعاتي را كه بازدهي خوبي داشتند، فروختند و جاهاي ديگر سرمايه گذاري كردند و يك كارخانه ديگري باز كردند كه باعث شد كارخانه ورشكست شود به گفته خودشان. در حالي كه توليدش خيلي خيلي زياد بود. حالا هم كارگر 12 ماه حقوق كلش مانده. ژ خ : الان شما اميدتان چيست كه از اين تحصن چه اتفاقي بيفتد؟ آيا اميدي داريد كه حقوقتان را دريافت كنيد و كارخانه دوباره كارش را آغاز كند؟ يكي از كارگران اعتصابي: ما كه از سهامداران ناامديدم. ما از مسئولين انتظار داريم كه مسئولين كه آن طوري قول دادند كه عمل نمي كنند. ولي مسئولين هم مي گويند بايد خود آنها حل كنند، سهامداران حل كنند. سهامداران بانك ملي كه هستند، 49%، بايد او خودش را جلو بياندازد و اين مشكل را حل كند. ژ . خ: ما شنيديم كه يكي از روساي كارخانه هم الان در بازداشت به سر مي برد. آيا اين خبر درست است؟ ايشان چرا در بازداشت است؟ يكي از كارگران اعتصابي: آقاي محسن نيكزاد فعلا در زندان هستند. به خاطر اينكه ايشان بعد از اينكه كارخانه را تحويل گرفتند، به هيچ جا پول ندادند، يعني نه تامين اجتماعي، نه اداره برق، مخابرات، هيچ جا. هرچه سوددهي داشت اين كارخانه بين خودشان تقسيم كردند و جاهاي ديگر سرمايه گذاري كردند. خارج از كشور و داخل كشور. ژ . خ : يعني الان بيش از چهارصد كارگر بلاتكليف، شما در انتظار روشن شدن وضعتان هستيد و اين اعتصاب و تحصن ادامه خواهد داشت؟ يكي از كارگران اعتصابي: بله تا وقتي كه حقوق معوقه مارا پرداخت كنند، همه به طور شبانه روزي هستند. كارگران كارخانه نختاب فيروزان تبريز يك سال است كه حقوق دريافت نكرده اند. تعدادي از آنها مجبور شدند به محل كارخانه نقل مكان كنند و در آنجا زندگي كنند. اين كارخانه كه به بخش خصوصي واگذار شده، به خاطر مديريت اشتباه از كار باز ايستاده است. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار مستقل در تبريز، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که 170 كارگر اين كارخانه ، از ديروز با آتش زدن لاستيك اتومبيل در كنار جاده تهران – ميانه، اعتراض خودشان را به نمايش گذاشتند. وي مي افزايد که كارگران معتقدند كه وقتي اين كارخانه در اختيار بانك صنعت و معدن بود، وضع اين كارخانه بسيار خوب بوداما مديران كارخانه در يك كارخانه پارچه بافي در دبي سرمايه گذاري كردند و در آنجا ورشكست شدند و دارند اموال اين كارخانه را به آنجا منتقل مي كنند. يكي از كارگران اعتصابي همين شركت نيز به راديو فردا مي گويد که به دنبال اعتراضات كارگري و كشيده شدن دامنه آن به بيرون كارخانه، فرماندار تبريز 450 ميليون تومان براي پايان دادن به اعتصابات اختصاص داد، ولي فقط 50 ميليون تومان از اين مبلغ به كارگران رسيد.
XS
SM
MD
LG