لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۵۴

واكنش هاي كارشناسان و صاحبنظران به تقاضاي عضويت جمهوري اسلامي در اتحاديه عرب


(rm) صدا |
سرانجام درپي زمزمه هايي مبني بر تقاضاهاي جمهوري اسلامي از اتحاديه عرب براي حضور در اين اتحاديه، بعنوان عضو ناظر، حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، طرح اين تقاضا را فاش كرد و گفت حكومت ايران منتظر پاسخ اتحاديه عرب در اين زمينه است. بهمن باستاني در گزارشي كه ميشنويم به جوانب سياسي چشم انداز اين عضويت مي پردازد. بهمن باستاني (راديو فردا): اين اظهارات آصفي واكنش بلافاصله اي را در برخي محافل سياسي ايران برانگيخت و مخالفان اين تقاضا با اشاره به حمايت اتحاديه عرب به استثناي ليبي و سوريه از حكومت عراق در جنگ هشت ساله با ايران و با اشاره به قطعنامه هايي كه اين اتحاديه با جانبداري از امارات درباره سه جزيره مورد مناقشه با ايران صادر كرده، بشدت به اين اقدام وزارت امور خارجه تاخته اند. دكتر پيروز مجتهد زاده، كارشناس مسايل استراتژيك منطقه در گفتگو با خبرگزاري ايرنا در تهران ضمن آنكه تشكيل اتحاديه عرب را بر مبناي پان عربيسم مي داند و به اين اعتبار عضويت در آن، حتي به عنوان ناظر را نقض استقلال، مليت و هويت ايراني مي خواند، وزارت خارجه و مستقيما وزير امور خارجه را متهم ميكند كه اقدامي چنين ملي و مهم را راسا و بدون اخذ اجازه از مردم صورت داده است. اما اين نخستين بار نيست كه جمهوري اسلامي تقاضاي عضويت به عنوان ناظر در اتحاديه عرب را كرده است. پيش از اين در اوايل انقلاب 57 كه گروه امتناع در جهان عرب تشكيل شد، ايران چنين تقاضايي را كرده بود. دكتر داود هرميداس باوند (استاد روابط بين الملل در تهران): ايران بر آن شد كه به عنوان عضو ناظر در اين گروه حضور داشته باشد. گروه امتناعي كه منتهي به اخراج مصر از اتحاديه عرب شد. در آن تاريخ كشورهاي عربي نپذيرفتند حضور ايران را به عنوان ناظر. در مراحل ديگر هم آنها بارها اعلام كرده بودند كه ايران را به عنوان عضوي از خانواده خودشان تلقي نمي كنند. ولي در حآل حاضر شايد در اثر تحولاتي كه در منطقه بوجود آمده اين عضويت ناظر در حقيقت به عنوان نوعي همكاري در تصميم گيري هاي منطقه اي مربوط به كشورهاي مربوطه خواهد شد. ب.ب.: اين درخواست عضويت با توجه به بحث هايي كه دور و بر خودش راه انداخته، شده است از مسايلي كه آشكارا بحث از منافع حكومت ايران را از بحث منافع مردم ايران جدا ميكند يا جدا كرده در اين بحث ها. چقدر به نفع جمهوري اسلامي تمام ميشود اگر اتحاديه عرب عضويتش را بپذيرد؟ داود هرميداس باوند: غير از يك مصلحت سياسي شايد گذرا من فكر نميكنم مباني محكمي وجود داشته باشد براي حتي عضويت احتمالي به عنوان ناظر در اتحاديه عرب. ب.ب.: ايران اگر به عنوان عضو ناظر هم در اتحاديه عرب عضو شود، ديگر نميتواند قطعنامه يا تصميمات اتحاديه عرب را ناديده بگيرد. در اينصورت تكليف ايران در موارد زيادي كه يكيش براي مثال جزاير سه گانه مورد مناقشه ايران و امارات عربي است، چه خواهد شد. داود هرميداس باوند: حضور ايران دو اثر دارد. هم جنبه مثبت هم منفي. خوب ميتواند مطرح كند case ايران را، آگاه كند. اين يك جنبه. و جنبه منفي اش اين كه در هرحال عضو ناظر حق شركت در راي را ندارد. ميتواند اظهار نظر كند حتي پيشنهاد بدهد ولي حق راي ندارد. حق شركت در تصميم گيري ندارد. بنابراين اگر تصميم هايي گرفته شود كه با حضور عضو ناظر باشد تثبيت مي كند اين تصميم گيري هاي دسته جمعي را به رغم اينكه به نفع آن كشور نباشد. ب.ب.: بطوركلي آقاي دكتر باوند، با توجه به سابقه اتحاديه عرب و تصميماتي كه گرفته است در پيوند با ايران، حضور ايران را به عنوان عضو ناظر در اتحاديه عرب با توجه به ملاحظاتي كه فرموديد آيا مثبت مي مبينيد؟ داود هرميداس باوند: اتحاديه عرب يك نهادي بود كه تابحال موفق نشده درباره مسايل جهان عرب تصميمات قاطعي اتخاذ كند، از جمله نهادهايي است كه واقعا كارايي آنچناني ندارد. ولي من بعنوان يک ايراني با اين نظر موافق نبودم كه ايران عضو ناظر در اتحايه عرب باشد. حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي گفت حكومت ايران منتظر پاسخ اتحاديه عرب درباره تقاضاهاي جمهوري اسلامي براي حضور در اين اتحاديه، بعنوان عضو ناظر،است. دكتر پيروز مجتهد زاده، كارشناس مسايل استراتژيك منطقه در گفتگو با خبرگزاري ايرنا در تهران عضويت در اتحاديه عرب حتي به عنوان ناظر را نقض استقلال، مليت و هويت ايراني مي خواند، وزارت خارجه و مستقيما وزير امور خارجه را متهم ميكند كه اقدامي چنين ملي و مهم را راسا و بدون اخذ اجازه از مردم صورت داده است. دكتر داود هرميداس باوند، استاد روابط بين الملل در تهران، در مصاحبه با راديو فردا ميگويد: اتحاديه عرب بارها اعلام كرده بود كه ايران را به عنوان عضوي از خانواده خودشان تلقي نمي كنند. در اين عضويت غير از يك مصلحت سياسي شايد گذرا من فكر نميكنم مباني محكمي وجود داشته باشد. البته ايران ميتواند نظرات خود را مطرح كند در اتحاديه ولي جنبه منفي اش اين كه در هرحال عضو ناظر حق شركت در راي را ندارد. بنابراين اگر تصميم هايي گرفته شود كه با حضور عضو ناظر باشد تثبيت مي كند اين تصميم گيري هاي دسته جمعي را به رغم اينكه به نفع آن كشور نباشد. اتحاديه عرب يك نهادي بود كه تابحال موفق نشده درباره مسايل جهان عرب تصميمات قاطعي اتخاذ كند، از جمله نهادهايي است كه واقعا كارايي آنچناني ندارد. من بعنوان يک ايراني با اين نظر موافق نبودم كه ايران عضو ناظر در اتحايه عرب باشد.
XS
SM
MD
LG