لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۷

فاطمه حقيقت جو اعلام كرد در انتخابات مجلس هفتم شركت نخواهد كرد


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديو فردا): هردوجناح حاكم بر ايران ميكوشند تا تنور انتخابات مجلس شوراي اسلامي را داغ كنند. محافظه كاران با اين شعار كه مردم با اشتياق فراوان در انتخابات اسفندماه به نامزدهاي اين جناح راي خواهند داد. اصلاح گرايان ميگويند بازار انتخابات تنها درصورتي سكه خواهد شد كه نامزدهاي ما در آن شركت داشته باشند. همزمان يكي از شاخص ترين نمايندگان اصلاح گراي مجلس براي نخستين بار اعلام كرده است كه در انتخابات آينده نامزد نمايندگي مجلس نخواهد بود. اين نماينده، فاطمه حقيقت جو، كه در مجلس كنوني يكي از كرسي هاي نمايندگي تهران را در اختيار دارد، بارها بدليل سخنراني اش در دفاع از آزادي و مردمسالاري تحت تعقيب قضايي قرار گرفته است. خانم حقيقت جو در يكي از آخرين سخنراني هايش در صحن علني مجلس، سركوب كنندگان دانشجويان و غير دانشجويان در ايران را به قوم مغول تشبيه كرده است. صداي فاطمه حقيقت جو (نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي): در كنار دستگيري تعداد قليلي از مهاجمين روزهاي گذشته كه در صدد ايجاد فضاي رعب و وحشت در شهر بودند، شاهد دستگيري تعداد قابل توجهي از دانشجويان هستيم. كه بعضا از بيمارستان به زندان منتقل شدند. كه آزادي آنها با خداست. راستي چه ارتباطي بين روزنامه كيهان و دستگاه قضايي وجود دارد، كه هنوز روزنامه كيهان از زير چاپ درنيامده و در آن متوجه خط دستگيري بعضي از افراد دانشجو و غيردانشجو هستيم خبر دستگيري دانشجويان به نمايندگان ميرسد. چه كسي بايد پاسخگوي اين وقايع بي رحمانه باشد. نيروي انتظامي كه البته در روزهاي گذشته موثر عمل كرده در ... (صداي مهدي كروبي، رئيس مجلس): وقتتان تمام است. (صداي فاطمه حقيقت جو): ...آشوب مثبت بوده، اما آنشب چه گذشت؟ آيا نيروي انتظامي نتوانسته ورود اين قوم مغول را كنترل كند؟ (صداهاي اعتراض مخالفان) (صداي مهدي كروبي): وقتتان تمام است بنشينيد. (صداي فاطمه حقيقت جو): ... بخش هاي پنهان اين موضوع كه اميدوارم تحقيق و تفحص توسط مجلس روشنگر زواياي پنهان و مبهم و مشكوك وقيع اخير باشد. (خطاب به رييس مجلس): اجازه هست من يك جمله خطاب به دانشجويان بگم؟ (صداي مهدي كروبي): تموم شد؟ خب بگو. وقتش تمومه ولي بگذاريد بگه. (صداي فاطمه حقيقت جو): دانشجويان اينكه در سالهاي گذشته بر شما و خانواده دانشگاه نامهرباني هاي بسياري شده، ترديدي نيست و مارا نيز در تحمل اين رنج ها شريك خود بدانيد. و بخوبي ميدانيد كه توسعه و اصلاح هرچند كند كنوني فقط و فقط درپناه آرامش و ثبات امكان پذير است. متاسفانه در داخل و خارج هستند كساني كه در مخالفت با فرآيند توسعه در كشور ائتلافي نانوشته دارند، و هيچ علاقه اي به پيشرفت كشور ندارند. به همين دليل در سالهاي گذشته همواره در صدد ايجاد اختلال... (صداي مهدي كروبي): وقت سركار تمومه. (صداي فاطمه حقيقت جو): ... و اغتشاش در روند توسعه اند. بر ماست كه ضمن طرح ديدگاه ها و دفاع از حقوق مردم مراقب آن عده كه در صدد بهره برداي از وقايع اخير هستند باشيم. چه كساني كه در داخل در پي امنيتي كردن كشورند و چه آنها كه در پي انقامجويي از اين ملت و كشورند. هردوجناح حاكم بر ايران ميكوشند تا تنور انتخابات مجلس شوراي اسلامي را داغ كنند. محافظه كاران با اين شعار كه مردم با اشتياق فراوان در انتخابات اسفندماه به نامزدهاي اين جناح راي خواهند داد. اصلاح گرايان ميگويند بازار انتخابات تنها درصورتي سكه خواهد شد كه نامزدهاي ما در آن شركت داشته باشند. همزمان يكي از شاخص ترين نمايندگان اصلاح گراي مجلس براي نخستين بار اعلام كرده است كه در انتخابات آينده نامزد نمايندگي مجلس نخواهد بود.اين نماينده، فاطمه حقيقت جو، كه در مجلس كنوني يكي از كرسي هاي نمايندگي تهران را در اختيار دارد، بارها بدليل سخنراني اش در دفاع از آزادي و مردمسالاري تحت تعقيب قضايي قرار گرفته است. خانم حقيقت جو در يكي از آخرين سخنراني هايش در صحن علني مجلس، سركوب كنندگان دانشجويان و غير دانشجويان در ايران را به قوم مغول تشبيه كرده است.
XS
SM
MD
LG