لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۶

ضعف قانون در جلوگيري از از بين بردن باغ‌هاي تهران، از ديد يک وکيل دادگستري


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): باغها را مي سوزانند، درختها را با تبر مي زنند. در تهران اگر روند تبديل باغها با همين سرعت پيش برود، از گلستانها وبوستانهاي پايتخت ايران همان اندازه نشان برجاي مي ماند كه امروز از غزلهاي كوچه باغي برجاي مانده است. كارشناسان مي گويند: ضعف قانون، عامل اصلي فرود آمدن داس مرگ بر سينه باغهاي تهران است. باغهاي تهران در حالي يكي پس از ديگري مي ميرند كه تنها صافي موجود براي هواي آلوده اين شهر به شمار مي روند. دكتر حسن زياري، عضو شوراي شهر تهران، تعيين وضع زمينها و باغها را از وظايف اين شورا مي داند، اما هنوز به درستي روشن نيست كه چرا شوراي شهر تهران كاملا به اين وظيفه عمل نكرده است. ليلي آرمان از راديو فردا، از يك كارشناس حقوقي در تهران پرسيده است معيارهاي كميته باغات شوراي شهر تهران در تشخيص زمين و باغ چيست؟ محمد حسين آغاسي، وكيل پايه يك دادگستري در تهران. محمد حسين آغاسي: بر اساس بازديد محل كه بايد قاعدتا جنبه كارشناسانه توسط كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناسان منتخب كميته اي كه از آن اسم برديم، اين محل بازديد بشود، تشخيص مي دهند كه يك ملك و عرصه اي آيا به صورت باغ است يا به صورت مزرعه است يا به صورت مسكوني. در مورد زمينهاي شهري كه مي خواهند تشخيص بدهند آيا اين زمين مسكوني است و يا باغ است و يا زراعي است، كميته اي را شوراي شهر تشكيل داده كه در واقع بازوي اين كميته است و به نحوي از آنها بدون اينكه نيازي باشد كليه اعضاي شورا بر سر يك زميني حاضر بشوند و نظر بدهند، اين كميته به صورت يك كميته تخصصي مي رود و بررسيهاي لازم را مي كند كه بررسي اوليه اش بازديد محل است. ليلي آرمان (راديو فردا): براي جلوگيري از تقلبها چه اقداماتي انجام مي شود؟ محمد حسين آغاسي: چون كه اعضاي كميته تعداد محدودي هستند، به منظور جلوگيري از اعمال نفوذهايي كه ممكن است پيش بيايد، به خاطر اينكه مبالغ بسيار بالايي در اين موارد دست به دست مي شود و مي تواند منافعي را براي مالكين و شهرداري ايجاد كند، مي گويند كه بايد نظريه كميته در شوراي شهر با ارائه مدارك و دلايل مالك و اعتراض شهرداري يا اعتراض مالك مطرح بشود و اعضاي شوراي شهر به صورت راي گيري تصميم بگيرند كه آيا راي كميته درست است و يا اعتراض شهرداري و يا مالك. ل . آ: برخي از مالكان اقداماتي را انجام مي دهند، مثلا زمين را مي سوزانند و اينطور جلوه مي دهند كه اين آتش سوزي به شكل غير عمدي بوده و آنرا مي خواهند تبديل به زمين مسكوني كنند. اقدامات اينچنيني چطور تشخيص داده مي شود و برخورد با اينها چطور است؟ محمد حسين آغاسي : بله اين درست است كه برخي از مالكين باغات براي اينكه از قانون مربوطه فرار كنند، باغ را عمدا مي سوزانند، يا با ريختن آهك يا گازوئيل يا با اشكال ديگري درخت را از بين مي برند تا بعد از اينكه مي خواهند اين درخت را قطع كنند، شهرداري نتواند از اينها هزينه اي بگيرد و البته اگر كه دادگستري تشخيص بدهد، اينها شكايت كنند به مراجع قضايي، دادگستري ارجاع مي كند به كارشناسي و يا تحقيقات و معاينات محلي صورت مي گيرد كه پس از بررسي هاي لازم اگر احساس كردند كه اين آتش سوزي عمدي بوده، علاوه بر اينكه آن مالك مجازات مي شود، بايد ملك را به حالت باغ در بياورد و نمي تواند از مزاياي قانوني تبديل باغات به زمينهاي مسكوني استفاده كند و بديهي است كه اگر تشخيص ندادند عمدي است، مثل بسياري از جرايم كه مرتكبش معلوم نمي شود، در اين زمينه هم نمي توانيم با كسي كه عمدا آن باغ را تبديل كرده به يك زمين مسكوني با تخريب و يا با آتش سوزي، كاري بكنيم و تابع قانون و مقررات خاص خودش خواهد بود. ل . آ: آقاي آغاسي، براي اينكه گفته شود ملكي باغ است يا زمين، آيا متراژ خاصي در نظر گرفته مي شود؟ محمد حسين آغاسي: توجه بفرماييد كه حداقل و حداكثري براي اينكه باغ باشد، ملاك نيست. ملاك اين است كه فرض بفرماييد در صد متر مربع يك زمين چند اصله درخت وجود دارد؟ مثلا اگر سيزده اصله درخت در صد متر مربع زمين باشد، اين را باغ تلقي مي كنند، يا پانزده تا اگر باشد، آنرا باغ تلقي مي كنند، اگر كمتر از آن باشد، اين را باغ تلقي نمي كنند، اما از بين بردن اين درختان براي ايجاد ساختمان مستلزم پرداخت عوارض سنگيني براي متقاضي قطع كردن درخت است. مگر كسي كه صد متر مربع زمين داشته باشد كه در آن ده اصله درخت باشد، اين باغ تلقي نمي شود، اما در قسمتي از اين زمين وقتي ساختماني قرار است ساخته بشود، مستلزم اين باشد كه دو تا از اين درختان قطع بشود. براي قطع اين درخت و ايجاد بنا به جاي آن، مبالغ بسيار كلان و قابل ملاحظه اي بايد مالك به شهرداري بپردازد تا شهرداري موافقت كند كه اين دو اصله درخت قطع شود. ل . آ: اگر تقلبي در قانون صورت بگيرد، در نهايت حكمي كه صادر مي شود، از طرف شوراي شهر است يا شهرداري براي مقابله با همچين تقلباتي؟ محمد حسين آغاسي : در چنين شرايطي شهرداري به دادگستري شكايت مي كند، امر كيفري است، چون تخريب منابع طبيعي جرم است، دادگستري به دلايل شهرداري رسيدگي مي كند، توجه بفرماييد كه شهرداري هر منطقه شاكي اينچنين عملي است. دادسرا به اين موضوع رسيدگي مي كند، اگر احراز كرد كه واقعا عملي عمدا براي از بين بردن درختان يا منابع طبيعي صورت گرفته، او را به مجازات حبس هم مي تواند محكوم كند و جزاي نقدي و در مواردي اعاده وضع به حالت سابق. باغها را مي سوزانند، درختها را با تبر مي زنند. در تهران اگر روند تبديل باغها با همين سرعت پيش برود، از گلستانها وبوستانهاي پايتخت ايران همان اندازه نشان برجاي مي ماند كه امروز از غزلهاي كوچه باغي برجاي مانده است. به عقيده كارشناسان، ضعف قانون، عامل اصلي فرود آمدن داس مرگ بر سينه باغهاي تهران است. باغهاي تهران در حالي يكي پس از ديگري مي ميرند كه تنها صافي موجود براي هواي آلوده اين شهر به شمار مي روند. محمد حسين آغاسي، وكيل پايه يك دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد كميته اي را شوراي شهر تشكيل داده كه در واقع بازوي اين كميته است و به نحوي از آنها بدون اينكه نيازي باشد كليه اعضاي شورا بر سر يك زميني حاضر بشوند و نظر بدهند، اين كميته به صورت يك كميته تخصصي مي رود و بررسيهاي لازم را مي كند كه بررسي اوليه اش بازديد محل است. وي مي گويد که چون كه اعضاي كميته تعداد محدودي هستند، به منظور جلوگيري از اعمال نفوذهايي كه ممكن است پيش بيايد، بايد نظريه كميته در شوراي شهر با ارائه مدارك و دلايل مالك و اعتراض شهرداري يا اعتراض مالك مطرح بشود و اعضاي شوراي شهر به صورت راي گيري تصميم بگيرند كه آيا راي كميته درست است و يا اعتراض شهرداري و يا مالك.
XS
SM
MD
LG