لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۸

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): سخنان ديروز محمد خاتمي در جمع اعضاي هيئتهاي بازرسي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بيشتر روزنامه هاي امروز ايران انعکاس يافته است. «آفتاب يزد» از سخنان آقاي خاتمي عبارت نخبگان، شخصيتها و مديران کارآمد کانديدا شوند را تيتر کرده و از قول رئيس جمهوري نوشته است که به لحاظ اداري و اقتصادي، نارساييهايي داريم. اما نيامدن پاي صندوق راه حل نيست. «اعتماد» نوشته راه حل قهر کردن نيست. و روزنامه «خراسان» نوشته نارضايتي ها با نيامدن پاي صندوقهاي راي حل نمي شود. «جمهوري اسلامي» اما براي سخنراني خاتمي اين عنوان را برگزيده: تلاش براي خروج از نظام اسلامي يا ايراد گرفتن از قانون اساسي، خيانتي بزرگ است. از نظر روزنامه «شرق» سختگيري در انتخابات کارساز نيست، عصاره سخنان آقاي خاتمي است. روزنامه «شرق» مطلبي هم دارد با عنوان ايران و روند دموکراسي به قلم محمد بسته نگار که در ايران سه گرايش مي بيند. گرايش اول انديشه و عملکرد جناح خاصي از نيروهاي جامعه است که معمولا به صورت ابزاري به مردم نگاه کرده و دموکراسي را فقط راه رسيدن به قدرت و اعمال حاکميت خود مي دانند ولي به مولفه هاي استحکام داخلي در جهت حفظ دموکراسي توجهي ندارند و در انتخابات آينده خواهان مشارکت حداقلي از مردم هستند که با درصد کمي از آرا به مجلس راه پيدا کنند. اما چون انتخاب شوندگان فاقد پشتوانه مردمي هستند؛ براي اعمال حاکميت خود به اقداماتي خواهند پرداخت که با اساس دموکراسي وآزادي سازگاري نخواهد داشت. گرايش دوم که خاص برخي از اپوزيسيونهاي داخلي و عمدتا اپوزيسيون خارج از کشور است از حرکت اصلاحي که از دورن جامعه مي جوشد نا اميد شده و خواستار حل مشکلات با دخالت خارجي اعم از آمريکا و سازمان ملل يا ديگر کشورهاي غربي است که در زير چتر حمايت آنان نوع و شکل حکومت مشخص شود و دموکراسي و آزادي به عنوان عطيه اي از ماوراي مرزهاي کشور به اين مردم اهدا شود. اين گرايش به دموکراسي چون از درون مردم نجوشيده و يک نوع دموکراسي وارداتي است نمي تواند حافظ منافع ملي باشد. آقاي بسته نگار گرايش سوم را چنين تعريف مي کند: معتقدين به اين گرايش ديدگاهشان اين است که بايد به حکومتي دل بست که از بطن و درون مردم سرچشمه گرفته و با شرکت همه نيروهاي مردمي صورت گرفته باشد. اين تفکر در فرهنگ ديني و ملي ما ريشه اي عميق و ناگسستني دارد. بنا براين دو گرايش اول ودوم نمي تواند براي مردم ما قدمي بردارد و حافظ استقلال و آزادي کشور باشد. روزنامه «خراسان» خبر داد ه آقاي کروبي روز پنجشنه موضع مجمع روحانيون براي ائتلاف با ديگر نيروهاي سياسي را اعلام خواهد کرد. روزنامه «جمهوري اسلامي» نوشته است ديروز رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي کشور با تاکيد بر اصلاح روشها و بازجويي به ارث مانده ازطاغوت، گفت است برخورد ضابطان و بازجويان با متهمان مناسب نيست و گفته است بايد در اين زمينه دستورالعملها و روشهاي مبتني بر حفظ کرامت انساني و موزاي شرعي و حرمت گزاري بر شهروندان تنظيم شود. روزنامه «اعتماد» در مقاله اي تحت عنوان«چرا يک مادر قاتل فرزندش شده است؟» از مرگ مغزي پسري 9 ساله که از مادر خود شلاق خورده و به زمين کوبيده شده، به طوري که جمجمه اش شکسته و اکنون در بيمارستان بستري است بدون اين که اميدي به زندگي او وجود داشته باشد. نويسنده مقاله روزنامه اعتماد به شرح مشکلات اين مادر عصبي پرداخته که سرانجام توانسته از همسر معتاد و زندانيش طلاق بگيرد. از فقر خانواده مي گويد و از دو پسر ديگر اين خانواده که اکنون بي سرپرست مانده اند. روزنامه «آفتاب يزد» به نقل از مسئولان انجمن حمايت از کودکان در مورد کودک آزاري و نبود قوانين و راهکارهاي لازم براي جلوگيري از اين پديده هشدار داده است. به نوشته آفتاب يزد طي يک سال گذشته تنها در تهران 160 مورد کودک آزاري قابل تعقيب وجود داشته که بيش از نيمي از قربانيان کودک آزاري دختران خردسال بودند. آفتاب يزد از سخنان آقاي خاتمي عبارت «نخبگان، شخصيتها و مديران کارآمد کانديدا شوند» را تيتر کردواز قول رئيس جمهوري نوشت که به لحاظ اداري و اقتصادي، نارساييهايي داريم. اما نيامدن پاي صندوق راه حل نيست. اعتماد نوشت راه حل قهر کردن نيست. روزنامه خراسان نوشت نارضايتي ها با نيامدن پاي صندوقهاي راي حل نمي شود. جمهوري اسلامي براي سخنراني خاتمي اين عنوان را برگزيده: تلاش براي خروج از نظام اسلامي يا ايراد گرفتن از قانون اساسي، خيانتي بزرگ است. از نظر روزنامه شرق سختگيري در انتخابات کارساز نيست. روزنامه «شرق» در مطلبي با عنوان «ايران و روند دموکراسي» معتقد است بايد به حکومتي دل بست که از بطن و درون مردم سرچشمه گرفته و با شرکت همه نيروهاي مردمي صورت گرفته باشد.
XS
SM
MD
LG