لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۸

ارتش اسرائيل يک ستيزه جوي فلسطيني را کشت و دو خانه را در کرانه باختري ويران کرد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): ارتش اسرائيل اعلام کرده است نيروهاي اين کشور روزسه شنبه يک ستيزه جوي مسلح فلسطيني را که قصد فرارداشت، کشتند و دوخانه متعلق به ستيزه جويان مظنون را در روستائي در نزديکي کرانه باختري رود اردن ويران کردند. بهروز نيکذات (راديوفردا): حادثه روزسه شنبه، دومين حادثه کرانه باختري رود اردن پس ازدوره اي ازيک آرامش نسبي بود. نيروهاي اسرائيل روز دوشنبه نيز سه تن از فراريان گروه حماس ويک پسربچه 9 ساله را درشهر رام الله کشتند ويک مجتمع آپارتماني را ويران و 60 نفر را بي خانمان کردند. فلسطينيان هشداردادند تجديد عمليات نظامي ممکن است کوشش هاي تشکيلات خود گردان فلسطيني را درمورد ترغيب ستيزه جويان به متوقف ساختن حملات خود به اسرائيلي ها بي نتيجه بگذارد. قراراست همين هفته گفتگوهائي درقاهره با شرکت چند گروه ستيزه جوي فلسطيني آغازشود. احمد غانم يک عضوهيات نمايندگي جنبش الفتح ياسرعرفات گفت: تازه ترين خشونت هاي اسرائيل، گفتگوهاي قاهره را به خطرمي اندازد وموانعي جدي در راه اتخاذ تصميمي درمورد آرام کردن اوضاع به وجود مي آورد. شاهدان عيني مي گويند روزسه شنبه حدود 25 اتومبيل جيپ ونفربر نظامي اسرائيلي وارد شهرجنين درکرانه باختري رود اردن شدند وبراي پيدا کردن ستيزه جويان فلسطيني، خانه هاي مردم را يکي پس ازديگري مورد جستجوقراردادند. به گفته شاهدان عيني، پس ازاين جريان مبادله تيراندازي آغازشد ومردم متعاقبا جسد امجد سعدي يک ستيزه جوي وابسته به تيپ شهيدان الاقصي را پيدا کردند. دوغيرنظامي نيزدرجريان مبادله آتش ميان طرفين مجروح شدند. تيپ شهيدان الاقصي يک گروه ستيزه جوي مسلح فلسطيني است که روابطي با جنبش الفتح دارد. ارتش اسرائيل مي گويد نيروهاي اين کشورمي خواستند اين ستيزه جو را بازداشت کنند وهنگامي که وي به فرمان ايست سربازان توجه نکرد، سربازان اقدام به شليک تيرهاي هشدار هوائي کردند. چهارنفر ديگرازستيزه جوياني که مورد تعقيب نيروهاي اسرائيلي بودند، درهمين حمله بازداشت شدند. به گفته ارتش اسرائيل، نيروهاي اين کشورهمچنين دوخانه متعلق به اعضاي گروه جهاد اسلامي را درنزديکي روستاي سيلات الحرثيه ويران ساختند وسه فلسطيني را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاري آسوسيتد پرس، اين خشونت در زماني حساس ودرآستانه تشکيل نشست قاهره روي داده است. احمد قريع نخست وزيرفلسطيني اميدواراست بتواند درگفتگوهاي قاهره ازگروه هاي ستيزه جوتعهد بگيرد که حملات خود را به اسرائيلي ها متوقف سازند. آقاي قريع سپس درنظردارد براي به گردش انداختن روند صلح خاورميانه که ديرزماني است به حال وقفه درآمده است، برسرآتش بس با اسرائيل به توافق برسد. حسن ابولبده دبيرکابينه فلسطيني روزسه شنبه نسبت به گفتگوهاي قاهره ابرازخوشبيني کرد. ارتش اسرائيل اعلام کرد که نيروهاي اين کشور، روز سه شنبه يک ستيزه جوي مسلح فلسطيني را که قصد فرار داشت کشتند و دو خانه متعلق به ستيزه جويان مظنون را در روستايي در نزديکي کرانه باختري رود اردن، ويران کردند. حادثه روز سه شنبه، دومين رويداد کرانه باختري رود اردن پس از دوره اي از يک آرامش نسبي بود. نيروهاي اسرائيل، روز دوشنبه نيز سه تن از فراريان گروه حماس و يک پسر بچه نه ساله را در شهر رام الله کشتند و يک مجتمع آپارتماني را ويران و 60 نفر را بي خانمان کردند. فلسطينيان هشدار دادند که تجديد عمليات نظامي، ممکن است کوشش هاي تشکيلات خودگردان فلسطيني را در مورد ترقيب ستيزه جويان به متوقف ساختن حملات خود به اسرائيلي ها بي نتيجه بگذارد.
XS
SM
MD
LG