لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۸

ممانعت از سخنراني شيرين عبادي در دانشگاه الزهرا توسط بسيجيان، همزمان با آماده شدن گروه‌هاي چپ تندرو در نروژ براي تظاهرات عليه برنده نوبل صلح


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): امروز شماري از كساني كه گفته مي شود دختران عضو بسيج دانشجويي بودند، مانع از سخنراني شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در دانشگاه زنانه الزهراي تهران شدند. اين افراد با شعارهايي همچون منافق و آمريكايي در حالي از خانم عبادي استقبال كردند كه طرفداران او هم در پشتيباني از وي شعار مي دادند. همزمان برخي از گروههاي مخالف جمهوري اسلامي، بيشتر از گرايشهاي تندروي چپ، خود را براي انجام تظاهراتي عليه خانم عبادي در برابر كميته اهداي جايزه صلح نوبل در پايتخت نروژ آماده مي كنند. فرين عاصمي (راديو فردا): شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، قرار بود امروز در دانشگاه الزهرا سخنراني كند، اما پس از ورود وي به اين دانشگاه، عده اي به او و همراهانش حمله كردند. به گزارش خبرگزاري ايرنا، جلسه سخنراني خانم عبادي هم در سالن آمفي تاتر اين دانشگاه با شعارهاي مخالفان و طرفداران وي مدتي متشنج شد. در حمله به خانم عبادي، عده اي از زنان، وي و همراهانش را مورد ضرب و شتم قرار دادند و جلسه سخنراني وي لغو شد. خانم عبادي پس از حادثه حمله به وي، به خبرنگار ايرنا گفت: در شرايطي كه كمونيستها عليه من به جرم طرفداري از اسلام شعار مي دهند، عده اي مرا در دانشگاه دولتي مورد حمله قرار مي دهند. وي افزود مشخص نيست زماني كه كمونيستها اينگونه تلقي از من دارند، چرا در داخل كشور متهم به كفر مي شوم. ممانعت از سخنراني خانم عبادي و بروز تشنج، باعث شد دست اندركاران برگزاري سخنراني وي را به درون ساختمان تاسيسات دانشگاه هدايت كنند، تا از حملات مخالفان در امان بماند. اين گروه كه عكس بدون روسري خانم عبادي در خارج كشور را به نمايش گذاشتند، عليه وي شعارهايي دادند. در همين حال طرفداران خانم عبادي نيز با شعارهايي در طرفداري از وي، پشتيباني خود را از خانم عبادي اعلام كردند. پس از اين حادثه زهرا رهنورد، رئيس دانشگاه الزهرا گفت كه اگر همه كساني كه حادثه حمله به شيرين عبادي را در اين دانشگاه ترتيب داده اند مجازات نشوند، استعفا مي كند. وي افزود افرادي كه به خانم عبادي حمله كردند، عده كمي بودند و احتمال دارد از دانشگاههاي ديگر باشند و يا اصلا دانشجو نباشند. خانم رهنورد گفت: خانم عبادي به خاطر دفاع از حقوق كودكان و زنان جايزه گرفت. ما كاري نداريم كه ديگران با چه هدفي به او جايزه دادند، ولي مي دانيم كه دفاع از عدالت و آزادي، سفارش قرآن و اسلام است. اين حادثه با حضور نيروي انتظامي كه به دعوت رئيس اين دانشگاه صورت گرفت، پايان يافت. امروز شماري از كساني كه گفته مي شود دختران عضو بسيج دانشجويي بودند، مانع از سخنراني شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در دانشگاه زنانه الزهراي تهران شدند. اين افراد با شعارهايي همچون منافق و آمريكايي در حالي از خانم عبادي استقبال كردند كه طرفداران او هم در پشتيباني از وي شعار مي دادند. همزمان برخي از گروههاي مخالف جمهوري اسلامي، بيشتر از گرايشهاي تندروي چپ، خود را براي انجام تظاهراتي عليه خانم عبادي در برابر كميته اهداي جايزه صلح نوبل در پايتخت نروژ آماده مي كنند. خانم عبادي پس از حادثه گفت: در شرايطي كه كمونيستها عليه من به جرم طرفداري از اسلام شعار مي دهند، عده اي در دانشگاه دولتي مورد حمله قرار مي دهند. وي افزود مشخص نيست زماني كه كمونيستها اينگونه تلقي از من دارند، چرا در داخل كشور متهم به كفر مي شوم.
XS
SM
MD
LG