لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۸

نشست مشترك كشور هاي اتحاديه مغرب عربي با چند كشور اروپايي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): کشورهاي اروپائي روزشنبه وعده دادند به کشورهاي شمال آفريقا براي فائق آمدن برفقر ونابرابري درجهت ريشه کن ساختن عوامل افراط گرائي اسلامي کمک کنند. رهبران 10 کشوراروپائي وشمال آفريقا دريک نشست بي سابقه درتونس موافقت کردند درجريان مبارزه جهاني با تروريسم، همکاري ميان غرب ثروتمند وجنوب فقير را افزايش دهند. دراعلاميه تونس دراين باره آمده است برشکاف ناشي ازنابرابري هاي اجتماعي واقتصادي ميان دو سوي کرانه هاي درياي مديترانه، بايد پل زده شود. اعلاميه خواستارتقويت همکاري هاي امنيتي ميان اتحاديه اروپا وکشورهاي اتحاديه مغرب عربي واقع درشمال آفريقا شده است. فرانسه، ايتاليا، مالت وپرتغال به نمايندگي ازسوي اتحاديه اروپا دراين نشست شرکت کردند. کشورهاي اتحاديه مغرب عربي عبارتند ازالجزاير، ليبي، موريتاني، مغرب وتونس. اما اين اتحاديه از زمان تاسيس درسال 1989 تاکنون، به علت رقابت هاي منطقه اي فعاليت موثري نداشته است. متن اعلاميه تونس که درپايان نشست دو روزه سران کشورهاي شرکت کننده به تصويب رسيد، خواستارتشکيل يک منطقه آزاد تجاري مغرب شده است. ژاک شيراک رئيس جمهوري فرانسه گفت اتحاد مغرب اين امکان را براي آن فراهم مي آورد که ازوابستگي بازرگاني خود با اتحاديه اروپا، کمال بهره را ببرد. رهبران اروپائي ازهمتايان شمال آفريقائي خود خواستند ازسيل مهاجرت غيرقانوني ازکشورهاي خود به اروپا که به صورت يک مساله بحث انگيزسياسي دراتحاديه اروپا درآمده است، جلوگيري کنند. بيشتر 80 ميليون تن ساکنان منطقه شمال آفريقا درآمدي کمتراز 2 هزاردلار درسال دارند. اين باعث شده است که ده ها هزارتن ازاين قبيل شهروندان براي داشتن زندگي بهتر راهي غرب شوند. رهبران 10 کشورشرکت کننده درنشست، با ربط دادن امنيت به توسعه اقتصادي، لزوم تقويت ثبات درمنطقه اي را که الجزايرگرفتاريک دهه خشونت بوده ودردوسال گذشته چندين بمب گذاري انتحاري درمراکش وتونس صورت گرفته است، مورد تاکيد قراردادند. گروه هاي حقوق بشرتخمين زده اند از زماني که تندروهاي اسلامگرا درالجزايربه دنبال لغونتايج انتخابات سال 1992 الجزاير براي سرنگوني دولت اين کشوراسلحه به دست گرفتند، تاکنون بيش از150 هزارنفرکشته شده اند. رهبران شمال آفريقا پذيرفتند که درقبال دريافت کمک هاي مالي ازاروپا، اقدامات خود را درجهت کنترل مهاجرت غيرقانوني تشديد بخشند. طبق برآوردي که به عمل آمده است، همه ساله 500 هزار نفر به طور غير قانوني وارد اروپا مي شوند. در جلسه بي سابقه اي در تونس، رهبران ده کشور اروپايي و شمال آفريقا موافقت کردند در راستاي مبارزه جهاني با تروريسم، همکاري ميان غرب ثروتمند و جنوب فقير را افزايش يابد. فرانسه، ايتاليا، مالت، و پرتغال به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا موافقت کردند سطح همکاري با کشورهاي مغرب عربي (الجزائر، تونس، مراکش، ليبي، و موريتاني) افزايش يابد. اتحاديه مغرب عربي از زمان تاسيس در سال 1989، فعاليت چشمگيري نداشته است.
XS
SM
MD
LG