لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۳

برگزاري مراسم پنجاهمين سالگرد 16 آذر در شهر کلن آلمان با حضور سازنده ترانه «يار دبستاني من»


(rm) صدا |
شهرام ميريان (راديو فردا): پس از تظاهرات دانشجويي در ايران، نهادي در آلمان شكل گرفته است كه كميته حمايت از جنبش جوانان در ايران نام دارد. اين كميته تا كنون دست به حركتهاي اعتراضي و سخنرانيهاي گوناگون، با شركت دانشجويان ايراني و آلماني زده كه آخرين آن شامگاه شنبه در شهر كلن آلمان برپا شد. در آغاز اين برنامه، يكي از اعضاي هيات موسس كميته حمايت از جنبش جوانان كه خود دانشجو است، رشته كلام را به دست گرفت و خطاب به حاضران چنين گفت: يك عضو هيات موسس كميته حمايت از جنبش جوانان: پنجاهمين سالگرد اعتراض، پنجاهمين سالگرد مبارزه، پنجاهمين سالگرد را برگزار مي كنيم نه به اين دليل كه تداوم را ابقاء كنيم. براي ساختن دنياي نوين، مسلما به تجارب و به حمايت نسل پيش از خودمان احتياج داريم. نگاهي به تاريخچه جنبش دانشجويي ايران نشان مي دهد كه هرگاه مبارزات دانشجويان در چهارچوب و به ميان سيل عظيم توده ها نرفته و با ديگر جنبشهاي توده اي پيوند نخورده، محكوم به شكست بوده است. هرگاه مبارزات و خواستهاي دانشجويان در چهارچوب قانون و نظم موجود مانده و تنها به جابجا كردن و تغيير چند بند از قانون اساسي بسنده كرده و مرزهاي قوانين ارتجاعي حاكمين ستمگر را در هم نشكسته نيز محكوم به شكست بوده. ش . م : ‌در برنامه كميته حمايت از جنبش جوانان در ايران به مناسبت سالگرد شانزدهم آذر، يك دانشجوي ايراني ديگر نيز به تشريح علت و علل پويايي و پيوستگي روز دانشجو پرداخت: يک دانشجوي ايراني: يكي از دلايل اينكه 16 آذر پس از گذشت 50 سال، همچنان زنده و مورد بحث است، اين است كه فاكتورهاي عمده اي كه در آن زمان عمل مي كردند، اكنون نيز به اشكال مختلف در جامعه حضور دارند و نقش بازي مي كنند. ش . م: پس از سخنراني دو دانشجوي ايراني ساكن آلمان، نوبت برنامه هاي هنري رسيد. در اين بخش از برنامه شهر كلن، منصور تهراني، سازنده ترانه معروف ياردبستاني كه از سوئد به اين برنامه دعوت شده بود، در برابر ابراز احساسات حاضران، از بيش از 80 ترانه اي كه تا كنون سروده ياد كرد و بر روي چگونگي خلق ترانه يار دبستاني مكث بيشتري كرد و گفت: اين ترانه براي اولين بار در هفت سال پيش در پارك لاله تهران توسط دانشجويان خوانده شد و سپس در كليه حركتهاي اعتراضي در داخل و خارج كشور، حضوري دائمي پيدا كرد. صداي منصور تهراني: اين افتخار را دارم كه به بركت يار دبستاني من، شما زنگ بزنيد و من را دعوت كنيد اينجا. ما 80 تا ترانه گفتيم، ترانه هاي بدي هم نبود، بعضيهايش هم خيلي گل كرد و محبوب شد، اما هرگز هيچكدام يار دبستاني من نشد. پس از تظاهرات دانشجويي در ايران، نهادي در آلمان شكل گرفت كه كميته حمايت از جنبش جوانان در ايران نام دارد. در مراسم ديشب اين گروه در شهر کلن آلمان، يکي از اعضاي هيات موسس آن گفت که هرگاه مبارزات دانشجويان در چهارچوب و به ميان سيل عظيم توده ها نرفته و با ديگر جنبشهاي توده اي پيوند نخورده، محكوم به شكست بوده است. يک دانشجوي ايراني نيز گفت که يكي از دلايل اينكه 16 آذر پس از گذشت 50 سال، همچنان زنده و مورد بحث است، اين است كه فاكتورهاي عمده اي كه در آن زمان عمل مي كردند، اكنون نيز به اشكال مختلف در جامعه حضور دارند و نقش بازي مي كنند. منصور تهراني، سازنده ترانه معروف ياردبستاني كه از سوئد به اين برنامه دعوت شده بود نيز در برابر ابراز احساسات حاضراناز بيش از 80 ترانه اي كه تا كنون سروده ياد كرد و بر روي چگونگي خلق ترانه يار دبستاني مكث بيشتري كرد.
XS
SM
MD
LG