لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۴۱

تاکيد دوباره جمهوري اسلامي به تعهد به امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته‌اي


(rm) صدا |
ايران روزيکشنبه بارديگرتاکيد به عمل آورد که خود را متعهد به امضاي پروتکل الحاقي به پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي، که اجازه بازرسي هاي ناگهاني را ازتاسيسات اتمي ايران مي دهد، مي داند. با اين حال ايران با وجود افزايش فشارهاي بين المللي، تاريخي را براي امضاي اين پروتکل تعيين نکرده است. محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي، هفته گذشته گفت: پيش بيني مي کند ايران پروتکل الحاقي به پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي را به زودي امضا کند. يک ديپلمات غربي گفت: تهران طفره مي رود وآمريکا وساير کشورها با بي صبري به انتظارآن هستند که ايران به وعده خود وفا و پروتکل را امضا کند. درهمين حال حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امورخارجه ايران، درکنفرانس هفتگي مطبوعاتي خود به خبرنگاران گفت: ازلحاظ ما اين موضوع قطعيت يافته است. ما موافقت خود را درمورد امضاي اين پروتکل به سازمان بين المللي انرژي اتمي اعلام کرده ايم. سخنگوي وزارت امورخارجه ايران حاضرنشد تاريخي را براي امضاي پروتکل تعيين کند وگفت: اين موضوع دردست بررسي دولت است. وي افزود پروتکل پس از تاييد دولت، دراختيار مجلس قرارمي گيرد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، طبق قانون اساسي ايران، هرقرارداد بين المللي بايد مورد تصويب مجلس قرارگيرد وبه تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي که يک نهاد تندروي جمهوري اسلامي است برسد. ايران ماه گذشته موافقت کرد جايگاه هاي مظنون اتمي خود را که تاکنون ورود به آن ها ممنوع بوده بازکند وبه بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي اجازه دهد بدون اطلاع قبلي، اين تاسيسات را مورد بازرسي قراردهند تا اطمينان يابند که ايران آن گونه که واشنگتن ادعا کرده است، دست اندرکارتوليد سلاح هاي اتمي نيست. هيات مديره 35 نفري سازمان بين المللي انرژي اتمي، که مقرآن در وين قراردارد، ماه گذشته قطعنامه اي را مورد تصويب قرارداد که طي آن به ايران هشدارداده شده است با تبعيت ازمقررات بين المللي، تضمين بدهد که برنامه اي براي توليد سلاح هاي اتمي ندارد. درهمين قطعنامه ازايران به علت 18 سال فعاليت هاي مخفيانه در زمينه سلاح هاي اتمي نکوهش به عمل آمده بود. با وجود آن که اين قطعنامه برخلاف نظر واشنگتن، ايران را تهديد به اعمال مجازات هاي اقتصادي ازسوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نکرده، با اين حال به تهران هشدارداده است اگرمعلوم شود ايران بازهم ازمقررات جاري تبعيت نکرده است، سازمان بين المللي انرژي انجام اقدامات ديگري را مورد توجه قرارخواهد داد. ايران پيوسته تاکيد کرده است که برنامه اتمي اين کشورجنبه مسالمت آميزدارد وفقط براي توليد انرژي است. ايران براثرفشارهاي بين المللي، روز نهم نوامبرگذشته برنامه غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد، با اين حال سخنگوي وزارت امورخارجه ايران اظهارداشت اين تصميم داوطلبانه اتخاذ گرديده وجنبه موقت دارد. وي افزود برنامه غني سازي اورانيوم براي توليد سوخت جهت کارخانه هاي برق ازسرگرفته خواهد شد وايران دست ازحق مشروع خود درمورد استفاده مسالمت آميزازنيروي هسته اي بر نمي دارد. آمريکا سازمان بين المللي انرژي اتمي را زيرفشارقرارداده است تا ايران را واداربه متوقف ساختن دائمي برنامه غني سازي اورانيوم کند. جمهوري اسلامي روزيکشنبه بارديگرتاکيد کرد که خود را متعهد به امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، که اجازه بازرسي هاي ناگهاني را ازتاسيسات اتمي جمهوري اسلامي مي دهد، مي داند. محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي، هفته گذشته گفت که پيش بيني مي کند حکومت ايران پروتکل الحاقي را به زودي امضا کند. حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي، نيز گفت که اين موضوع قطعيت يافته است و جمهوري اسلامي موافقت خود را درمورد امضاي اين پروتکل به سازمان بين المللي انرژي اتمي اعلام کرده است. وي حاضرنشد تاريخي را براي امضاي پروتکل تعيين کند.
XS
SM
MD
LG