لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۸

بررسي روزنامه هاي آلماني زبان: چشم انداز انتخابات مجلس هفتم


(rm) صدا |
روزنامه « زود دويچه سايتونگ» معتقد است که در دراز مدت پيروزي از آن جنبش اصلاحگرايان ايران است. اين روزنامه با اشاره به اين که تصميم بعدي در بهار آينده در انتخابات مجلس گرفته خواهد شد، نوشت که پيشاپيش مي توان گمان برد که پيروزي از آن محافظه کاران است. اين روزنامه سپس به ديدگاه روزنامه نگاران ايراني که در برلن درهمايشي با نام رسانه هاي و چالشهاي جهاني پرداخته که تمامي آنها صرف نظر از ديدگاه سياسي شان اين گمان را تاييد مي کنند. و با طرح اين پرسش که آيا با پيروزي محافظه کاران در انتخابات مجلس بايد سياست اصلاحگرايانه محمد خاتمي رئيس جمهوري را شکست خورده انگاشت؟ پاسخ به اين پرسش از سوي روزنامه نگاران ايراني منفي است. سپس زود دويچه سايتونگ به روابط ايران و آمريکا اشاره مي کند که اغلب گفته مي شود که محافظه کاران بسيار آسانتر از اصلاح طلبان مي توانند با آمريکا کنار بيايند. زيرا هوادارن خاتمي هر وقت که خواستند از ايجاد رابطه با آمريکا سخن به ميان آورند، به آنها اتهام زدند که مي خواهند اصول و بنياد دولت و جامعه ديني را قرباني نزديکي به آمريکا کنند. اين روزنامه با اشاره به سخنان حميد رضا آصفي در مورد گمانه زنيها در مورد تغيير رژيم ايران اين پرسش را مطرح کرده که چه کسي قدرت تصميم گيري در مورد آن را دارد و چه کسي مسئوليت پيامد آن را برعهده خواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG