لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۰

تظاهرات برخي گروه هاي مدافع حقوق زنان در اعتراض به کميته صلح نوبل همزمان با برگزاري مراسم اهداي جوايز نوبل


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): تنها در ايران نيست که شيرين عبادي با برنده شدن جايزه نوبل، جبهه مخالفان خود را همچون موافقانش قوي تر و وسيعتر و حتي خطرناکتر کرده است. ايرانيان خارج از کشور نيز در ستايش يا نکوهش او نوشتن يا برگزاري تظاهرات کوتاهي نکردند. از جمله در شهر اسلو در روزهاي نهم و دهم دسامبر و همزمان با اهداي جايزه به خانم شيرين عبادي، تظاهراتي از سوي سازمانهاي مدافع حقوق زنان و حقوق بشر برگزار مي شود. خانم ناهيد رياضي از فعالان حقوق زن و عضو انجمن قلم دانمارک که از سخنرانان اين مراسم است، درباره اين جايزه با پرويز مرداني از راديو فردا گفت و گو مي کند: ناهيد رياضي (از فعالان حقوق زن و عضو انجمن قلم دانمارک): تظاهرات و کنفرانس آلترناتيو در اسلو که در روزهاي 9 و 10 دسامبر تشکيل مي شود، اعتراضي است به کميته صلح نوبل که مردم ايران و ميليونها زن و مردي را که تحت حکومتهاي اسلامي زندگي مي کنند را جهان اسلام خطاب مي کند و به اين شکل مي شود گفت سعي در مخدوش کردن مبارزه مردم در اين کشورها، بخصوص در ايران را دارد که گويا مردم با حکومتهاي اسلامي در اين کشورها هيچ مشکلي ندارند و حتي خواهان آن هستند. اين کميته در بيانه اش از عدم تضاد بين اسلام و حقوق بشر صحبت مي کند که منظورشان دقيقا حکومتهاي اسلامي است. در حالي که اسلام سياسي با تروريسم و خشونت طلبي خودش که بر هيچکس پوشيده نيست هر گونه حقوق انساني ميليونها زن و مرد جوان را از آنها سلب کرده است. اين ادعاها در حالي صورت مي گيرد که مردم ايران بارها و بارها اعتراض و انزجار خودشان را از حکومت اسلامي اعلام کردند و در واقع خواهان کوتاه شدن دست مذهب و قوانين آن از حکومت و زندگي خودشان شده اند. کميته صلح نوبل با اين ادعايش در واقع چراغ سبزي را به حکومت اسلامي نشان مي دهد که هيچ ربطي نه به حقوق بشر و نه به حقوق زنان در ايران دارد. پ.م : شما به عنوان عضو هيئت رئيسه انجمن قلم دانمارک در اين مراسم شرکت مي کنيد. ممکنه بفرماييد چه سازمانهايي از سراسر اروپا در روزهاي نهم و دهم گردهمايي دارند؟ ناهيد رياضي: گردهمايي که من هم قرار است در آن سخنراني داشته باشم عمدتا از سوي سازمانهاي مختلف زنان از جمله سازمان آزادي زن، کمپين campaign بين المللي دفاع از حقوق زنان، کميته خاورميانه و همينطور احزاب ديگر فراخوان داده شده و عده اي از مبارزين حقوق زنان در آنجا و زنان حقوق برابر مي شود گفت در آنجا جمع مي شوند که اعتراض خودشان را به کميته صلح نوبل اعلام کنند. پ.م : ممکنه به گوشه اي از برنامه اي که داريد اشاره اي بکنيد؟ ناهيد رياضي: بله در روز نهم در واقع يک کنفرانس آلترناتيوي برگزار مي شود در شهر اسلو که در داخل سالني با شرکت خانم عبادي قرار است يک کنفرانس مطبوعاتي انجام شود که در آنجا قرار است صحبت از اين شود که الگوي زنان در ايران کساني مثل خانم عبادي هستند، در حالي که ما مي دانيم الگوي زنان در ايران نه خانم عبادي و نه هيچ زن مسلماني است که قرار است تمام اجحافات و آپارتايد را بپذيرد و دلش را به وعده هايي جزئي در سيستم اسلامي خوش کند. برعکس، زنان در ايران خواهان حقوق برابر و انساني خودشان هستند و لغو کامل حکومت آپارتايد جنسي در ايران را مي خواهند. مردم خواهان حکومت غيرمذهبي و سکولارند و ما مي خواهيم در اين کنفرانس آلترناتيو از اين واقعيتها حرف بزنيم که امروز حرف دل خيلي از مردم ايران است. موضعگيري اين کميته درست در شرايطي است که مردم به خيابانها آمدند، اعتراض مي کنند و آخرين اعتراضات را حتما خبر داريد که دانشجوها داشتند، وقتي اينها مي آيند و مردم را در ايران جهان اسلام و غيره خطاب مي کنند دارند بر عليه مبارزات مردم و بخصوص زنان و جوانهايي که در ايران مشغول مبارزه هستند، حرف مي زنند و به همين خاطر ما به کميته صلح نوبل اعتراض مي کنيم و غير از اعتراضات اسلو، ليست بلندي از امضاي زنان و مردان و دانشجويان و جوانها که از داخل ايران و خارج اين امضاها جمع شده را به کميته صلح نوبل تحويل خواهيم داد که اين امضاها هم توسط سازمان آزادي زن جمعاوري شده. در شهر اسلو در روزهاي نهم و دهم دسامبر و همزمان با اهداي جايزه به خانم شيرين عبادي، تظاهراتي از سوي سازمانهاي مدافع حقوق زنان و حقوق بشر برگزار مي شود. خانم ناهيد رياضي از فعالان حقوق زن و عضو انجمن قلم دانمارک که از سخنرانان اين مراسم است، درباره اين جايزه به راديو فردا مي گويد: تظاهرات و کنفرانس آلترناتيو در اسلو که در روزهاي 9 و 10 دسامبر تشکيل مي شود، اعتراضي است به کميته صلح نوبل که مردم ايران و ميليونها زن و مردي را که تحت حکومتهاي اسلامي زندگي مي کنند را جهان اسلام خطاب مي کند و به اين شکل مي شود گفت سعي در مخدوش کردن مبارزه مردم در اين کشورها، بخصوص در ايران را دارد که گويا مردم با حکومتهاي اسلامي در اين کشورها هيچ مشکلي ندارند و حتي خواهان آن هستند. خانم رياضي مي گويد: اين کميته در بيانيه اش از عدم تضاد بين اسلام و حقوق بشر صحبت مي کند که منظورشان دقيقا حکومتهاي اسلامي است. در حالي که اسلام سياسي با ترور و خشونت طلبي خودش که بر هيچکس پوشيده نيست هر گونه حقوق انساني ميليونها زن و مرد جوان را از آنها سلب کرده است.
XS
SM
MD
LG