لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۷

موکول شدن عقد قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي به گزارش رضايتبخش آژانس بين المللي انرژي اتمي، از ديد سخنگوي اتحاديه اروپا


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): اتحاديه اروپا اعلام کرده است براي اعلام موضعش در مورد قرارداد تجاري با ايران، در انتظار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ايران مي ماند. قرار است آزانس بين المللي انرژي اتمي در ماه فوريه آينده گزارش خود را درمورد ايران به هيات مديره آژانس بدهد (حدود سه ماه ديگر). امروز وزيران خارجه اتحاديه اروپا بيانيه اي را که روز گذشته اين اتحاديه در مورد شرايط عقد قرارداد پرسود تجاري با ايران ذکر کرده بود، تاييد کردند. روز گذشته مسئولان اتحاديه اروپا گفتند: عقد اين قرارداد منوط به گزارش رضايتبخش آژانس بين المللي انرژي اتمي است. همکارم شهران طبري در اين رابطه با سخنگوي اتحاديه اروپا در امور خارجي و تجارت گفتگويي کرده است. شهران طبري (راديو فردا): مدت ها است اتحاديه اروپا عقد قرارداد تجاري با ايران را منوط به شرايطي کرده است از جمله رعايت قوانين بين المللي در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران. پيش از هر چيز از ديه گو اوجدا، سخنگوي اتحاديه اروپا، مي پرسم: آيا اين بيانيه اي که اتحاديه در اين مورد صادر کرده است، امروز مورد تاييد وزراي خارجه اتحاديه قرار گرفت؟ ديه گو اوجدا (سخنگوي اتحاديه اروپا): بله، تاييد شد. وزراي خارجه اتحاديه اروپا ديروز در جلسه کاري نهاد خود درباره مساله ايران گفتگو کرده و به نتيجه قطعي رسيدند و شوراي اتحاديه نيز آنان را تاييد کرد. ش.ط.: از آقاي د. اوجدا مي پرسم، اين نتيجه قطعي به طور مشخص چه بود؟ ديه گو اوجدا: خيلي ساده آن را بيان کنم، اتحاديه در عين حال که از همکاري هاي اخير ايران استقبال مي کند و به گفتگو و تعامل بيشتر با ايران متعهد است، در عين حال معتقد است امکان تدام چنين رابطه اي بستگي به همکاري کامل ايران در زمينه فعاليت هاي هسته اي دارد و اين تنها وقتي ميسر مي شود که ايران نشان دهد سوداي توليد سلاح هاي هسته اي را ندارد. علاوه بر اين مسائل ديگري نيز وجود دارند که اتحاديه اروپا به آن ها اهميت مي دهد، از جمله تروريسم و حقوق بشر که ايران بايد نشان دهد در آن زمينه ها نيز پيشرفت هايي داشته است. اتحاديه اروپا براي بررسي مجدد اين مسائل از نزديک، تصميم گرفته است خاوير سولانا، رئيس روابط خارجي اين اتحاديه، در اوايل سال آتي مسيحي به ايران سفر کند و نتيجه را به شوراي اتحاديه گزارش دهد. ش.ط.: از آقاي اوجدا مي پرسم، قرار است دکتر البرادعي در اواسط فوريه به ايران برود و تا اوايل ماه مارس به هيات مديره آزانس بين المللي انرژي اتمي گزارش دهد. فکر مي کنيد بعد از معلوم شدن اين گزارش، معاهده تجاري با ايران امضا مي شود؟ ديه گو اوجدا: نه، آخرين ملاقاتي که ما در مورد قرارداد همکاري هاي تجاري با ايران داشتيم، در ماه ژوئن گذشته بود که البته اين فقط يکي از کانال هاي مذاکرات ما با ايران است. علاوه بر اين ما با ايران جلسات گفتگوي همه جانبه و جلسات گفتگوي حقوق بشر نيز داريم، اما از ماه ژوئن تا حال در مورد قرارداد تجاري جلسه اي نداشته ايم و هنوز معلوم نيست که جلسه بعدي ما کي باشد. البته تاريخ آن به گزارش آژانس بين المللي و مسائل ديگري که ذکر کردم بستگي خواهد داشت. به علاوه فکر مي کنم هنوز زود است که بگوييم پس از جلسه بعدي به نتيجه قطعي در مورد عقد قرارداد خواهيم رسيد. ش.ط.: از سخنگوي اتحاديه اروپا مي پرسم: شما در مورد حقوق بشر در ايران صحبت کرديد، چه شرايطي در مورد حقوق بشر در ايران قائل شده ايد؟ آيا قطع مجازات سنگسار يکي از آن ها است؟ ديه گو اوجدا: نه، ما هيچ شرايطي براي ايران نگذاشته ايم. تنها مساله اي که براي آن شرط قائل شده ايم، همين موضوع ماه هاي اخير، يعني عدم توسعه سلاح هاي هسته اي از سوي ايران است. مساله حقوق بشر يکي از مسائلي بود که ما همواره بر آن تاکيد داشته ايم و اکنون نيز به موازات مسائل ديگر در مورد آن با ايران گفتگو مي کنيم و دوباره تکرار مي کنم هيچ شرط خاصي نگذاشته ايم. آن چه ما در زمينه حقوق بشر از ايران مي خواهيم، پيشرفت ايران در دموکراتيزه کردن جامعه و احترام به حقوق بشر است. البته در مورد سنگسار، بي شک هر گونه اطلاعيه اي مبني بر لغو آن از سوي ايران، مورد استقبال اتحاديه اروپا قرار مي گيرد. اتحاديه اروپا اعلام کرد که براي اعلام موضع در مورد قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي، در انتظار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد حکومت ايران مي ماند. مسئولان اتحاديه اروپا گفتند که عقد قرارداد پرسود تجاري با جمهوري اسلامي، منوط به گزارش رضايتبخش آژانس بين المللي انرژي اتمي است. ديه گو اوجدا، سخنگوي اتحاديه اروپا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اتحاديه در عين حال که از همکاري هاي اخير حکومت ايران استقبال مي کند ، در عين حال معتقد است امکان تدام چنين رابطه اي بستگي به همکاري کامل جمهوري اسلامي در زمينه فعاليت هاي هسته اي دارد، علاوه بر اين مسائل ديگري نيز وجود دارند که اتحاديه اروپا به آن ها اهميت مي دهد، از جمله تروريسم و حقوق بشر که حکومت ايران بايد نشان دهد در آن زمينه ها نيز پيشرفت هايي داشته است. وي مي گويد که هيچ شرايطي در زمينه حقوق بشر و از جمله قطع سنگسار براي جمهوري اسلامي گذاشته نشده است.
XS
SM
MD
LG