لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۸

وزير دفاع جمهوري اسلامي منع نظاميان از دخالت در سياست را موجب دست زدن به کودتا دانست


(rm) صدا |
ليلي صدر(راديو فردا): وزير دفاع ايران در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي، از حضور نظاميان در مبارزه هاي انتخاباتي و نامزد شدن آن ها براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دفاع کرده است و به طور ضمني هشدار داده است که در نبود نهادهاي فعال اجتماعي و انفعال نظام اجتماعي، در صورتي که نظاميان از حضور در عرصه سياست باز داشته شوند، امکان دارد دست به کودتا بزنند. امير آرمين (راديو فردا): علي شمخاني در توجيه ضرورت حضور نظاميان در صحنه مبارزات سياسي و نامزد شدن فرماندهان ارتش و سپاه براي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي، به طور ضمني درباره اقدام به کودتاي نظامي توسط اين قبيل عناصر هشدار مي دهد وبا ذکر نمونه آمريکاي لاتين مي افزايد: وقتي نظاميان احساس کنند مي توانند بر روند فعاليت هاي جامعه و تعيين ضرورت هاي موجود نقشي بر عهده بگيرند و ساخت نخبگان و نهادهاي اجتماعي هم ضعيف باشد و نظام انفعالي عمل کند، آنان مثل مورد آمريکاي لاتين دست به کودتا مي زنند. وزير دفاع جمهوري اسلامي در سودمندي حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي، مي گويد: بدين ترتيب انرژي نهفته در نظاميان از طريق نهادهاي سياسي تخليه مي شود و به عبارتي ديگر آنان نيازي نمي بينند براي دستيابي به قدرت دست به اسلحه ببرند و کودتا کنند. البته آقاي شمخاني مي افزايد که در شرايط کنوني جامعه نسبت به حضور نظاميان در عرصه سياسي گرايشي ندارد، ولي در هر حال جامعه به نظاميان فرصتي داده است تا اگر مي خواهند نقشي در سياست جامعه داشته باشند، اين نقش را نه از راه زور و کودتا يا به قول آقاي شمخاني با توسل به ابزارهاي در دسترس، بلکه از راه هاي دموکراتيک ايفا کنند. آقاي شمخاني مي افزايد: عيب حضور نظاميان در عرصه سياسي آن است که انتظارهاي جامعه از نظاميان افزايش مي يابد و در چنان شرايطي امکان شکل گيري گروه هاي فشار سازمان يافته به منظور تاثيرگذاري در فرايندها، گريز ناپذير مي شود، ضمن اين که اخلاق حرفه اي نظامي با ورود نظاميان به عرصه سياست کاهش مي يابد و اصلي ترين وظيفه، يعني دفاع از حاکميت ملي سست مي شود. دريادار شمخاني با اشاره ضمني به سپاه و بسيج مي گويد: انتظار سياسي کار کردن افراد مسلح در ايران از بعد از انقلاب سرچشمه مي گيرد که کشور شاهد سياست توده اي بود و ساخت هاي نظامي هم رويکرد توده اي پيدا کرد. در آن زمان مرز ميان نظاميگري و سياست از ميان رفت و نيروهايي با هدف هاي ايدئولوژيک وارد عرصه نظامي و شبه نظامي شدند. آقاي شمخاني تاکيد دارد که قانون اساسي و قانون انتخابات جمهوري اسلامي به نظاميان اجازه راي دادن و نامزد شدن در انتخابات را داده است، چون اگر ساخت هاي سياسي و اجتماعي دچار انسداد شود و برخي گروه هاي سياسي و نظامي نتوانند نقشي ايفا کنند، امکان شکل گيري کنش هاي غير قانوني فراهم مي شود. علي شمخاني، وزير دفاع جمهوري اسلامي از حضور نظاميان در مبارزه هاي انتخاباتي و نامزد شدن آن ها براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دفاع کرد و به طور ضمني هشدار داد که در نبود نهادهاي فعال اجتماعي و انفعال نظام اجتماعي، در صورتي که نظاميان از حضور در عرصه سياست باز داشته شوند، امکان دارد دست به کودتا بزنند. آقاي شمخاني در توجيه ضرورت حضور نظاميان در صحنه مبارزات سياسي و نامزد شدن فرماندهان ارتش و سپاه براي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي، به طور ضمني درباره اقدام به کودتاي نظامي توسط اين قبيل عناصر هشدار داد وبا ذکر نمونه آمريکاي لاتين افزود که وقتي نظاميان احساس کنند مي توانند بر روند فعاليت هاي جامعه و تعيين ضرورت هاي موجود نقشي بر عهده بگيرند و ساخت نخبگان و نهادهاي اجتماعي هم ضعيف باشد و نظام انفعالي عمل کند، آنان مثل موارد آمريکاي لاتين دست به کودتا مي زنند.
XS
SM
MD
LG