لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۰۰

«خشونت عليه زنان و دختران»: کمک به درک زيربناي خشونت در خانواده و جامعه


(rm) صدا |
ليلي صدر(راديو فردا): «خشونت عليه زنان و دختران»، عنوان کتابي است از خانم مهناز افخمي، رئيس بنياد مطالعات ايران و سازمان همياري زنان که اصلا به زبان انگليسي نوشته شده است و تاکنون به زبان هاي فرانسه، عربي، و اخيرا فارسي ترجمه شدن است. خانم مهناز افخمي در گفتگويي با راديو فردا درباره محتويات اين کتاب، که به عنوان يک کتاب اموزشي براي جوامع اکثرا مسلمان شناخته مي شود، توضيح مي دهد. مهناز افخمي (رئيس بنياد مطالعات ايران و سازمان همياري زنان): اين کتاب در واقع براي مقابله با خشونت عليه زنان و دختران در جوامع اکثريت مسلمان تهيه شده است و بر اساس يک نوع سناريوهاي واقعي از جوامع اکثريت مسلمان تهيه شده است که کمک مي کند که افراد درک کنند زيربناي خشونت را در خانواده و در جامعه و همچنين راه هايي براي روبرو شدن با آن را پيشنهاد مي کند. علي سجادي (راديو فردا): گويا ترجمه هاي مختلف اين کتاب با توجه به شرايط محلي انجام مي شود. ممکن است در اين باره هم يک توضيحي بدهيد؟ مهناز افخمي: به هر زباني که ترجمه مي شود و در هر جايي که مورد استفاده قرار مي گيرد، تلاش مي شود که اين به آن شرايط وفق داده بشود و از تمام آن داده هايي که در نوشته هاي مذهبي، در کتاب هاي مقدس، در فرهنگ، در ادب و ادبيات، و در شعر هرکدام از اين ممالک وجود دارد و در ضمن مقاوله نامه هاي بين المللي، قوانين اساسي، و غيره بخش هايي گرفته بشود در اين که حمايت بکند و کمک بکند به از بين بردن خشونت، يعني آن چه که بر اساس صلح، بر اساس احترام به حقوق افراد، و بر اساس اهميت فرهنگ مسالمت و همکاري در اين نوشته ها وجود دارد، آن ها را مورد بحث و مورد ارزيابي قرار مي دهد و در مقابل آن جه که خشونت آميز است و در مقابل آن چه که فرهنگ خشونت را تقويت مي کند و در نتيجه امکان اين را مي دهد که افرادي که در کارگاه ها از اين کتاب استفاده مي کنند، بتوانند اين مسائل را در فکر خودشان حل کنند و در فکر خودشان بتوانند که مقابله کنند، يعني نحوه مقابله را شکل بدهند به طوري که با فرهنگ و مذهب و شرايط خودشان همگن باشد. «خشونت عليه زنان و دختران»، عنوان کتابي است از خانم مهناز افخمي، رئيس بنياد مطالعات ايران و سازمان همياري زنان که اصلا به زبان انگليسي نوشته شده است و تاکنون به زبان هاي فرانسه، عربي، و اخيرا فارسي ترجمه شدن است. خانم مهناز افخمي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که اين کتاب به درک افراد از زيربناي خشونت در خانواده و در جامعه کمک مي کند و همچنين راه هايي براي روبرو شدن با آن را پيشنهاد مي کند. وي مي گويد که اين کتاب در هر جايي که مورد استفاده قرار مي گيرد، تلاش مي شود تا به آن شرايط وفق داده بشود و از تمام آن داده هايي که در نوشته هاي مذهبي، در کتاب هاي مقدس، در فرهنگ، در ادب و ادبيات، و در شعر هرکدام از اين ممالک وجود دارد، استفاده بکند.
XS
SM
MD
LG