لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۳۵

اشاره شيرين عبادي به گورهاي دسته جمعي زندانيان سياسي در خاوران تهران به عنوان مورد نقض حقوق بشر، از ديد يک نويسنده


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): شيرين عبادي پيش از ورود به اسلو، در گفتگويي با تلويزيون هلند، درباره قتلهاي دسته جمعي در شهريور 67 و گورهاي خاوران تهران سخن گفت. اين موضوع را نسيم خاكسار، نويسنده و شاعر ايراني ساكن هلند در گفتگويي با همكارم به مناسبت سالروز جهاني حقوق بشر در ميان گذاشته است. شهرام ميريان (راديو فردا، کلن): امروز به مناسبت روز جهاني حقوق بشر يك گرد همايي در يكي از ميدانهاي شهر آمستردام با شركت نويسندگان، شاعران و ديگر هنرمندان هلندي برپا مي شود. يكي از هنرمندان اين گردهمايي، نسيم خاكسار، شاعر و نويسنده ساكن هلند است. اين برنامه از سوي كميته دهم دسامبر هلند سازمان داده شده و هر هنرمند دعوت شده به اين گردهمايي تنها مجاز است كه در هشت دقيقه نقطه نظرات خود را پيرامون ميثاق جهاني حقوق بشر ابراز كند. نسيم خاكسار در گفتگويي با راديو فردا مي گويد كه در سخنان كوتاه امروز خود به زبان انگليسي، به مواردي چند از نقض حقوق بشر در ايران خواهد پرداخت. نسيم خاکسار (شاعر و نويسنده): در مورد من، طبيعي بود كه من در مورد موارد نقض حقوق بشر در ايران حرف بزنم كه اشاره خواهم كرد به وجود زنداني سياسي در جمهوري اسلامي، قتل دگر انديشان، كشتن خبرنگاران در زندان، زنداني كردن وكيل پرونده وكيل قتلهاي زنجيره اي، شكنجه كردن دانشجوي مبارز، احمد باطبي، همه اينها نشانه هاي نقض حقوق بشر در جامعه ما است كه وقتي هشت دقيقه وقت تريبون را به من دادند، صحبت خواهم كرد. ش.م.: نسيم خاكسار درباره اين پرسش راديو فردا كه آيا در مورد اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي هم در گردهمايي ميدان دام در شهر آمستردام هلند سخن خواهد گفت، مي گويد: نسيم خاكسار: گرچه فكر نمي كنم وقتي باشد كه صحبت كنم، گرچه در يكي دو مصاحبه اي كه با يكي از مجلات اينجا داشتم، نظرم را گفتم، اما بايد عرض كنم همانطور كه هم آنجا گفتم و هم جاهاي ديگر، من از خانم شيرين عبادي، قهرمان ملي يا بزرگ در ذهنم نساختم، از او همان حدي كه مي تواند و ادعايش را دارد، توقع دارم، در حد همان حرفهايي كه مي زند. پيگيري پرونده قتلهاي زنجيره اي، مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، كنار نيامدن با فشار داخلي، دفاع از وكيل همكارش، ناصر زرافشان و ايستادن روي مواضع حقوق بشر در سطح بين الملل و آن بقيه حرفهايش را درباره اسلام و حقوق بشر مي زند را نه قبول دارم و نه تاييد مي كنم، اما نحوه كه چگونه مي خواهد مبارزاتش را در همين حدودها به پيش ببرد، به خودشان مربوط است و از راه دور و اينجا هم نمي توان براي كسي كه زير فشار سانسور و خفقان است، سياست تعيين كرد. من از اينكه اين جايزه را به يك زن آگاه و فرهيخته ايراني داده اند، خوشحال بودم و هنوز هم خوشحالم. ش.م.: آقاي خاكسار شما مصاحبه خانم شيرين عبادي را با خبرنگاران بين المللي تعقيب كرديد؟ نسيم خاكسار: تلويزيون هلند ديشب ساعت هشت يك مصاحبه تلويزيوني با ايشان داشتند، گويا در فرودگاه آمستردام بودند پيش از خبرشان به اسلو. و براي من جالب بود وقتي كه خبرنگار از ايشان پرسيد راجع به گورهاي دسته جمعي زندانيان سياسي كه اعدام شده بودند در خاوران، به اين مورد به عنوان مورد نقض حقوق بشر در ايران تكيه كرد و گفت بايد دنبال شود و براي اولين بار بود كه تلويزيون هلند تصاويري از گورهاي دسته جمعي خاوران را نشان داد. به نظر من وجود شيرين عبادي باعث مي شود كه بسياري از اين تاريكي هايي كه در كشور ما وجود دارد و هنوز افشا نشده، اينها افشا شده و به گوش جهانيان برسد. از اين نظر براي من بسيار مهم است. شيرين عبادي پيش از ورود به اسلو، در گفتگويي با تلويزيون هلند، درباره قتلهاي دسته جمعي در شهريور 67 و گورهاي خاوران تهران سخن گفت. امروز نيز به مناسبت روز جهاني حقوق بشر يك گرد همايي در يكي از ميدانهاي شهر آمستردام با شركت نويسندگان، شاعران و ديگر هنرمندان هلندي برپا مي شود. يكي از هنرمندان اين گردهمايي، نسيم خاكسار، شاعر و نويسنده ساكن هلند است که در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که تلويزيون هلند ديشب ساعت هشت يك مصاحبه تلويزيوني با خانم عبادي داشت و وقتي خبرنگار از ايشان درباره گورهاي دسته جمعي زندانيان سياسي پرسيد، وي بر اين مورد به عنوان مورد نقض حقوق بشر در ايران تكيه كرد و گفت که بايد دنبال شود و براي اولين بار بود كه تلويزيون هلند تصاويري از گورهاي دسته جمعي خاوران را نشان داد. وي مي افزايد که وجود شيرين عبادي باعث مي شود كه بسياري از اين تاريكي هايي كه در كشور ما وجود دارد و هنوز افشا نشده، اينها افشا شده و به گوش جهانيان برسد.
XS
SM
MD
LG