لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۸

اهداي جايزه صلح نوبل، از ديد يك روزنامه آلماني: آمادگي خانم عبادي براي سازش به جاي شهيدنمائي


(rm) صدا |
پرويز فرهنگ (راديوفردا): خانم کريستيان هوفمان گزارشگر روزنامه «فرانکفوتر آلگماينه» ميزگردي را که پيش از سفر شيرين عبادي به اسلو در يکي از سفارتخانه هاي تهران به منظور گفت و گو در مورد زنان ايران برگزار شده بود، بهانه کرده تا در مورد ويژگيهاي اخلاقي و اجتماعي برنده صلح نوبل که همراه با ديگر زنان روشنفکر ايراني در اين ميز گرد شرکت کرده بود بنويسد. فرانكفورتر آلگماينه مي نويسد خانم عبادي براي دستيابي به اهداف حتي حاضر به سازش است. اگر به خاطر روسري بخواهد دچار درد سر شود، روسري را ترجيح مي دهد. اگر دفاع از زندانيان سياسي به زندان بيانجامد بهتر آن مي بيند تا از حقوق کودکان دفاع کند و خود مي گويد به جاي آن که با سر به در بسته بکوبم، آبي مي شوم که از زير در به درون رخنه مي کند. کريستانا هوفمان با اشاره به اين که شيرين عبادي قصد شهيد سازي از خود را ندارد، و نه خيال آن را دارد که خود را قرباني کند، مي نويسد او حقوقداني است که هوشمند بي هيچ خيالپروي و واقعگرايي است که هميشه در مرز قانون به آنچه که خود را به آن موظف مي بيند، مي پردازد. اين روزنامه با اشاره به اين که شيرين عبادي بارها به مرگ تهديد شده است، مي نويسد او دگرگونيهاي اجتماعي را مي خواهد و اين مي خواهد اين دگرگونيها را در ميهن خود و با شرايط آنجا به دست آورد. از اين روي بود که بر خلاف بسياري از زنان که پس انقلاب کشور را ترک کردند، شيرين عبادي در ميهن خود ماندگار شد. روزنامه فرانکفورتر آلگماينه با اشاره به اين که شيرين عبادي مثل خيلي از زنان روشنفکر ايراني از اين انقلاب پشتيباني کرد. فرانكفورتر آلگماينه مي افزايد: عبادي با وجود پيشرفتهاي درخشاني که رژيم شاه براي زنان ايران فراهم ساخته بود، از کمبود مردمسالاري و نيز از مدرنگرايي اجباري انتقاد کرد. اما انقلاب اسلامي آن برابري زن و مرد را که در دوران شاه با کوشش به دست آورده شده بود؛ به تاريخ سپرد. اين روزنامه مي نويسد از ديدگاه شيرين عبادي علل نارسايي حقوق زنان نه در اسلام که در فرهنگ سنتي برتري جويي مرد است. عبادي مي گويد سنت گرايان از اسلام ابزاري براي عقب راندن زنان ساخته اند. کريستيانه هوفمان مي نويسد: اگر عبادي بر آن باشد که از بخت تاريخي خود که جايزه صلح نوبل به او ارزاني داشته است بهره گيرد؛ بايد از ديدگاه سياسي در دراز مدت مواضع روشنتري بگيرد. گزارشگر روزنامه «فرانکفورتر آلگماينه» با اشاره به ميزگردي که قبل از سفر خانم عبادي به اسلو در يکي از سفارتخانه ها در ايران برگزار شد، مي نويسد: عبادي براي دستيابي به اهداف حتي حاضر به سازش است. نويسنده اين مقاله خانم کريستانه هوفمان با اشاره به اين که شيرين عبادي نه قصد شهيد سازي از خود را دارد، و نه خيال آن را دارد که خود را قرباني کند، مي نويسد او حقوقداني است که هوشمند بي هيچ خيالپروي و واقعگرايي است که هميشه در مرز قانون به آنچه که خود را به آن موظف مي بيند، مي پردازد. ولي به نوشته اين روزنامه اگر خانم شيرين عبادي بر آن باشد که از بخت تاريخي خود که جايزه صلح نوبل به او ارزاني داشته است بهره گيرد؛ بايد از ديدگاه سياسي در دراز مدت مواضع روشنتري بگيرد.
XS
SM
MD
LG