لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۶

سخنان همسر اكبر گنجي، روزنامه نگار و نويسنده زنداني بعنوان نماينده خانواده هاي فعالان سياسي زنداني در مراسم بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر در ايران


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): معصومه شفيعي، همسر اكبر گنجي، روزنامه نگار و نويسنده زنداني بعنوان نماينده خانوادههاي فعالان سياسي زنداني در مورد وضعيت اين زندانيان سخنراني كرده است. بكتاش خمسه پور (راديو فردا): همسر اکبر گنجي روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر در ايران اظهار داشت که وظيفه خود ميداند از حق و حقوق تمام زندانيان و منتقدان سياسي، اجتماعي و فعالان سياسي چه از قشر دانشجو و دانشگاهي و چه از قشر روزنامه نگار صحبت كند. با پيگيريهايي كه من در مدت چهل و چهار ماه كردهام به اين نتيجه رسيدم كه براي اينكه حداقل حقوق يك زنداني رعايت شود، قاتل باش، جاني باش، فاسد باش، خانه فساد داير كن، اختلاسهاي ميلياردي انجام بده اما زنداني سياسي نباش. اين بخشي از سخنان معصومه شفيعي، همسر اکبر گنجي، روزنامه نگار و نويسنده زنداني در مراسم روز گذشته بمناسبت روز جهاني حقوق بشر بود. همسر اکبر گنجي گفت که وي فقط از حقوق اسلامي زندانيان سياسي صحبت نمي كند بلكه از حداقل حقوق انساني اين زندانيان سخن ميگويد و نميخواهد درباره دادگاه علني و حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي و حق ملاقات با خانواده صحبت كند زيرا اينها از حقوق متوسط بشر در جامعه است. معصومه شفيعي گفت که وي از حقوق ابتدايي و از حق اوليه زندانيان سياسي كه سلامت جسماني است، سخن ميگويد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي با انتقاد از وضعيت جسماني فعالان سياسي زنداني از جمله همسرش، اکبر گنجي، اكبر و منوچهر محمدي، احمد باطبي و ديگر زندانيان، از اين بابت ابراز تاسف کرد که اگر زنداني دچار بيماري شود تا وقتيكه كار به جاهاي باريك نكشد، مسئولان زندان تن به مداواي وي نميدهند و اين مسئله را در مورد زندانيان سياسي داراي اولويت دانست. همسر اکبر گنجي با بيان اينكه حقوق ابتدايي اين زندانيان ناديده گرفته شده است گفت: وضعيت زندانها هر چه از مركز دورتر ميشود، اسف بارتر ميشود. وي يک بعد وضعيت ناگوار زندانيان را جنبه سلامت جسماني فرد زنداني و بعد ديگر را مربوط به خانواده فرد زنداني خواند. معصومه شفيعي در سخنان خود با بيان اينكه همسرش، اکبر گنجي هم اكنون چهل و چهار ماه است كه در زندان به سر ميبرد و آخرين مرخصي وي شانزده ماه قبل بود، اظهار داشت كه گنجي در اين مدت به بيماري آسم مبتلا شده است و پزشكان چندين نوع اسپري براي وي تجويز كردهاند. وي افزود، پيگيريها براي مرخصي و معالجه همسرش هيچ نتيجه اي نداشته است. معصومه شفيعي گفت که در بهار سال هشتاد از ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي شد و پرونده به دادگاه رفت اما بعد از پيگيري، دادگاه اعلام كرد تاكنون چهارده پانزده بار بطور كتبي از مقامات مختلف درخواست پرونده گنجي را كرده كه در آخرين مرحله چهار بار نامه براي رييس كل دادگستري تهران نوشته شده و پرونده درخواست شده اما پرونده نزد عباس عليزاده باقي مانده است و آنرا براي دادگاه ارسال نميكند. معصومه شفيعي تاکيد کرد که خواستار است اعاده دادرسي در مورد پرونده اکبر گنجي انجام گيرد. وي افزود: ميخواهد اجحافي كه در مورد اکبر گنجي شده است برداشته شود. همسر اکبر گنجي در سخنراني اش گفت، تا كنون بكرات از گنجي خواسته اند از مواضع خود دست بردارد و كوتاه بيايد تا آزاد شود و آنگاه نتيجه گيري کرد که همين درخواست نشان ميدهد كه گنجي بيگناه است. اکبر گنجي، روزنامه نگار و نويسنده پيگير پرونده قتلهاي سياسي موسوم به زنجيره اي که با مطالب افشاکننده خود، بيم و خشم مقامات ارشد جمهوري اسلامي را برانگيخت، نزديک به چهار سال پيش زنداني شد و همچنان در حبس است. اکبر گنجي که نزديک به چهار سال پيش، بدنبال صدور حکم حبسش در دادگاه هنگام انتقال به زندان، دستان دستبند زده اش را به نشان پيروزي بالا برده بود و گفته بود که اين بهايي است که بايد براي اصلاحات پرداخت، سال گذشته با نوشتن رساله اي در ايام حبس تحت عنوان مانيفست جمهوريخواهي که بطرز گسترده اي تکثير و از طريق سايتهاي اينترنتي انتشار يافت، شکست و پايان اصلاحات را اعلام کرد و از ضرورت بوجود آمدن يک جمهوري تمام عيار و برگزاري همه پرسي در ايران براي دستيابي به دمکراسي سخن گفت. همسر اکبر گنجي روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر در ايران اظهار داشت که وظيفه خود ميداند از حق و حقوق تمام زندانيان و منتقدان سياسي، اجتماعي و فعالان سياسي چه از قشر دانشجو و دانشگاهي و چه از قشر روزنامه نگار صحبت كند. وي گفت: با پيگيريهايي كه من در مدت چهل و چهار ماه كردهام به اين نتيجه رسيدم كه براي اينكه حداقل حقوق يك زنداني رعايت شود، قاتل باش، جاني باش، فاسد باش، خانه فساد داير كن، اختلاسهاي ميلياردي انجام بده اما زنداني سياسي نباش. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي با انتقاد از وضعيت جسماني فعالان سياسي زنداني از جمله همسرش، اکبر گنجي، اكبر و منوچهر محمدي، احمد باطبي و ديگر زندانيان، گفت: وضعيت زندانها هر چه از مركز دورتر ميشود، اسفبارتر ميشود.
XS
SM
MD
LG