لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۳

چشم انداز مشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، از ديد خبرگزاري فرانسه


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديو فردا): دوماه ديگر مردم ايران به پاي صندوق هاي راي ميروند تا سرنوشت ربع قرن جمهوري اسلامي را رقم بزنند. سياوش قاضي در گزارشي براي خبرگزاري فرانسه از انتخابات دور هفتم مجلس نوشته است. شهران طبري (راديو فردا، لندن): داريوش، جوان 25 ساله و يكي از مليون ها نفري كه به روي كارآمدن اصلاح طلبان كمك كرد و در انتخابات متعدد به نمايندگان آنها راي داد، اكنون مي گويد چرا بروم راي دهم. اصلاح طلب ها هيچ كاري نكردند. خاتمي پشتش به 22 مليون مردم بود ولي نخواست به آنها اتكا كند و جلوي دست راستي ها بايستد. سوالي كه اكنون مطرح است اينست كه آيا جنگ بين اصلاح طلبان منتخب مردم با تندرو ها همچنان ادامه پيدا مي كند يا اينكه اين نظام قادر به ادامه حيات نيست چرا كه 41 مليون واجد شرايط راي دادن در انتخابات شركت نمي كنند. مبارزه براي انتخابات بهمن ماه از روز شنبه با ثبت نام آغاز ميشود، اما اصلاح طلبان بيم آن دارند كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگيرند. از سوي ديگر گفته ميشود اين نامزد ها مشكل بتوانند مردم را قانع كنند كه لايق يك پيروزي ديگر هستند. كافيست به كارنامه اقتصادي آنها با تورم و بيكاري شديد مراجعه شود. تا از آنها سلب اميد شود. ميزان پايين مشاركت در انتخابات شوراي شهر در سال پيش زنگ خطري براي اصلاح طلبان بود. در تهران اصفهان و مشهد فقط 12 در صد راي دهندگان در انتخابات شركت كردند كه نتيجه آن پيروزي محافظه كاران شد. تكرار چنان انتخاباتي نتيجه اش مجلسي خواهد شد، در دست محافظه كاران. اين باعث نگراني مردم مي شود، چون وقتي مي بينند شوراهاي شهر ها، مراكز فرهنگي را به سالن ها نماز و دعا تبديل كرده اند، ممكن است به خود آمده و يك بار ديگر در رفتن به پاي صبدوق هاي راي بطور جدي فكر كنند. ميزان شركت در انتخابات قبلي مجلس بيش از 69 درصد بود. مشاركتي كه به نسبت بسياري از كشور ها بالاتر است. درحال حاضر مراكز نظر سنجي مي گويند، ميزان شركت در اين انتخابات 50 تا 60 درصد خواهد بود. موضوع ديگري كه در ميزان شركت مردم تاثير خواهد داشت، عملكرد شوراي نگهبان در قبول صلاحيت نامزد هاست. پس از مرحله ثبت نام، پرونده نامزد ها به وزارت كشور ميرود و از آنجا براي تاييد صلاحيت به شوراي نگهبان فرستاده مي شود. اخيرا يكي از مقامات محافظه كاران گفت، شوراي نگهبان نبايد اشتباه قبلي را تكرار كند و صلاحيت نامزد هايي ر اتاييد كند كه لايق نشستن در مجلس نيستند. شوراي نگهبان همچنين شبكه اي از 200 هزار ناظر را به كار گرفته است. آيت الله جنتي، رييس اين شورا در خطبه هاي نماز جمعه خود گفت نامزد ها نبايد مبالغ هنگفتي خرج تبليغات كنند و در مبارزات انتخاباتي خود نبايد به مسايل نفاق آميز بپردازند. با اينحال و عليرغم فشار ها و تهديد ها از جمله يك سلسله حملات به چهره هاي اصلاح طلب انتظار نمي رود كه گروه خاتمي كنار گذاشته شود. بهزاد نبوي، يكي از اصلاح طلبان سرشناس در ايران اخيرا گفت عدم شركت در انتخابات به معناي قبول شكست پيش از مبارزه است. سياوش قاضي در گزارشي براي خبرگزاري فرانسه از انتخابات دور هفتم مجلس نوشت: آيا جنگ بين اصلاح طلبان با تندرو ها همچنان ادامه پيدا مي كند يا اينكه با عدم شركت گسترده مردم در انتخابات دور هفتم، اين منازعه به پايان ميرسد؟ مبارزه براي انتخابات بهمن ماه از روز شنبه با ثبت نام آغاز ميشود، اما اصلاح طلبان بيم آن دارند كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگيرند. از سوي ديگر گفته ميشود اين نامزد ها مشكل بتوانند مردم را قانع كنند كه لايق يك پيروزي ديگر هستند. كافيست به كارنامه اقتصادي آنها با تورم و بيكاري شديد مراجعه شود تا از آنها سلب اميد شود. ميزان پايين مشاركت در انتخابات شوراي شهر در سال پيش زنگ خطري براي اصلاح طلبان بود. با اينحال انتظار نمي رود كه گروه خاتمي كنار گذاشته شود. بهزاد نبوي اخيرا گفت عدم شركت در انتخابات به معناي قبول شكست پيش از مبارزه است.
XS
SM
MD
LG